Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

WRZESIEŃ

 1. I znowu w przedszkolu
 2. To jestem ja
 3. Projekt Drzewo
 4. Coraz bliżej jesień

Osiągnięcia dziecka:

 • bierze udział w zabawie;
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją;
 • uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści;
 • uważnie słucha piosenki i naśladuje ruchy nauczyciela;
 • stosuje ustalone zasady podczas zabawy;
 • bezpiecznie korzysta ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym;
 • zgodnie bawi się z kolegami;
 • uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści;
 • śpiewa piosenkę i demonstruje ją ruchem;
 • potrafi taktować na cztery;
 • podskakuje tyle razy ile klaśnięć usłyszy;
 • wzbogaca słownictwo;
 • bez użycia słów prezentuje to, co znajduje się na zdjęciu,
 • tworzy własne konstrukcje;
 • przedstawia się;
 • wskazuje kolegę/koleżankę o której mówił nauczyciel;
 • rysuje ulubioną zabawkę i opowiada o niej;
 • reaguje na przerwę w muzyce;
 • maluje na temat: Na wakacjach;
 • odgaduje, jaką zabawkę nauczyciel schował pod chustą;
 • dzieli nazwy zabawek na sylaby, łącząc to z klaskaniem;
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne;
 • odwzorowuje z patyczków wzory;
 • słucha nagrania przedstawiającego odgłosy pochodzące z lasu;
 • rozpoznaje źródła dźwięków;
 • wypowiada się na temat wartości lasu;
 • opowiada o pochodzeniu papieru;
 • słucha muzyki poważnej i ilustruje ruchem jej nastrój;
 • wydziera kształt z gazety;
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni, używając nazw kierunków prawo/lewo;
 • wymienia przedmioty wykonane z drewna;
 • nazywa swoje emocje i uczucia;
 • przelicza szyszki;
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi;
 • liczy i określa, kto ma więcej szyszek;
 • układa przedmioty według długości;
 • rzuca do celu;
 • rysuje patykiem szlaczki;
 • ogląda ilustracje przedstawiające żubry, a także krótki film edukacyjny;
 • zapoznaje się z ciekawostkami na temat żubrów;
 • opisuje wygląd żubra;
 • tworzy portret Pompika;
 • segreguje odpady;
 • dba o czystość w swoim otoczeniu;
 • ogląda ilustracje przedstawiające prace stolarza;
 • opowiada czym zajmuje się stolarz;
 • zapoznaje się z różnymi narzędziami, jakich używa stolarz;
 • dokonuje klasyfikacji;
 • przybija gwoździe, doskonali małą motorykę;
 • śpiewa piosenki;
 • układa proste zadania na dodawanie i odejmowanie;
 • buduje wieżę z klocków;
 • porównuje wysokości wież;
 • wita się wymienioną przez nauczyciela częścią ciała;
 • wymienia oznaki jesieni;
 • nazywa wybrane drzewa i ich owoce;
 • obserwuje rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku;
 • obserwuje zachowanie roztworu pod wpływem ruchu;
 • odtwarza ułożony szereg.