Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

LISTOPAD

Tydzień:

I. Domki i domy.

II. Urządzenia elektryczne.

III. A deszcz pada i pada…

IV. Zdrowie naszym skarbem.

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej

Tydzień I

 • interpretuje muzykę ruchem,
 • ugniata i modeluje plastelinę,
 • rozpoznaje poznane litery: a, o, e, m, i,
 • stosuje słowa piwnica, parter, pierwsze piętro, strych,
 • rysuje rodzinę na tle własnego domu,
 • liczy w zakresie sześciu,
 • rozpoznaje trójkąt wśród innych figur,
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • wypowiada się na temat opowiadania,

Tydzień II

 • wymienia sposoby oświetlenia pomieszczeń dawniej i obecnie,
 • rozpoznaje i nazywa literę t: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • śpiewa piosenkę i bawi się przy niej,
 • wykonuje pracę przestrzenną według instrukcji,
 • odpowiada na pytania dotyczące utworu,
 • wykonuje koktajl mleczno – owocowy,
 • dostrzega charakterystyczne cechy przedmiotów,
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 5,
 • ozdabia rysunek lampki według własnego pomysłu
 • wymienia korzyści wynikające ze stosowania urządzeń elektrycznych w domu.

Tydzień III

 • wypowiada się na temat treści wiersza,
 • rozpoznaje i nazywa literę d: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • prawidłowo wykonuje zaproponowane ćwiczenia,
 • ilustruje ruchem piosenkę,
 • przelicza elementy; prawidłowo wykonuje zaproponowane ćwiczenia,
 • rozwiązuje zagadki,
 • maluje za pomocą kredek,
 • rozpoznaje prostokąty wśród innych figur,
 • wyjaśnia, na czym polega krążenie wody w przyrodzie,
 • rozpoznaje zjawiska: parowania i skraplania wody.

Tydzień IV

 • wypowiada się na temat wiersza,
 • rozpoznaje i nazywa literę k: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • wykonuje ćwiczenia z szyfonowa chustką,
 • wyraża muzykę ruchem,
 • rozumie potrzebę kontaktu z lekarzem w razie choroby,
 • spożywa zdrowe potrawy,
 • dba o zęby i je leczy,
 • uczestniczy w zabawach badawczych,
 • segreguje figury według kształtu,
 • wie, że – tak jak dorośli posiada swoje prawa,
 • tworzy zbiory i odejmuje je na konkretach.