Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Czerwiec

 

 1. Niby tacy sami, a jednak inni.
 2. Wakacyjne podróże.
 3. Pożegnania nadszedł czas.
 4. Projekt las.

 

Osiągnięcia dziecka:

 • rozumie znaczenia słowa tolerancja,
 •  odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,
 • wskazuje swoje pozytywne cechy,
 • śpiewa piosenki,
 • kreśli kształt koła i ozdabia je według własnego pomysłu,
 • rysuje obrazek na podstawie ilustracji,
 • liczy obiekty,
 •  stosuje zwroty grzecznościowe,
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • nazywa kolory i podaje skojarzenia z przedmiotami w tych kolorach,
 • eksperymentuje podczas obserwacji otoczenia,
 • prawidłowo układa artykulatory przy głosce w, sz, cz, 
 • wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza,
 •  dostrzega, że dzieci choć różne fizycznie, to są takie same,
 •  bierze udział w zabawach integracyjnych,
 • wykonuje ćwiczenia fizyczne w parach i małych grupach,
 • nazywa pojazdy,
 • maluje, tworzy kompozycje,
 • wypowiada się na temat spędzania czasu w różnych miejscach,
 • wyciąga wnioski z zabaw badawczych,
 • grupuje elementy i ocenia, gdzie jest ich najwięcej lub gdzie jest najmniej,
 • wykonuje pracę plastyczną (autobus) z wypychanki,
 • poszerza wiedzę o pojazdach,
 • zna i wymienia zagrożenia wynikające z przebywania w różnych środowiskach (woda, góry itp.),
 • podaje imię i nazwisko, swój adres,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • naśladuje odgłosy,
 • wypowiada się na temat pociągów,
 • wymienia nazwy zwierząt poruszających się szybko i wolno,
 • przelicza elementy, dodaje i odejmuje na palcach,
 • wie, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą,
 •  wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcjami N.
 • podaje nazwę wybranego drzewa,
 • odróżnia drzewa liściaste od iglastych,
 • wypowiada się na temat lasu,
 • odpowiada na pytania dotyczące filmu,
 • nazywa owoce lasu,
 • określa kolor i wielkość leśnych owoców,
 • wie, na czym polega praca leśniczego,
 • wypowiada się na temat zwierząt leśnych,
 • nazywa wybrane drzewa w lesie i wymienia nazwy zwierząt żyjących w lesie,