Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Grudzień

 

Jak wyglądał świat przed milionami lat

Osiągnięcia dziecka:­­

 • Wymienia głoski w słowach lalka, Lola, układa schematy i modele słów: lalka, Lola, określa samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • Opisuje wygląd litery L,l oraz odtwarza ich kształty;
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami;
 • Opisuje jak wyglądał świat, w którym żyły dinozaury;
 • Dzieli się z innymi swoją wiedzą na temat dinozaurów, z zainteresowaniem słucha informacji prezentowanych przez n-la;
 • Wykonuje ćwiczenia według podanej przez n-la instrukcji;
 • Podaje kolejne etapy powstawania węgla;
 • Wypowiada się na temat pracy górnika;
 • Wyjaśnia znaczenie pojęć: lasy tropikalne, torf, geolog;
 • Śpiewa piosenkę;
 • Opisuje wygląd kopalni,
 • Wykonuje pracę plastyczną węglem;
 • Liczy elementy w zbiorach, określa gdzie jest więcej;
 • Rozpoznaje znaki matematyczne : <,>,= i stosuje je poprawnie;

 

Idzie zima ze śniegiem

Osiągnięcia dziecka:

 • Obserwuje zmieniający się krajobraz, podaje cechy charakterystyczne dla zimy;
 • Buduje poprawnie wypowiedzi;
 • Wymienia głoski w słowie: domy, układa schemat i model tego słowa;
 • Opisuje wygląd litery Y,y, odtwarza jej kształt;
 • Śpiewa piosenkę;
 • Opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń;
 • Poprawnie stosuje przyimki związane z położeniem przedmiotów: za, na, przed, obok, między;
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 • Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy;
 • Bada i wymienia właściwości fizyczne wody i lodu;
 • Porusza się rytmicznie do muzyki;
 • Reaguje na ustalone sygnały;
 • Nazywa wybrane zimowe dyscypliny sportowe;
 • Wymienia zasady, których należy przestrzegać podczas zimowych zabaw;
 • Aktywnie wykonuje ćwiczenia;
 • Odczytuje rysunki graficzne;
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę 7;
 • Wykonuje prace plastyczne;

 

 

Idą święta

Osiągnięcia dziecka:

 • Wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Wypowiada się na określony temat;
 • Wymienia głoski w słowach ramka, Romek, układa schematy i modele słów;
 • Opisuje wygląd liter R,r, odtwarza ich kształt;
 • Śpiewa piosenkę;
 • Odszyfrowuje zakodowane hasła;
 • Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne;
 • Wyjaśnia znaczenie słowa wigilia;
 • Reaguje odpowiednim ruchem na muzykę;
 • Wykonuje prace p0lastyczne;
 • Wypowiada się na temat tradycji ubierania choinki;
 • Wykonuje ozdoby choinkowe;
 • Aktywnie wykonuje ćwiczenia;
 • Nazywa kolejne dni tygodnia;
 • Przelicza dni tygodnia, posługuje się liczebnikami porządkowymi;