Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Grudzień

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.
 2. Idzie zima ze śniegiem.
 3. Idą święta.
 4. Projekt

 

Zamierzenia wychowawcze:

Dziecko:

 • rozpoznaje i wskazuje lalki wykonane współcześnie i te, które powstały dawniej; uzasadnia swoje zdanie;
 • wymienia głoski w słowach lalka, Lola; układa schematy i modele słów Lalka, Lola;
 • opisuje wygląd liter l, L oraz odtwarza ich kształty;
 • wypowiada się pełnymi zdaniami;
 • opisuje, jak wyglądał świat, w którym żyły dinozaury;
 • wykonuje ćwiczenia według podanej przez N. instrukcji;
 • podaje kolejne etapy powstania węgla;
 • wypowiada się na temat pracy górnika;
 • wyjaśnia znaczenie pojęć, np.: chodnik, las tropikalny, torf, metoda odkrywania, geolog;
 • śpiewa piosenkę;
 • dokładnie powtarza wypowiadane szeptem zdanie;
 • opisuje wygląd kopalni soli, siarki i rud żelaza;
 • liczy elementy w zbiorach;
 • odpowiada na pytania związane z postacią św. Mikołaja;
 • buduje poprawne gramatycznie wypowiedzi na podany temat;
 • sprawnie posługuje się nożyczkami;
 • obserwuje zimowy krajobraz; wymienia charakterystyczne cechy zimy;
 • opisuje wygląd litery y, Y oraz odtwarza ich kształty, rozpoznaje i nazywa litery;
 • maluje farbami na folii aluminiowej;
 • formułuje zdania i pytania;
 • opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń;
 • bada i wymienia właściwości fizyczne wody,śniegu i lodu;
 • porusza się rytmicznie przy muzyce, reaguje na ustalone sygnały;
 • nazywa wybrane zimowe dyscypliny olimpijskie;
 • wymienia zasady, których należy przestrzegać podczas zabaw zimowych;
 • wymienia konsekwencje nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;
 • aktywnie wykonuje ćwiczenia;
 • porównuje liczebność zbiorów, poprawnie liczy w zakresie 6;
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 7;
 • rysuje flamastrem, kredką pastelową, maluje białą farbą;
 • wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • opisuje wygląd litery r, R oraz odtwarza ich kształty;
 • maluje farbami na kawałku gazy swój wymarzony prezent;
 • odszyfrowuje zakodowane życzenia świąteczne;
 • wypowiada życzenia, wcielając się w role domowników;
 • wyjaśnia znaczenie słowa wigilia;
 • ustawia zastawę stołową według przyjętych zasad, pamięta o dodatkowym nakryciu dla nieoczekiwanego gościa;
 • wypowiada się na temat tradycji ubierania choinki;
 • umieszcza ozdoby choinkowe za pomocą wskazówek słownych;
 • nazywa kolejne dni tygodnia;
 • przelicza dni tygodnia;
 • z zainteresowaniem słucha opowiadania o dawnych tradycjach;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych;
 • podaje właściwości papieru, wyciąga wnioski, uzasadnia swoje wnioski;
 • tworzy kolekcje, gromadzi materiały potrzebne do projektu;
 • łączy kamienie klejem, maluje farbą akrylową, dokleja elementy dekoracyjne;
 • wymienia okazje, z jakich wręcza się prezenty;
 • wymienia różne sposoby pakowania prezentów i materiały, które można wykorzystać do pakowania prezentów;
 • samodzielnie pakuje swój prezent;
 • kontroluje swoje zachowanie;
 • buduje wielozdaniowe wypowiedzi na temat zrealizowanego projektu.