Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

PAŹDZIERNIK

 

  1. Jesienią w parku- zwierzęta w parku
  2. Las jesienią- zwierzęta w lesie
  3. Przygotowania do zimy
  4. Moja rodzina

 

 

Osiągnięcia dziecka:

-Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi

-Słucha krótkich utworów literackich, wypowiada się na ich temat, opowiada co znajduje się na ilustracjach

-Uczestniczy w zabawach usprawniających pracę narządów mowy

-Uczestniczy w zabawach ortofonicznych

-Dzieli słowa na sylaby

-Podejmuje próby przezwyciężenia nieśmiałości poprzez dowolne zabawy z rówieśnikami

-Poznaje i określa właściwości wody

-Rozpoznaje, wyróżnia i nazywa znane przedmioty, osoby, zwierzęta

-Stosuje się do zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na świeżym powietrzu.

-Poznaje budowę roślin

-Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie, poznaje dary jesieni

-Poznaje liście, ich wygląd budowę, wykonuje prace plastyczną z użyciem darów natury

-Poznaje środowisko przyrodnicze-park, las

-Wie, jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy

-Rozpoznaje nasiona i ziarna dla ptaków

-Zna i stosuje pojęcie: taki sam

-Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę-kształt

-Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie

-Rysuje i maluje na dowolny temat

-Rozróżnia tempo do marszu i do biegu

-Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych

-Wie, że są grzyby, których nie wolno pod żadnym pozorem spożywać

-Wie, że należy być ostrożnym w kontaktach ze zwierzętami

-Używa zwrotów grzecznościowych

Wiersze

,,Powitanka”

Dzień już zaczynamy,

więc się przywitamy.

W kółeczku stajemy,

do siebie machamy!

Piosenki

,,Idą dzieci do przedszkola”

muz. Michał Ciechan, sł. Adam Hort

 

Już od rana tupu tup

Po chodniku tupią buty!
Każdy but śpieszy się,
Do przedszkola zdążyć chce!

Ref.:
Do przedszkola… la la la,
Biegnie Grześ i Ola la!
Jeden but i drugi but…
Hop la la la tupu tup!

Tupią buty tupu tup,
Jak piłeczki sobie skaczą,
Każdy but dobrze wie,
Sznurowadła wiąże się!

Ref.

A w przedszkolu buty śpią
W kolorowych ciepłych workach,
Każdy but i we śnie
Do przedszkola śpieszy się!

Galeria

Kadra

Grupa I

mgr Gabriela Konieczna Wychowawca
mgr Ewa Krawczyk Wychowawca
Pani Beata Kowalik Pomoc nauczyciela
Pani Katarzyna Głogowska Pomoc nauczyciela