Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

EMOCJE NASZYCH DZIECI

Złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym Już u dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej możemy spotkać się z przejawami zachowań agresywnych. Z czego takie zachowania wynikają? Dlaczego dziecko w przypływie złości zachowuje się agresywnie? Temat jest warty zastanowienia, gdyż agresja wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem narastającym, procesem,

Czytaj więcej >

Złote zasady głoskowania – Mamo, tato ćwicz ze mną

  GŁOSKOWANIE – to ćwiczenie słuchu fonematycznego (bardzo ważny etap w nauce czytania). Głoskowanie, to dzielenie wyrazu na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko SŁYSZY w wyrazie np. przeszkoda 3 sylaby  prze-szko-da 8 głosek  p-rz-e-sz-k-o-d-a 10 liter    p-r-z-e-s-z-k-o-d-a KROK 1 – ustalenie głoski na początku słowa – słowa z samogłoskami.

Czytaj więcej >

Co planujemy?

Grudzień

1. Co robić w tak smutnym czasie?
2. Poznajemy zawody ( preorientacja zawodowa)
3. Przygotowania do świąt

 

Dziecko:

 • wypowiada się na temat słodkich potraw; wymyśla prostą potrawę (z wykorzystaniem obrazków)
 • wie, co rozpuszcza się w wodzie
 • aktywnie ćwiczy
 • liczy w zakresie siedmiu
 • porusza się rytmicznie przy piosence
 • segreguje figury według wielkości
 • dzieli nazwy na sylaby i na głoski
 • bawi się z innymi dziećmi
 • okazuje uczucia mimiką twarzy
 • rozpoznaje i nazywa literę y: małą, drukowaną i pisaną
 • interpretuje poznany utwór własnymi słowami
 • modeluje wymyślone kształty
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 0
 • wymienia tradycje świąteczne;
 • tworzy zbiory, uwzględniając jedną cechę
 • omawia wygląd świątecznego stołu i mówi, co powinno się na nim znaleźć
 • tworzy własną kompozycję z wyciętych elementów
 • śpiewa piosenkę
 • odgrywa różne role zawodowe w zabawie
 • podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w najbliższym otoczeniu
 • wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku
 • podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • opowiada, kim chciałoby zostać w przyszłości
 • wymienia czynności charakterystyczne dla danego zawodu
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi

 

 

Wiersze

Listopad

 

Wiersze wykorzystywane podczas zajęć:

 

Listopad J. Koczanowskiej

Miesiąc listopad nie jest brzydki
i smutny być nie musi wcale, wystarczy mu się dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć wiele zalet.

Kiedy ostatnie liście spadną i szare chmury skryją niebo,

listopad jest jak baśń ciekawa, ma w sobie coś tajemniczego.

Wiatr głośno śpiewa, mgły wirują, deszcz kropelkami w okno stuka, to jest melodia listopada – niezwykle piękna, chociaż smutna.

 


W domu M. Brykczyński

Pewna myszka, po kryjomu, Założyła dom w mym domu,

Przy czym, całkiem nie na żarty, Prowadziła dom otwarty. Chociaż miała dom na głowie, Zaprosiła krewnych mrowie, Powtarzając byle komu:

– Czuj się jak u siebie w domu.

Nieraz, pragnąc trochę ciszy, Chciałem dom wymówić myszy, Ale ona, strasząc gości,
Trzęsła domem bez litości

I, choć spokój jest mi drogi, Postawiła dom na nogi. Odtąd więc, by było prościej, Jestem w domu tylko gościem.

Piosenki

Grudzień

 

„Grudzień”

I. Już od dawna z kolegą czekaliśmy na niego,
aż przysypie ziemię śniegiem, wodę zmieni w lód. Wreszcie będzie tu z nami, jedzie do nas saniami, z nieba lecą srebrne gwiazdy, to prawdziwy cud.

Ref.: Grudzień grudzień, grudzień, tak mówią o nim ludzie. Grudzień, grudzień, grudzień odwiedził nas.

II. Jadą drogą saneczki, dzwonią srebrne dzwoneczki, a w nich sam Mikołaj z prezentami jedzie tu. Grudzień o nas pamięta i przynosi nam święta, więc na powitanie zaśpiewajmy mu.

 


 

„Choinkowe całusy”

I. Bombki, trąbki z czekolady, nawet słoń
i jabłuszka, i serduszka, i cukierk
ów moc. Taka słodka jest choinka – cmok, cmok, cmok. Kto choinkę pocałuje, ten pokłuje nos.

Ref.: Kłuje nas raz po raz igiełkami, właśnie tak darzy nas całusami. Kłuje nas raz po raz igiełkami, lecz i tak mocno tak ją kochamy.

II. Wstążki, książki, podarunków wielki stos,
gwiazdy, gwiazdki prosto z nieba, co wymarzył kto. Taka hojna jest choinka – cmok, cmok, cmok.
Kto choinkę pocałuje, ten pokłuje nos.

Ref.: Kłuje nas raz po raz…

 

Galeria

Kadra

Grupa V

mgr Marta Dedio Wychowawca
mgr Weronika Loster Wychowawca
Pani Bożena Pomoc nauczyciela