Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

Październik

 

1. Idzie jesień…przez ogród i sad.

2. Idzie jesień…do zwierząt.

3. Co z czego otrzymujemy.

4. Idzie jesień…z deszczem.

 

Zamierzenia wychowawcze:

 • opisuje zmiany, jakie zaszły jesienią w sadzie;
 • wymienia głoski w słowach osa, Ola; układa schematy;
 • opisuje wygląd liter o, O oraz odtwarza ich skład;
 • wykonuje pracę plastyczną i inne zadania według podanej instrukcji;
 • wymienia najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami jeża, osy, szerszenia;
 • opisuje ilustracje, budując poprawne zdania;
 • rozpoznaje owoc, wykorzystując zmysły: wzroku, węchu, smaku i dotyku;
 • odpowiada na pytania badawcze;
 • reaguje na sygnały;
 • układa warzywa, przelicza; w zakresie 6; określa, gdzie jest najwięcej warzyw, gdzie najmniej, o ile więcej/mniej;
 • rozpoznaje i nazywa cyfry 1 i 2;
 • wykonuje przetwory; wymienia wartości odżywcze przetworów, smakuje wybrane przetwory;
 • wykonuje prace zgodnie z poleceniem nauczyciela;
 • interesuje się książkami, ogląda je z ustalonymi zasadami;
 • wymienia słowa zaczynające się na głoskę a;
 • wykonuje pacynki, wycina, wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne;
 • słucha w skupieniu i z uwagą opowiadania;
 • wyjaśnia w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy;
 • wymienia zmiany zachodzące w życiu zwierząt jesienią;
 • powtarza prezentowany rytm;
 • układa, dodaje i odejmuje owoce leśne;
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 3;
 • bada w zabawie właściwości różnych gatunków orzechów;
 • dostrzega zależności przyczynowo – skutkowe między działaniem a uzyskanym efektem, formułuje wypowiedzi, przedstawiając własne spostrzeżenia; wyciąga wnioski;
 • rysuje, maluje farbami, nakleja elementy, uczestniczy w zabawie paluszkowej;
 • wypowiada się na temat swojej mamy: opisuje jej wygląd, wymienia zawód, jaki wykonuje;
 • wymienia słowa z głoską m nagłosie, wygłosie i śródgłosie;
 • opisuje wygląd liter m, M oraz odtwarza ich kształt;
 • wie na czym polega praca hutnika, rolnika, mleczarza, sprzedawcy; wymienia korzyści z ich pracy dla społeczeństwa;
 • opowiada, z czego otrzymujemy szkło, mleko i cukier; prowadzi obserwacje;
 • rozpoznaje i nazywa różne rodzaje ziaren oraz pieczywa, wypowiada się na temat poszczególnych etapów produkcji chleba;
 • wypowiada się na temat historyjki obrazkowej, przelicza słowa w wypowiedzi, wypowiada się na forum grupy;
 • śpiewa wyraźnie;
 • wymienia produkty, które otrzymuje się z węgla i z wełny;
 • bada właściwości węgla i wełny za pomocą zmysłów;
 • rozpoznaje prostokąt wśród innych figur, opisuje wygląd prostokąta;
 • wymienia nazwy liczebników porządkowych;
 • koloruje figury, kończy rysowanie linii w figurach, prostuje, zgniata i nakleja papierki po cukierkach, lepi z gliny postać ptaka, składa kartkę w coraz mniejszy prostokąt;
 • prawidłowo wymawia poszczególne głoski i grupy spółgłoskowe;
 • wymienia głoski w słowach: ekran, Ema, układa schematy;
 • opisuje wygląd liter e, E oraz odtwarza ich kształt;
 • wyjaśnia zjawiska związane ze stanami skupienia wody;
 • poprawnie odmienia rzeczowniki, układa rymy;
 • opisuje deszcz za pomocą określeń przymiotnikowych, poprawnie podaje antonimy;
 • reaguje odpowiednio na podane hasła;
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 4;
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z [poleceniem;
 • ubiera się odpowiednio do pogody;
 • odczytuje pogodę zapisaną w postaci umownych znaków;

 

 

Wiersze

Październik

 

„Dary jesieni” I.R. Salach

Zwierzęta do siebie jesień poprosiła
i tak im mówi, co postanowiła:
– Idzie zima, chudy nie przetrzyma,
na zimowe czasy zbierajcie zapasy.
Potem skarby jesienne z torby wysypała,
skarbów się uzbierała górka wcale niemała.

Wiewiórki wzięły orzechy
i szyszek dwa duże miechy.
Ptaki – jagody suszone
i jarzębiny grona.
Dzik postrącał żołędzie –
ale tych zapasów będzie.
Przybyły motyle i trzmiele,
nawet pszczółek małych wiele.

Lecz hojna dotąd jesień
pustą miała już kieszeń.
Żaba i ślimak mały
także nic nie dostały.
Zamyśliła się jesień głęboko,
przymknęła jedno oko
i tak powiedziała:
Kto się doczekał odmowy,
niech zapadnie w sen zimowy.
Ptaki jednak spać nie chciały
i dlatego odleciały.

 

„Szara pogoda” K. Datkun – Czerniak

Szara chmurka, obok druga,
pełne kropel dżdżu.
Deszczyk pada już od rana,
smutno, smutno mu.
Szare pole, lasy szare,
kiedy pada deszcz.
Szare niebo, łąki szare,
wszędzie szaro jest.
A tu pada, pada, pada
już przez cały dzień!
Oj, deszczyku, już wystarczy,
zmień pogodę – zmień!
Niech rozzłoci się słonecznie
wszystko wkoło nas,
a szarości niech odpłyną.
Już słoneczka czas!

 

 

Piosenki

Październik

 

„Jesienna zagadka” (sł. i muz. K. Gowik)

1. Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy
bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,
co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż?
Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż?

2. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne do wiosny,
a lecą stąd do Afryki, a każdy bocian radosny!
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,
co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż?
Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż?

3. A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,
zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,
co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż?
Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż?

 

„Kłótnia kaloszy” (sł. i muz. K. Gowik)

1. Pada z nieba deszcz, zimny deszcz.

Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr

A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap!

A moje kalosze po błocie ciapu-ciap!

Ref: Kap, kap, kap, kap, kap,kap!

Ciapu-ciapu-ciap! (x2)

2.Aż jednego dnia kalosz siadł,

a z kaloszem też jego brat.

I postanowił, że pójdą sobie w świat.

I postanowił, że pójdą sobie w świat.

Ref: Klap, klap, klap

3. Jeden kalosz chciał w sklepie stać,

drugi kalosz chciał w piłkę grać.

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

Ref: Kap, kap, kap

4. Prawy kalosz aż tupnął: tup!

Lewy kalosz aż skoczył: siup!

Kto rozsądzi kłótnie, by spokój wrócił tu?

Kto rozsądzi kłótnie, by spokój wrócił tu?

Ref: Kap, kap, kap…

5. No i wreszcie już kłótni kres

Mama mówi: -Chodź witać deszcz!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

Ref: Kap, kap, kap

 

 

Galeria

Kadra

Grupa IV 

mgr Danuta Kaczmarczyk Wychowawca
mgr Urszula Herok-Musialik Wychowawca
Pani Renata Źrebiec Pomoc nauczyciela