Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

Wrzesień

 

 1. To jestem ja.
 2. Moja grupa.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Idzie jesień…przez las, park.

 

Zamierzenia wychowawcze:

 • wypowiada się na swój temat;
 • wymienia nazwy poszczególnych części ciała;
 • wypowiada się na temat opowiadania, ilustracji w książce oraz na temat swoich ulubionych zwierząt, owoców, pojazdów i zabawek;
 • przelicza zdania w wypowiedzi;
 • przyjmuje prawidłową postawę podczas ćwiczeń;
 • rozpoznaje zapis graficzny swojego imienia;
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej swojego imienia;
 • rozpoznaje i nazywa emocje: radość, smutek, strach, złość;
 • wyraża muzykę ruchem;
 • wskazuje i nazywa różnic, wykorzystując zmysły: dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku;
 • wyjaśnia rolę zmysłów w życiu człowieka,
 • określa położenie przedmiotów względem innych przedmiotów;
 • wypowiada się na temat treści, nastroju, techniki wykonania przedstawionych reprodukcji;
 • wykonuje swój projekt;
 • wymienia ustalone zasady regulujące zachowanie społeczności przedszkolnej i przestrzega tych zasad;
 • umiejętnie planuje na kartce poszczególne elementy swojej pracy;
 • wykonuje pracę na zadany temat z wyko wykorzystaniem techniki kolażu;
 • pokazuje emocje za pomocą ruchu, gestu, mimiki;
 • wyjaśnia, co to znaczy dobry przyjaciel, i wymienia jego cechy;
 • wymienia obowiązki dyżurnego;
 • śpiewa piosenkę;uczestniczy w zabawie ilustracyjnej do piosenki;
 • porusza się według mapy, skręcając w prawo lub w lewo;
 • określa położenie piłki w przestrzeni,
 • wyjaśnia związek między wrzosem a wrześniem;
 • podaje charakterystyczne cechy wrześniowej pogody;
 • wymienia zasady ruchu drogowego i stosuje się do nich;
 • posiada element odblaskowy, przedstawia etapy przejścia przez ulicę;
 • wypowiada się na temat opowiadania oraz poczynionych obserwacji;
 • wie, jak należy przechodzić prawidłowo przez jezdnię;
 • poznaje typy sygnalizatorów świetlnych, rozpoznaje i nazywa kolory;
 • aktywnie wykonuje ćwiczenia;
 • nazywa i rozróżnia wybrane znaki drogowe i ich rodzaje, wyjaśnia ich znaczenie;
 • posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; podaje wagę znajomości tych informacji;
 • rozpoznaje koło wśród innych figur;
 • rysuje koło, przekształca kola w rysunki innych przedmiotów;
 • zna numery telefonów alarmowych:999, 998, 997 i 112, stosuje je w zabawie;
 • nazywa pojazdy specjalistyczne;
 • rysuje, kalkuluje, maluje i dokleja elementy;
 • opisuje krajobraz oraz wymienia zaobserwowane zmiany, charakterystyczne dla jesieni;
 • wykonuje ludziki z tworzywa przyrodniczego;
 • odpowiada na pytania związane z treścią przedstawienia teatralnego;
 • odgrywa scenki teatralne;
 • nazywa wybrane grzyby – jadalne i trujące;
 • porusza się rytmicznie przy muzyce;
 • rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa iglaste;
 • wymienia podstawowe cechy kwadratu;

 

Wiersze

Wrzesień

„Przejście przez ulicę” J. Koczanowska

W dużym mieście wielki ruch,
samochodów wiele,
W dużym mieście wielki ruch,
jeśli chcesz bezpiecznym być,
musisz o tym wiedzieć:przez ulicę można przejść
tylko w takim miejscu,
gdzie mrugają światła dwa, pasy są na przejściu.

To czerwone woła: STOP,
stój i czekaj grzecznie,
a zielone prosi – idź,
możesz przejść bezpiecznie.

Zapamiętaj jeszcze to:
gdy po mieście chodzisz,
musisz pod opieką być
dorosłej osoby!

 

 

„Na pomoc” I. R. Salach

Gdy przytrafi się wypadek,

wiem, co trzeba robić.

Nauczyła mnie mama,

do kogo zadzwonić.

 

Gdy się zderzą samochody,

okradną Alicję,

997 stukam,

dzwonię na policję.

 

Widać z okna ogień,

chmurę, jak noc czarną,

998 stukam,

wzywam straż pożarną.

 

Gdy ktoś złamie rękę, nogę

albo się skaleczy,

999 to numer,

gdzie pan doktor leczy.

 

A gdy w domu czasem

potrzebuję pomocy,

do babci mogę dzwonić

rano, wieczorem i w nocy.

 

 

Piosenki

Wrzesień

 

„Olek i Ada” (sł. i muz. K. Gowik)

1.Jedźmy dziś do domu dziadków- prosi Ada.

Dziadek cudnie tak o ptakach opowiada.

Na wycieczkę- niespodziankę z nim pójdziemy.

A od babci pyszne lody dostaniemy.

Ref. To jest Ada, a to Olek, siostra i brat

       Małe przedszkolaki, które odkrywają świat

       Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia

       I wesoło uśmiechają się, o tak.

       Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia

       I wesoło uśmiechają się, o tak.

 1. Tata często na rowery dzieci bierze

Mówi , jak najlepiej jeździć na rowerze.

Na wypadek, gdyby zranił ktoś kolana

Razem z nimi jedzie lekarz, czyli mama.

Ref. To jest Ada, a to Olek, siostra i brat…

 1. Podaj rękę – prosi Olek małą Adę,

brat i siostra muszą dawać sobie radę!

Zawsze razem, z mamą, tatą i dziadkami

wędrujemy warszawskimi ulicami.

 

 

„Krąg dziecięcych rąk” (sł. i muz. K.Gowik)

 1. Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg,

tak dużo innych, dziecięcych rąk

przyjaciół, co uśmiechnięci są,

tak dużo, tak dużo rąk…

Ref. Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć

       i codziennie wesoło bawić się,

       szukać przygód tu i tam, w bajki wierzyć też,

       bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć.

 1. Samemu być to bardzo źle,

Smutno i z łezką, więc nie, nie, nie!

Muzyka, śmiech i serca krąg,

Tak dużo, tak dużo rąk…

Ref. Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć…

 1. Czy jesteś tu, czy jesteś tam,

mając przyjaciół, nie jesteś sam.

Oni tu obok, tak blisko są,

tak dużo, tak dużo rąk.

Ref. Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć…

 

Galeria

Kadra

Grupa IV 

mgr Danuta Kaczmarczyk Wychowawca
mgr Urszula Herok-Musialik Wychowawca
Pani Renata Źrebiec Pomoc nauczyciela