Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

CZERWIEC

CZERWIEC

I. Niby tacy sami, a jednak inni
II. Wakacyjne Podróże
III. Pożegnania nadszedł czas
IV. Projekt Sport

Zamierzenia wychowawcze:
Tydzień I
Dziecko:
odgaduje, skąd pochodzą przedstawione na zdjęciach dzieci; opisuje ich wygląd,
wymienia prawa dziecka,
z zainteresowaniem słucha informacji o innych kulturach,
wykonuje prace plastyczną na zadany temat za pomocą techniki kropkowania,
odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania,
wyjaśnia pojęcia: tolerancja, akceptacja; podaje przykłady właściwego zachowania się wobec innych,
wypowiada się z szacunkiem o dzieciach innych ras,
aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych,
opowiada historyjkę obrazkową, prawidłowo łączy przyczynę ze skutkiem,
z szacunkiem wypowiada się o osobach niepełnosprawnych,
gra na instrumentach perkusyjnych,
podaje właściwy sposób zachowania się w określonych sytuacjach,
przedstawia scenki teatralne,
mierzy odległość, podaje wynik pomiaru,
zgodnie współpracuje w zespole przy wykonywaniu rożnych zadań.

Tydzień II
Dziecko:
wnioskuje na temat wakacyjnych podróży,
podaje rozwiązanie zagadki,
układa obrazek z części,
eksperymentuje, tworzy nowe kolory, planuje i rozmieszcza elementy na całej powierzchni kartonu,
poprawnie odpowiada na pytania związane z treścią wysłuchanego opowiadania,
opisuje historię powstania bursztynu oraz sposobu jego wykorzystania,
wymienia skarby, które można znaleźć w morzu,
wskazuje na mapie wybrane miejsca letniego wypoczynku, odczytuje wyrazy do do czytania całościowego: wieś, Podhale, jezioro, morze,
podaje propozycję spędzenia wolnego czasu latem, wypowiada się na temat swoich marzeń związanych z wakacjami,
śpiewa piosenkę,
swobodnie improwizuje przy muzyce,
wymienia nazwy wybranych gatunków kwitów letnich,
wymienia nazwy i kolory figur geometrycznych, opisuje sześcian,
rozpoznaje i nazywa charakterystyczne cechy lata, podaje nazwy letnich zabaw,
rozróżnia i nazywa poszczególne części garderoby, dobiera przedmioty i części garderoby do miejsc letniego wypoczynku.

Tydzień III
Dziecko:
wymienia charakterystyczne cechy lata,
rozwiązuje zagadki, różnicuje i nazywa cechy rozpoznawane za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku,
eksperymentuje z woda i piaskiem, tworzy pracę plastyczną,
opisuje obrazki, formuje dłuższe zdania, poprawne pod względem gramatycznym, wymienia nazwy tygodnia, miesięcy oraz charakterystyczne cechy poszczególnych por roku,
formuje proste zadania z treścią, poprawnie przelicza,
reaguje ustalonym ruchem na podane sygnały,
wymienia zasady zachowania, których należy przestrzegać w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku,
aktywnie wykonuje ćwiczenia ruchowe,
zdaje sobie sprawę ze zbliżającej się chwili rozstania,
wypowiada się na określony temat,
śpiewa piosenkę, recytuje wiersze, tańczy,

Tydzień IV
Dziecko:
samodzielnie formułuje pytania dotyczące wiadomości, które chciałoby pozyskać,
rozpoznaje i nazywa dyscypliny sportowe, w których jest wykorzystywana piłka,
aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, formułuje poprawne wnioski,
wypowiada się na temat tradycji organizowania letnich igrzysk sportowych,
wymienia letnie dyscypliny sportowe,
wyraża chęć uprawiania sportu,
wykonuje plakat promujący aktywność fizyczną,
z uwagą słucha opowiadania,
poznaje zasady zdrowej rywalizacji, podaje przykłady właściwego zachowania sportowca i kibica,
współzawodniczy z kolegami z grupy,
uczestniczy w ceremoniale otwarcia i zamknięcia olimpiady,
panuje nad swoimi emocjami, odgrywa rolę gospodarza imprezy,
bierze udział w olimpiadzie sportowej,
prezentuje nabyte wiadomości i umiejętności,
kontroluje swoje zachowanie, odważnie prezentuje się przed publicznością.

 

Wiersze

CZERWIEC

„Dzieci na Ziemi” – A. Widzowska
Na kuli ziemskiej bawią się dzieci,
cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci,
a księżyc mruga oczkiem na niebie
do wszystkich ludzi, również do ciebie.
Zulu z Afryki chodzi po drzewach,
a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa.
Eskimos Bubu gra w piłkę z foką,
na słoniu jeździ Hindus Namoko.
Dzieci się różnią kolorem skóry,
jednak są dumne ze swej kultury
i choć w dziwacznych mówią językach,
pragną się bawić, tańczyć i brykać!
Inka i Zulu, Bubu, Namoko
chcą być kochane, śmiać się szeroko,
jeść smakołyki, dbać o zwierzęta,
a zamiast wojen mieć tylko święta!
Niech wam się spełnią wszystkie marzenia
–tak, robiąc obrót, powiada Ziemia.

„Co robią latem dni tygodnia?” – G. Lech
– Co wy na to, że już lato?-
Tydzień swoje dni zapytał.
Poniedziałek zsiadł z roweru.
– Radość dla kolarzy wielu!
Wtorek książkę czytał właśnie.
Mruknął tylko: – Lubię baśnie!
Latawca puszczała środa,
Bo piękna była pogoda.
Czwartek rzekł: – Ja wciąż maluje,
Jak się świetnie w lesie czuję.
Piątek tylko machnął ręką:
– Chciałbym zagrać, lecz nieprędko
Znajdę gracza w tym upale.
Szachów nie otwieram wcale.
– A Sobota? – Cóż mam rzec.
Niosę piłkę, dziś gram mecz.
– Czy Niedziela coś dopowie?
Nie dopowie, bo jest w kinie
Ma animowanym filmie.
A czy film ten był o lecie,
W poniedziałek się dowiecie.
„Letnie wakacje” L. Łącz
Kiedy są wakacje I nie pada deszcz,
Możesz gdzieś wyjechać, Jeśli tylko chcesz.
Kiedy są wakacje –Morze, góry, las,
Gdzie tylko się znajdziesz, Miło spędzisz czas.
Latem Złociste promienie Słońca Padają na ziemię,
Popatrz –Rozwiały się chmury, Baw się I nie bądź ponury!
Morze –Muszelki i piasek, Góry Lub łąka za lasem,
Warmia –Czekają jeziora, Lato –Już wyjechać pora!

„Wakacyjny pociąg” – E. Stsdtmuller
Jedzie pociąg wakacyjny,
pociąg kolorowy.
Już wjeżdżają wagoniki
na peron bajkowy!
Ref.: Stuku-puk, stuku-puk,
mkną koła po szynach.
Już się nowa, kolorowa
przygoda zaczyna.
Pierwsza stacja – wieś wesoła:
łąki, lasy, pole.
Zaraz tutaj urządzimy
zielone przedszkole.
Nauczymy kota liczyć,
a tańczyć konika.
Niech zobaczy każdy cielak,
jak przedszkolak bryka.
Ref: Stuku-puk…
Druga stacja to Podhale,
piękne górskie szczyty,
a ze szczytów, jak wiadomo,
widok znakomity.
Bajki będą opowiadać
potoki i skały,
bo w nich mieszka duch starego
bajarza Sabały.
Ref: Stuku-puk…
Trzecia stacja to jezioro,
widać je z daleka.
Żabi chórek już z koncertem
niecierpliwie czeka.
Już po falach się ścigają
żaglówki, kajaki
i dmuchany hipopotam
malowany w maki.
Ref: Stuku-puk…
Czwarta stacja to już morze,
szerokie, głębokie,
i wspaniała piaskownica,
większa niż przed blokiem.
Na tej wielkiej piaskownicy
czy, jak mówią, plaży
może skarby bursztynowe
znaleźć nam się zdarzy?
Ref: Stuku-puk..
,,Czemu’’? – P. Beręsewicza
Czemu styczeń nosi ciepłe skarpety? Bo mu nogi marzną tak, że o rety!
Czemu luty taki blady, skąd smutki? Bo się martwi, że jest taki króciutki.
Czemu marzec tak się złości i burzy? Bo za wolno wraca wiosna z podróży.
Czemu kwiecień taki strój ma pstrokaty? Bo gdzie spojrzy, wszędzie kwiaty i kwiaty.
Czemu maj jest zielony i świeży? Coś się mamom na Dzień Matki należy.
Czemu czerwiec w krótkich spodniach już gania? Bo to lato, czas na letnie ubrania.
Czemu lipiec taki dziwnie wesoły? Cóż, wygląda, że nie tęskni do szkoły.
Czemu sierpień tak się śmiesznie nazywa? Kiedyś z sierpem chodził rolnik na żniwa.
Czemu wrzesień wciąż się włóczy po lesie? Szuka grzybów, może nam też przyniesie.
A październik? Czemu drzewa rumieni?Bo w kolorach jest do twarzy jesieni.
A listopad? Czemu smutny i bury? Bo mu liście z drzew zdmuchują wichury
Czemu grudzień w biały puch się owinął? Bo mu cieplej pod śniegową pierzyną.
Czemu na tym w wierszu kończą się słowa? Bo tu rok się zaczyna od nowa.

Piosenki

CZERWIEC

„Inni, a tacy sami” sł. i muz. J. Kucharczyk
1.Na wszystkich kontynentach mieszka tyle dzieci –
w Azji, Australii, Afryce.
Każde dziecko wygląda inaczej
i mówi innym językiem.
Ref.:Każde dziecko chce być szczęśliwe,
każde dziecko chce pięknie żyć;
mieć zawsze dobre, spokojne noce,
mieć tylko piękne dni.
To nie jest ważne, gdzie mieszkają dzieci,
wszystkie chcą szczęśliwe być jak ty.
Mieć dobrą mamę, dobrego tatę,
chcą bezpiecznie żyć.
2. I chociaż dzieci mają różny kolor skóry,
tak różne zabawki, książeczki,
inną szkołę, przedszkole, ubranka,
śpiewają inne piosenki.
Ref.:Każde dziecko chce być szczęśliwe…

„Lato w kawiarence” sł. i muz. B. Gowik
1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence,
Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.
I zaprasza na wakacje teraz, już!
Ref: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas!
Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.
Na mchu i cieplej trawce przy tobie poleżeli.
Na ptaki popatrzyli i wracać stad nie chcieli.
Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.
Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.
2. Już wola do nas lato, kapelusz ma na głowie.
I niesie dla nas lody w polewie malinowej!
„Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”.
Ref: Lato, ach, lato…..
3. I letnia dyskoteka wesoło nas zaprasza.
Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!
Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!.
Ref: Lato, ach, lato…..

„Moje marzenia” sł. i muz. J. Kucharczyk
1.Wieczorem otwieram okno
do świata pełnego marzeń,
historii niesamowitych,
niezwykłych, cudownych zdarzeń.
Ref.: Marzenia jak obłoki płyną w świat,
dobre myśli wznoszą je do gwiazd,
a gwiazdka, która świeci na niebie, hen,
może spełnić je.
2. Spotykam tu dobrą wróżkę,
zna ona moje pragnienia
i daje moce ogromne,
i siłę do ich spełnienia.
Ref.: Marzenia jak obłoki…
3. Więc marzę, tak często marzę,
marzenia moc wielką mają,
gdy bardzo w nie uwierzymy,
to one nam się spełniają.
Ref.: Marzenia jak obłoki.

Galeria

Kadra

Grupa IV 

mgr Danuta Kaczmarczyk Wychowawca
mgr Urszula Herok-Musialik Wychowawca
Pani Renata Źrebiec Pomoc nauczyciela