Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

EMOCJE NASZYCH DZIECI

Złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym Już u dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej możemy spotkać się z przejawami zachowań agresywnych. Z czego takie zachowania wynikają? Dlaczego dziecko w przypływie złości zachowuje się agresywnie? Temat jest warty zastanowienia, gdyż agresja wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem narastającym, procesem,

Czytaj więcej >

Złote zasady głoskowania – Mamo, tato ćwicz ze mną

  GŁOSKOWANIE – to ćwiczenie słuchu fonematycznego (bardzo ważny etap w nauce czytania). Głoskowanie, to dzielenie wyrazu na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko SŁYSZY w wyrazie np. przeszkoda 3 sylaby  prze-szko-da 8 głosek  p-rz-e-sz-k-o-d-a 10 liter    p-r-z-e-s-z-k-o-d-a KROK 1 – ustalenie głoski na początku słowa – słowa z samogłoskami.

Czytaj więcej >

Co planujemy?

Marzec

Zwierzęta z dżungli i sawanny

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wskazuje Afrykę na mapie, wymienia zwierzęta zamieszkujące ten kontynent,
 • wymienia głoski w słowach zebra, Zola; układa schematy i modele słów zebra, Zola; określa miejsce spółgłoski z w słowach o prostej budowie fonetycznej; opisuje wygląd liter z, Z; odtwarza kształt liter z, Z,
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery,
 • „Kolory w świecie zwierząt” – rysuje pastelami olejnymi,
 • śpiewa piosenkę „Na sawannie”
 • rozwiązuje zagadki słownych i wzrokowych o tematyce zwierząt zamieszkujących Afrykę,
 • wypowiada się na temat ogrodu zoologicznego, wymienia zasady zachowania podczas zwiedzania ZOO,
 • potrafi cechy charakterystyczne: wygląd i zwyczaje zwierząt egzotycznych,
 • podejmują próby odczytania tekstu;
 • kreśli znaki literopodobne po śladzie i samodzielnie,
 • recytuje rytmicznie krótkie wierszyki,
 • wykonuje ćwiczenia ruchowe według instrukcji słownej,
 • rozwiązuje rebusy,
 • kodowanie – dyktando graficzne,
 • z uwagą słucha opowiadań, poprawnie konstruuje wypowiedzi na dany temat,
 • bada właściwości banana: kształt, kolor, wielkość, ciężar, strukturę powierzchni, smak,
 • rozpoznaje na mapie świata kontynenty i je nazywa, przyporządkowuje wybrane zwierzęta do odpowiednich kontynentów,
 • odkrywa zapis cyfrowy liczby 10,
 • rozwiązuje działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

 

Zwierzęta naszych pól i lasów

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wypowiada się na temat pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka,
 • wymienia głoski w słowach ule, Ula; układa schematy i modele słów ule, Ula; określa miejsce głoski u w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • opisuje wygląd litery u, U oraz odtwarza ich kształt,
 • „Plaster miodu”- praca plastyczna z wykorzystaniem materiału eko,
 • śpiewa piosenkę o omawianej tematyce,
 • degustuje różne miody,
 • wypowiada się na temat zwierząt mieszkających w lesie,
 • dostrzega nieprawidłowości w wypowiadanych zdaniach, dokonuje korekty,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • podejmują próby czytania zdań, uzupełniają tekst brakującymi nazwami zwierząt,
 • pisze litery u, U po śladzie i samodzielnie,
 • podaje charakterystyczne cechy ssaków, ptaków i owadów,
 • segreguje sylwety zwierząt wielokrotnie – każdorazowo według innych cech,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wymienia nazwy ptaków żyjących w lesie i na polu,
 • rozwiązuje zagadki,
 • kodowanie – dyktando graficzne,
 • wycina, tworzy przestrzenną sylwetę jaskółki,
 • naśladuje dźwięki wydawane przez ptaki,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych – reakcja ruchowa na sygnał dźwiękowy.

 

Marcowa pogoda

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wyjaśnia znaczenie witamin dla zdrowia człowieka,
 • wymienia słowa rozpoczynające się na głoskę c; dzieli słowa na sylaby; wymienia głoski w słowach cebula, Cela; układa schematy i modele słów cebula, Cela; ; określa miejsce samogłosek i spółgłosek w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • opisuje wygląd litery c, C oraz odtwarza ich kształt,
 • rozpoznaje kolejne etapy wzrostu cebuli,
 • uczestniczy w sadzeniu cebuli w pojemnikach – zielony kącik,
 • śpiewa piosenkę „Żartowniś marzec”,
 • wymienia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pogody wczesną wiosną,
 • odczytuje znaki synoptyczne,
 • odczytuje pogodę zapisaną w postaci umownych znaków,
 • wymienia i nazywa części garderoby, ubiera się odpowiednio do pogody,
 • liczy elementy zbioru, podaje poprawny wynik,
 • poprawnie stosuje nazwy liczebników porządkowych w zakresie 10,
 • łączy pętle z odpowiednimi liczbami, rysuje tyle elementów, ile wskazuje liczba,
 • wyjaśnia zwyczaje związane z pożegnaniem zimy,
 • opisuje wygląd kwitnącej wierzby,
 • wykonuje obrazek związany z omawianą tematyką,
 • kodowanie – dyktando graficzne,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

Wielkanoc

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wypowiada się na temat tradycji malowania pisanek,
 • miesza kolory, uzyskuje inne kolory, nazywa kolory ciepłe i kolory zimne,
 • wymienia słowa rozpoczynające się głoską f; dzieli słowa na sylaby; wymienia głoski w słowach farby, Franek; układa schematy i modele słów farby, Franek; określa miejsce samogłoski i spółgłoski w słowach o podobnej budowie fonetycznej,
 • opisuje wygląd litery f, F oraz odtwarza ich kształty,
 • ozdabia farbami sylwetę jajka,
 • śpiewa piosenkę „Wielkanoc”,
 • rozwiązuje krzyżówki, nakleja litery, tworzy nazwy obrazków,
 • opowiada historyjkę kierując się tekstem opowiadania,
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej,
 • porusza się rytmiczne przy muzyce,
 • szybko reaguje na ustalony sygnał dźwiękowy,
 • opisuje wygląd kury, koguta i kurcząt za pomocą określeń przymiotnikowych,
 • koloruje odpowiednia liczbę elementów, wpisuje odpowiednie liczby i znaki, czyta zapisy,
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej,
 • wykonuje pracę plastyczną o tematyce wielkanocnej,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Wiersze

Marzec

Marzec i pogoda – rymowanka

Panie marcu, Panie marcu,

mieszasz pogodę jak w garncu.

Wiatr i chmury, deszcz ze śniegiem

przed słońcem zmykają biegiem!

Marcu, przyjacielu nasz,

jaką dziś pogodę dasz?

 

Żegna, zimo!rymowanka

Pada zimny deszcz – kapu, kapu, kap!

(stukanie palcami o podłogę)

Pęka kra na rzece – trachu, trachu, traaach!

(uderzenia dłońmi o kolana)

Ćwierkają wróbelki – ćwir, ćwir, ćwirrr!

(„dziubek” z dłoni)

Zając marznie w polu – brr, brr, brrr!

(oklepywanie ramion)

Wieje chłodny wiatr – ziu, ziu, ziuuu!

(wymachy rękami nad głową)

Zimno w rączki dzieciom! – hu, hu, huu!

(zacieranie dłoni)

Żegnaj , zimo zła – pa, pa, pa!

Gest pożegnania)

Witaj nam, przedwiośnie – hop, hop, hurra!

(podskoki w miejscu)

                      / Marta Jelonek/

 

Pisanki rymowanka

Dostał zając na Wielkanoc

trzy pisanki od kokoszki.

Jedną białą, drugą złotą,

a ta trzecia była w groszki.

                       /M. Jelonek/

 

 

Piosenki

Marzec

Na sawannie    sł. i muz.: K. Gowik

 1. Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

a zwierzęta maja swoje różne sprawy.

Chodzą, biegną i pływają, i fruwają,

więc zobaczmy, jakie ważne sprawy mają.

Gepard głośno chwali się, ze jest najszybszy.

Nosorożec martwi się, że jest najbrzydszy.

Zebra twierdzi, że jest tutaj najpiękniejsza,

A żyrafa, że jest tutaj najmądrzejsza.

Ref.: Bo to sawanna, sawanna pełna słońca.

         Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca.

         Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody

         Zwierzęta ciągle wskakują do wody.

         Chlup, chlup, chlup, chlup,

         Chlup, chlup, chlup, chlup!

 1. W cieniu wielkich baobabów śpią lamparty.

Hieny dziś opowiadają sobie żarty,

a pod palmą przyczaiła się pantera.

Na akacji siedzi sęp i myśli zbiera.

Na sawannie dzień jak co dzień, bez pośpiechu,

trochę żartów, trochę kłótni, trochę śmiechu.

Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

a zwierzęta mają swoje różne sprawy.

Ref.: Bo to sawanna jest…

 

 

W lesie  sł. i muz.: J. Kucharczyk

 1. Lubię spacerować po lesie zielonym,

obserwować żuki, biedronki i pszczoły.

Kwiatkiem się zachwycić, spróbować poziomkę,

słuchać, jaki piękny las nam daje koncert.

Ref.: Las tak pięknie szumi – szu, szu, szu, szu, szu,

        Strumyk wody toczy – chlup, chlup, chlup.

        Pszczoły, osy bzyczą – bzy, bzy, bzy, bzy, bzy,

        ptaszek gdzieś zaśpiewa – tirli, tirli, li.

        Kukułeczka kuka – kuku, kuku, kuku,

       dzięcioł w drzewo stuka – stuku, stuku, stuk.

       Cicho jeż przemyka – tupu, tupu, tup.

       Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

       Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

 1. Tu rosną paprocie, tam mech, jak dywanik,

i leśne jeżyny, i leśne maliny.

Pod listkiem się schował muchomor czerwony,

Białymi kropkami pięknie przystrojony.

Ref.: Las tak pięknie szumi…

 

 

Żartowniś marzec  sł. i muz. K. Gowik

 1. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe,

a ubranie ma od deszczu prawie całe mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

        taki pogodowy sos!

        Kto nie wierzy, ten dostanie pstryczka w nos!

        Kap, kap, kap, kap –deszcz.

        Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg.

       Puk, puk, puk, puk – grad.

      Uuuu – wiatr!

 1. Wiosna wzięła się pod boki,

dzieci jest jej szkoda.

– Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

Ref.: W marcu, w marcu…

 1. Marzec skoczył hop! pod chmury

i mówi do cioci:

– Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę wam na dzieci!

Ref.: W marcu, w marcu…

 

 

Bajeczka wielkanocna    sł.: M. Jelonek, muz.: A. Zagajewski

Wesoły zajączek, milutki szaraczek,

poszedł do kokoszki po kilka jajeczek.

Wielkanocny zając maluje pisanki,

na pierwszej kropeczki, na drugiej sasanki.

Trzecią w żółte piórka przystroiła kurka,

a na czwartej szlaczek – tęczowy zygzaczek!

Ref.: Jaja, jajeczka, będą z nich pisanki

w zygzaki i piórka, w kropki i sasanki.  / 2x

Zdziwił się zajączek, wesoły szaraczek,

gdy z każdej pisanki, wyskoczył szaraczek,

Pierwszy ma na piórkach kropki kolorowe,

drugi ma na grzbiecie kwiatki fioletowe,

trzeci stroszy piórka puszyste jak chmurka,

a czwarty ma szlaczek – tęczowy zygzaczek!

Ref.: Nie ma pisanek, za to są kurczaki,

w kropki i sasanki, żółte i w zygzaki!  / 2x

 

   

 

Wielkanoc     sł. i muz. J. Kucharczyk

 1. Gdy przychodzi do nas wiosna,

ciepła, uśmiechnięta,

to przychodzą razem z wiosną

wielkanocne święta.

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.

         Święta, święta, wielkanocne święta.

 1. Barwne palmy wielkanocne

             pysznią się w wazonie,

            jajka w różne piękne wzorki

           są przyozdobione.

Ref.: Święta, święta…

 1. Jest koszyczek ze święconką,

      nim kilka pisanek,

     chleb, kiełbasa, chrzan i jajka,

     cukrowy baranek.

Ref.: Święta, święta…

 1. W poniedziałek wielkanocny

jest świetna zabawa.

Śmigus-dyngus wszystkich wodą

leje już od rana.

Ref.: Święta, święta…

 

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
mgr Ewa Krawczyk Wychowawca
Pani Katarzyna Głogowska Pomoc nauczyciela