Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

EMOCJE NASZYCH DZIECI

Złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym Już u dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej możemy spotkać się z przejawami zachowań agresywnych. Z czego takie zachowania wynikają? Dlaczego dziecko w przypływie złości zachowuje się agresywnie? Temat jest warty zastanowienia, gdyż agresja wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem narastającym, procesem,

Czytaj więcej >

Złote zasady głoskowania – Mamo, tato ćwicz ze mną

  GŁOSKOWANIE – to ćwiczenie słuchu fonematycznego (bardzo ważny etap w nauce czytania). Głoskowanie, to dzielenie wyrazu na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko SŁYSZY w wyrazie np. przeszkoda 3 sylaby  prze-szko-da 8 głosek  p-rz-e-sz-k-o-d-a 10 liter    p-r-z-e-s-z-k-o-d-a KROK 1 – ustalenie głoski na początku słowa – słowa z samogłoskami.

Czytaj więcej >

Co planujemy?

Maj

Jestem Polakiem

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • nazywa i opisuje wygląd polskiego godła i flagi narodowej,
 • śpiewa polski hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”,
 • stosuje zwroty: jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku, barwami narodowymi jest biel i czerwień,
 • rozpoznaje Polskę na mapie Europy, wskazuje i podaje nazwy sąsiadów z Polską,
 • wypowiada się na temat obchodów Dnia Flagi,
 • poznaje ciekawostki związane z Konstytucją 3 maja – rozpoznaje na zdjęciu budynek Sejmu,
 • rozwiązuje krzyżówkę: rozwiązuje działania matematyczne na dodawanie i odejmowanie, odszukuje litery tworzące nazwy obrazków,
 • czyta zdania pod ilustracją,
 • rysuje wzory po śladzie,
 • reaguje na umówiony sygnał,
 • liczy, porównuje ich liczbę, uzupełnia brakujące znaki matematyczne, prawidłowo uzupełnia liczby,
 • rozpoznaje flagi naszych sąsiadów oraz flagę Unii Europejskiej,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych w sali i na powietrzu,
 • maluje farbami na podany temat,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-rytmicznych.

 

Moja miejscowość, mój region

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wymienia zabytki , ważniejsze instytucje w mieście Krakowie,
 • wskazuje położenie miasta Kraków na mapie Polski,
 • uczestniczy w zabawach słownikowych i gramatycznych, rozpoznaje herb i flagę Krakowa,
 • śpiewa piosenkę z dziecięcego repertuaru „To tu”,
 • wymienia zalety życia w małej i dużej miejscowości,
 • słucha legend związanych z miastem Kraków,
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • rozmawia na temat historii i kultury Krakowa, regionu krakowskiego, ogląda wytwory sztuki ludowej; poznaje słowo: skansen,
 • rozpoznaje piosenkę charakterystyczną dla regionu krakowskiego spośród piosenek innych regionów,
 • poznaje kroki tańca regionalnego – Krakowiaka,
 • piszą po śladach: litery, cyfry, wzory,
 • wymienia nazwy wybranych zawodów: wymienia korzyści wynikające z ich wykonywania,
 • bada i porównuje masy przedmiotów: na oko, za pomocą wagi,
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej,
 • odczytuje zdania,
 • wymienia cechy charakterystyczne dla miast i dla wsi,
 • wyjaśnia pojęcia: adresat, nadawca;
 • podaje propozycję listu do władz naszej miejscowości lub dzielnicy w formie rysunku,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach w Sali i na powietrzu.

 

Łąka w maju

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • ogląda, wącha kwiaty, słucha różnych odgłosów na łące, opisuje swoje wrażenia,
 • wymienia charakterystyczne cechy łąki wiosną,
 • nazywa kwiaty i zioła rosnące na łące, występujące na niej zwierzęta,
 • wymienia części kwiatu – mniszka lekarskiego,
 • ćwiczy grafomotorykę – rysuje linie zgodnie z podanym szyfrem,
 • śpiewa piosenkę z dziecięcego repertuaru „Taniec na łące”,
 • rozpoznaje i nazywa kwiaty występujące na łące,
 • wyjaśnia, w jaki sposób rolnicy wykorzystują łąkę, podają przykłady,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych w sali i na powietrzu,
 • dostrzega symetrię w kształtach owadów,
 • wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt,
 • poprawnie stosuje rzeczownik w liczbie mnogiej,
 • poprawnie oblicza działania matematyczne, wpisuje we właściwe miejsca odpowiednie liczby,
 • układa i rozwiązuje zagadki,
 • wypowiada się na temat zjawiska tęczy, wymienia kolory występujące w tęczy,
 • aktywnie uczestniczy w doświadczeniach, wyciąga wnioski,
 • wykonuje przestrzenną pracę plastyczną.

 

Święto rodziców

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • opowiada o ulubionych zajęciach, zabawach i sportach poszczególnych członków rodziny,
 • powtarza wiersze z pamięci,
 • wymienia cechy swojej mamy i swojego taty,
 • wyjaśnia rolę mamy i swojego taty w rodzinie,
 • rozwiązuje zadania z treścią,
 • śpiewa piosenki,
 • układa zdania do obrazków,
 • formułuje poprawnie zdania łącząc czasownik z rzeczownikiem,
 • przygotowuje niespodziankę dla rodziców czerpiąc z tego radość,
 • okazuje swoim rodzicom szacunek i miłość.

Wiersze

Wiersze

„Kim jesteś?”

Czy wiesz, kim jesteś?

– To oczywiste!

Co ci jest bliskie?

– Znaki ojczyste.

Ojczyste barwy

– biało-czerwone.

Ojczyste godło

– orzeł w koronie.

Ojczyste w hymnie

– mazurka dźwięki, no i stolica

– miasto syrenki.

I jeszcze Wisła,

Co sobie płynie:

raz po wyżynie,

raz po równinie

i mija miasta

prześliczne takie…

– Już wiesz, kim jesteś?

– Jestem Polakiem.

/ E. Stadtmüller/

 

„Moja mama” – rymowanka

Moja mama jest najdroższa,

Słodki uśmiech dla mnie ma.

Nawet kiedy nie ma czasu,

Chętnie mi buziaka da.

Gdy mnie weźmie na kolana

I przytuli mocno mnie,

To do ucha jej coś powiem:

– Mamo, bardzo kocham cię!

/ Marta Jelonek/

 

„Mamę i tatę bardzo kochamy”

Każde dziecko – duże małe,

Wie już o tym doskonale,

Czyje święto w maju mamy,

Więc rodziców zapraszamy.

 

Teraz na przedszkolnej scenie

Będzie dla nich przedstawienie.

Zaczynamy już z radością,

Bijąc brawa naszym gościom.

 

„Podaruj mojej mamie”

Podaruj mojej mamie

swe pomocne ręce,

aby sobie odpoczęła,

czasu miała więcej.

 

Podaruję mojej mamie

tort z bitą śmietaną.

Czule szepnę jej do ucha,

że jest super mamą.

 

Podaruję mojej mamie

uśmiechów tysiące,

dodam jeszcze bukiet kwiatów

zebranych na łące.

 

Podaruję mojej mamie

bardzo ważne słowa.

Kocham cię, dziękuję,

jesteś mi tak droga.

 

„Wspaniały tata”

 

Wyruszę z tata na koniec świata,

może będziemy balonem latać?

 

Lub motolotnią pomkniemy w chmury,

by wylądować na szczycie góry

i przy ognisku, w blasku księżyca

widokiem gwiazd się razem zachwycać.

 

Porwę też tatę nad polskie morze,

gdzie szumią fale o każdej porze.

 

A po powrocie z naszej wyprawy

zaproszę tatusia do wspólnej zabawy.

Przyniosę misia, klocki drewniane

i zbudujemy ogromny zamek.

 

Za to, że tata jest taki wspaniały

wręczę mu medal, ze złota cały.

 

A ja pałeczką zrobię czary-mary

i wyczaruję cztery puchary.

 

Chcę cię mieć tatku zawsze blisko siebie,

bo ja tak bardzo, bardzo kocham ciebie!

 

To jest już koniec przedstawienia,

czas na prezenty i życzenia.

 

Życzymy wam zdrowia, pomyślności,

małych i dużych codziennych radości.

 

Mocno was teraz uściskamy,

najbardziej na świecie was kochamy.

/ Anna Bomba/

Piosenki

Piosenki:

„Jestem Polakiem”

Ja jestem Polką, a ty Polakiem.

Polska jest naszą ojczyzną.

Kraj taki piękny, od Tatr aż po Bałtyk,

Nad Wisłą – rzeka błękitną.

 

Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju Polsce,

A Polska leży w Europie,

Więc obok flagi biało-czerwonej

Flaga niebieska w gwiazdki złote.

Kraj nasz jest w Unii Europejskiej,

wspólnocie przyjacielskich krajów,

gdzie wszyscy sobie pomagają,

zawsze wzajemnie się wspierają.

 

Zwiedzamy Polskę i inne kraje.

Jak żyje się we wspólnocie?

W zgodzie, jedności – na pewno bezpieczniej,

I lepiej, łatwiej, owocniej.

 

Ref.: Mieszkamy w pięknym kraju…

 

 

 

 

„Taniec na łące”    (sł. K. Gawlik, muz. A. Zagajewski)

Gdy zieleni się trawa

Zaczyna się zabawa.

Na łące na polanie

Ma miejsce wspólny taniec.

Gdy motyl daje znak, trzeba zatańczyć tak…

 

Gdy zieleni się trawa

Zaczyna się zabawa.

Na łące na polanie

Ma miejsce wspólny taniec.

Gdy motyl daje znak, trzeba zatańczyć tak…

Gdy pająk daje znak, trzeba zatańczyć tak…

 

Gdy zieleni się trawa

Zaczyna się zabawa.

Na łące na polanie

Ma miejsce wspólny taniec.

Gdy motyl daje znak, trzeba zatańczyć tak…

Gdy pająk daje znak, trzeba zatańczyć tak…

Gdy żaba daje znak, trzeba zatańczyć tak…

 

Gdy zieleni się trawa

Zaczyna się zabawa.

Na łące na polanie

Ma miejsce wspólny taniec.

Gdy motyl daje znak, trzeba zatańczyć tak…

Gdy pająk daje znak, trzeba zatańczyć tak…

Gdy żaba daje znak, trzeba zatańczyć tak…

Gdy ślimak daje znak, trzeba zatańczyć tak…

 

Na koniec słychać brawa,

już kończy się zabawa.

Na łące na polanie

po tańcu czas na spanie.

 

 

„Dla mojej mamusi”    (sł. M. Majewska, muz. M. Konarski)

 

Ref.: Dla mojej mamusi

zerwę gwiazdkę na nieba.

Mojej mamusi

najpiękniej dziś zaśpiewam!

Dla mojej mamusi

dziś tańczę, recytuję.

Mojej mamusi

za wszystko dziś dziękuję.

 

Za to, że najlepsze piecze babki,

ze z papieru składa dla mnie statki,

że jak słowik pięknie dla mnie śpiewa,

razem ze mną wspina się po drzewach.

 

Ref.: Dla mojej mamusi…

 

Za to, że jak wróżka świat czaruje,

że przytula, kiedy zachoruję,

że do snu mi bajki opowiada,

że jest słodka tak, jak czekolada.

 

Ref.: Dla mojej mamusi…

 

 

„Co ty na to, tato?”    (sł. i muz. M. Majewska)

 

Ja tatusia dziś zabiorę

na wycieczkę w góry,

a w skarpetach zaceruję

tacie wszystkie dziury.

 

Ref.: Tato, tato, co ty na to?

Bo ja na to jak na lato.

 

Chętnie tacie dziś opowiem

najpiękniejsze baśnie.

Ciepłym kocem go otulę,

kiedy smacznie zaśnie.

 

Ref.: Tato, tato, co ty na to?…

 

Od dziś będę sam w garażu

auto reperować,

żeby tatuś na hamaku

mógł poleniuchować.

 

Ref.: Tato, tato, co ty na to?…

 

Ze skarbonki też wyciągnę

wszystkie złote grosze

i w upalny dzień tatusia

na lody zaproszę.

 

Ref.: Tato, tato, co ty na to?…

 

„Wianek dla mamusi”    (sł. M. Jelonek, muz. A. Zagajewski)

 

Mam dla mamy w dniu jej święta

wiele niespodzianek.

Splotę dla niej z polnych kwiatów

kolorowy wianek.

 

Ref.: Liliowy dzwoneczek

i czerwony maczek.

Wielobarwny bratek

i modry bławatek.

 

Kwiaty pięknie ułożone,

wianuszek gotowy!

Podaruję go mamusi,

włoży go na głowę.

 

Ref.: Liliowy dzwoneczek…/2x

 

 

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
mgr Ewa Krawczyk Wychowawca
Pani Katarzyna Głogowska Pomoc nauczyciela