Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

Listopad

 

MÓJ DOM

Osiągnięcia dziecka:

 • Wymienia nazwy czynności wykonywanych w domu przez mamę i tatę,
 • Rozwiązuje zagadki: słuchowe, dotykowe i pantomimiczne,
 • Wymienia głoski w słowachtata, Tomek; układa schematy i modele słów tata, Tomek; określa miejsce spółgłoski t w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • Opisuje wygląd litery t, T oraz odtwarza ich kształt,
 • Wykonuje prace plastyczną z wykorzystaniem ołówków o różnej twardości, rozciera rysunek kawałkiem papierka,
 • Wyjaśnia na czym polega zawód architekta i murarza,
 • Stosuje pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, na, pod, pomiędzy; orientuje się na kartce papieru; stosuje pojęcia: nad, obok, u góry, na dole, pierwszy z brzegu, po prawej stronie, drugi od góry, po lewej stronie,
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • Orientuje się w planie przedszkola, odtwarza plan z klocków,
 • Wyjaśnia, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, pokarm, bezpieczeństwo),
 • Wypowiada się na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec zwierząt (odpowiedzialność, znęcanie się nad zwierzętami),
 • Wymienia zagrożenia ze strony nieznanych zwierząt, opisuje ,jak należy zachować się w razie zaatakowania przez psa,
 • Śpiewa piosenkę Magiczne miejsce,
 • Wie, na czym polega aranżacja wnętrz,
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5,
 • Wymienia nazwy wybranych urządzeń domowych wykorzystywanych dawniej i obecnie,
 • Wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego,
 • Wykonuje racę plastyczną według instrukcji, tworzy przeplatankę.

 

MOJA OJCZYZNA

Osiągnięcia dziecka:

 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe,
 • Rozpoznaje spośród innych konturów państw kontur Polski,
 • Nazywa większe miasta Polski, wskazuje skąd wypływa Wisła i gdzie wpada.
 • Poznaje wielkich Polaków – ciekawostki,
 • Zna ważniejsze zabytki Warszawy, Krakowa.
 • Rozpoznaje i odtwarza Mazurka Dąbrowskiego – Hymn Polski; wie jaką pozycję przyjmuje się podczas słuchania i śpiewania oraz w jakich okolicznościach jest śpiewana.
 • Z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych.
 • Wykonuje pracę plastyczną

 

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

Osiągnięcia dziecka:

 • Podaje właściwy sposób zachowania się, gdy jest świadkiem przemocy w rodzinie,
 • Poznaje swoje prawo do ochrony przed przemocą; zdaje sobie sprawę, że w trudnych sytuacjach może prosić nauczyciela o pomoc,
 • Wymienia głoski w słowach dom, Dorota; układa schematy i modele słów dom, Dorota; wymienia słowa zawierające głoskę d; dzieli je na głoski; określa miejsce głoski d w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • Opisuje wygląd litery d, D oraz odtwarza ich kształt,
 • Wykonuje pracę plastyczną, wycina i nakleja elementy,
 • Wie, że tak, jak dorośli posiada swoje prawa,
 • Recytuje wiersz,
 • Wypowiada się na forum grupy uzasadniając swoje zdanie; cierpliwie czeka na swoją kolej,
 • Aktywnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • Tworzy symbole dotyczące praw i obowiązków,
 • Odtwarza prezentowane rytmy,
 • Rysuje szlaczek po śladzie a potem samodzielnie,
 • Wyjaśnia, jakie są konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków,
 • Wyjaśnia, dlaczego nie zawsze może robić to, co lubi,
 • Nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę 0,
 • Wymienia prawa dziecka,
 • Wykonuje pracę plastyczną za pomocą techniki malowania mokra kreda.

 

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Osiągniecia dziecka:

 • Podaje konsekwencje niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych,
 • Podaje sposoby zapobiegania przeziębieniu oraz alergii na sierść,
 • Wymienia głoski w słowach kot, Kama; układa schemat i model słów kot, Kama; określa miejsce spółgłoski k w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • Opisuje wygląd litery k, K oraz odtwarza ich kształt,
 • Nazywa przedmioty służące do utrzymania higieny osobistej i czystości w różnych pomieszczeniach, opisuje ich zastosowanie,
 • Wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu w kategoriach: ruch, dieta, higiena,
 • Rozumie konieczność systematycznego dbania o czystość ciała,
 • Recytuje wiersz Czystość to zdrowie
 • Wymienia nazwy osób, w tym lekarzy, do których można zwrócić się o pomoc z konkretnym schorzeniem,
 • Śpiewa refren piosenki,
 • Wymienia konsekwencje wybranych niebezpiecznych zachowań,
 • Podaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
 • Rysuje szlaczki po śladzie i samodzielnie; kreśli znaki literopodobne,
 • Rozwiązuje rebusy,
 • Wymienia zasady zdrowego odżywiania,
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę 6.

 

Wiersze

Piosenki

Listopad

 

Magiczne miejsce (sł. i muz.: K. Gowik)

1.Marzyl mi się kiedyś dom z żelków i karmelków,

A przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.

Wolę jednak, to co mam, bo już teraz wiem,

Że mój dom prawdziwy jest, a tamten tylko snem.

Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.

T każdym kącie, tu i tam bije jego serce.

Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.

Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!

2.Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.

Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,

Że mój dom prawdziwy jest, a zamek tylko snem.

Ref.: Teraz wiem …

 

Hymn Polski

 1. Jeszcze Polska nie zginęła,
  Kiedy my żyjemy.
  Co nam obca przemoc wzięła,
  Szablą odbierzemy.

Red.: Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 1. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
  Będziem Polakami.
  Dał nam przykład Bonaparte,
  Jak zwyciężać mamy.

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski…

 1. Jak Czarniecki do Poznania
  Po szwedzkim zaborze,
  Dla ojczyzny ratowania
  Wrócim się przez morze.

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski…

 1. Już tam ojciec do swej Basi
  Mówi zapłakany –
  Słuchaj jeno, pono nasi
  Biją w tarabany.

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski…

 

Moje prawa  (sł. i muz.: J.Kucharczyk)

1.Chociaż lat mam tak niewiele,

mam już swoje prawa,

chcę być zawsze szanowany

i chcę być kochany.

I chcę, by dorośli o mnie dbali,

bym mógł szczęśliwie dorastać.

Bo prawo do szczęścia każdy ma,

nawet gdy ma mało lat.

2.Kazdy człowiek, nawet mały,

ma też obowiązki,

wiec jak umiem, tak pomagam

mamie, tacie, siostrze.

Uczę się najlepiej jak potrafię,

by kiedyś dobrze pracować.

Bo obowiązki każdy ma,

nawet gdy ma mało lat.

 

 

Lekcja zdrowia  (sł. i muz.: K. Gowik)

1.dziś tu będzie lekcja zdrowia,

A na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.

Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić

I leniuszkiem był troszeczkę.

A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

Ref.: W komputerze ciągle bywać, och, och, och!

Na kanapie przesiadywać, och, och, och!

Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och!

Być brudaskiem sobie życzył, och, och, och!

Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,

By zrozumiał, ze mało zdrowy z niego gość!

 1. Już posłuchał ludzik lekcji,

W głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.

Wziął szczoteczkę, umył zęby,

Potem wszedł do wanny

I szczęśliwą zrobił minę.

A co robić chciał? Zaraz powiem wam!

Ref.: Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak.

Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, tak.

Jeść owoce i warzywa, rak, tak, tak.

Bo to zdrowie się nazywa, tak, tak, tak.

Ważne, by ze sobą zrobić coś,

By zrozumieć, że każdy z nas to zdrowy gość!

 

 

Niezwykły Miś (sł. A. Bomba, muz. Mm. Konarski)

I.Jest taki miś, niezwykły miś,

Wszyscy go dobrze znamy.

I to wiadome nie od dziś,

Że bardzo go kochamy.

Ref: Miś pluszowy, miś pluszowy,

do zabawy jest gotowy.

Daje nam radości wiele,

Jest najlepszym przyjacielem. 2x

II. Ten mały miś, niezwykły miś

Główkę ma pełną marzeń.

I to wiadome nie od dziś.

Wie dobrze o czym marzę.

Ref: Miś pluszowy, miś pluszowy,

do zabawy jest gotowy.

Daje nam radości wiele,

Jest najlepszym przyjacielem. 2x

III. Ten mały miś, niezwykły miś

Ma nadzwyczajne moce.

I to wiadome nie od dziś,

Umila dzieciom noce.

Ref: Miś pluszowy, miś pluszowy,

do zabawy jest gotowy.

Daje nam radości wiele,

Jest najlepszym przyjacielem. 2x

IV. Ten mały miś, niezwykły miś

Serce ma też pluszowe.

I to wiadome nie od dziś

Kochać nas jest gotowe.

Ref: Miś pluszowy, miś pluszowy,

do zabawy jest gotowy.

Daje nam radości wiele,

Jest najlepszym przyjacielem. 2x

 

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Marta Dedio Wychowawca
mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
Bożena Turewicz Pomoc nauczyciela