Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

EMOCJE NASZYCH DZIECI

Złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym Już u dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej możemy spotkać się z przejawami zachowań agresywnych. Z czego takie zachowania wynikają? Dlaczego dziecko w przypływie złości zachowuje się agresywnie? Temat jest warty zastanowienia, gdyż agresja wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem narastającym, procesem,

Czytaj więcej >

Złote zasady głoskowania – Mamo, tato ćwicz ze mną

  GŁOSKOWANIE – to ćwiczenie słuchu fonematycznego (bardzo ważny etap w nauce czytania). Głoskowanie, to dzielenie wyrazu na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko SŁYSZY w wyrazie np. przeszkoda 3 sylaby  prze-szko-da 8 głosek  p-rz-e-sz-k-o-d-a 10 liter    p-r-z-e-s-z-k-o-d-a KROK 1 – ustalenie głoski na początku słowa – słowa z samogłoskami.

Czytaj więcej >

Co planujemy?

Luty

Baśnie, bajki, bajeczki

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • dokonuje oceny postępowania głównego bohatera, uzasadnia swoje zdanie,
 • odgrywa wybrane scenki dramowe, wykorzystując wszystkie dostępne środki wyrazu: mimikę, gest, modulację głosem,
 • opisuje wygląd litery G,g oraz odtwarza ich kształt,
 • maluje scenę z wymyślonej przez siebie bajki
 • wyjaśnia znaczenie słów: scenografia, kurtyna, aktor, widownia, scenariusz,
 • wymienia zasady zachowania obowiązujące w teatrze,
 • odgrywa swoją rolę, przestrzegając ustalonego scenariusz przedstawienia,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • dodaje i odejmuje w zakresie 8,
 • wykorzystuje w grach i zabawach ruchowych znajomości kierunków i określeń dotyczących położenia w przestrzeni,
 • odszukuje ukryte pudełko, kierując się znakami na mapie,
 • reaguje odpowiednim ruchem na podane sygnały,
 • porusza się odpowiednio w metrum trójdzielnym,
 • wypowiada się na temat,
 • układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością wydarzeń,
 • opowiada historyjkę obrazkową,
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • rozpoznaje obrazki i rekwizyty pochodzące z poszczególnych baśni, podaje ich tytuły, dostrzega nieprawdziwe fakty w treści utworu,
 • rozwiązuje zagadki,
 • wskazuje w książce okładkę, stronę tytułową i numery stron,
 • wykonuje własną książeczkę.

 

Muzyka wokół nas

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wyjaśnia znaczenie słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta,
 • poznaje dawne i nowoczesne urządzenia służące do rejestrowania i odtwarzania muzyki,
 • samodzielnie tworzy muzykę, gra akompaniament na instrumentach perkusyjnych,
 • wymienia głoski w słowach: worek, Waldek; układa schematy u modele tych słów, określa miejsce położenia spółgłoski, opisuje wygląd litery W,w, odtwarza jej kształt,
 • wyjaśnia znaczenie nowych słów: filharmonia, sala koncertowa, kurtyna, widownia,
 • wymienia zasady zachowania obowiązujące podczas słuchania koncertu,
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • wypowiada się na temat Fryderyka Chopina, wyjaśnia znaczenie słowa kompozytor,
 • wykonuje ilustrację do wysłuchanego fragmentu utworu muzyki poważnej, porusza się zgodnie z muzyką,
 • gra na poznanych instrumentach perkusyjnych,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne, dokonuje ich podziału na instrumenty perkusyjne, dęte i strunowe,
 • wymienia nazwy liczebników głównych i porządkowych w danym zakresie,
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 9,
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji,
 • wyjaśnia znaczenie słów: klucz wiolinowy, nuta, gama oraz nazywa nuty na pięciolinii,
 • odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków,
 • wymienia części składowe gitary, bada właściwości strun,
 • wykonuje papierową gitarę,

Nie jesteśmy sami w kosmosie

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • poznaje znaczenia nowych pojęć, zna obiekty i zjawiska związane z kosmosem, wymienia nazwy obiektów (gwiazdy i planety) wchodzące w skład Układu Słonecznego,
 • wymienia głoski w słowach planeta, Pola; układa schematy i modele słów planety, określa miejsce spółgłoski p w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • wykonuje modele planet,
 • w skupieniu słucha opowiadania,
 • nadaje nazwy mieszkańcom różnych planet (przez analogię)
 • rozpoznaje planety US, podaje ich nazwy we właściwej kolejności,
 • formułuje dłuższe poprawne wypowiedzi,
 • wymienia właściwości fizyczne sody, octu, oleju, barwnika; miesza składniki podczas eksperymentu,
 • rozpoznaje piosenki po usłyszeniu melodii,
 • wykonuje układ ruchowy do piosenki,
 • wie co odkrył Mikołaj Kopernik,
 • rozwiązuje proste działania matematyczne,
 • uczestniczy w opowieści ruchowej; wyobraża sobie ufoludka i go opisuje,
 • tworzy rodziny słów, wypowiada się na określony temat,
 • wymienia nazwy wybranych gwiazdozbiorów,
 • wyraża swoje wyobrażenia na rysunku.

 

Projekt pieniądze

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • samodzielnie formułuje pytania dotyczące wiadomości, które chciałoby pozyskać,
 • odszukuje polskie momenty, wskazuje charakterystyczne znaki,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych
 • wypowiada się na temat historii polskich pieniędzy i sposobu ich wytwarzania,
 • podaje różnice pomiędzy wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie,
 • stosuje w praktyce słowa awers i rewers,
 • wykonuje z modeliny kształt monet, odciska awers i rewers,
 • wypowiada się na temat oszczędzania pieniędzy i sposobów ich przechowywania,
 • samodzielnie wykonuje skarbonkę,
 • wypowiada się na temat oszczędzania, planowania wydatków oraz racjonalnego wydawania pieniędzy,
 • z uwagą słucha legendy,
 • liczy na konkretach, przelicza, stosuje reguły transakcji: kupno-sprzedaż,
 • prezentuje nabyte wiadomości i umiejętności,
 • kontroluje swoje zachowanie.

Wiersze

Grudzień

,,Szósty grudnia”

6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie,
I każde dziecko prezent dostanie.
Dla Asi ma piłkę, dla Bartka – sanki,
A figurówki ma Zuzanki.
Kasi książeczkę da z obrazkami,
I lalkę Barbie z ubrankami.

Piosenki

Kwiecień

Piosenka Wielkanoc (sł. i muz. J. Kucharczyk)

 1. Gdy przychodzi do nas wiosna,

ciepła, uśmiechnięta,

to przychodzą razem z wiosną

wielkanocne święta.

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.

Święta, święta, wielkanocne święta.

 1. Barwne palmy wielkanocne

pysznią się w wazonie,

jajka w różne piękne wzorki

są przyozdobione.

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.

Święta, święta, wielkanocne święta.

 1. Jest koszyczek ze święconką,

w nim kilka pisanek,

chleb, kiełbasa, chrzan i jajka,

cukrowy baranek.

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.

Święta, święta, wielkanocne święta.

 1. W poniedziałek wielkanocny

jest świetna zabawa.

Śmigus-dyngus wszystkich wodą

leje już od rana

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
mgr Ewa Krawczyk Wychowawca
Pani Katarzyna Głogowska Pomoc nauczyciela