Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

EMOCJE NASZYCH DZIECI

Złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym Już u dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej możemy spotkać się z przejawami zachowań agresywnych. Z czego takie zachowania wynikają? Dlaczego dziecko w przypływie złości zachowuje się agresywnie? Temat jest warty zastanowienia, gdyż agresja wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem narastającym, procesem,

Czytaj więcej >

Złote zasady głoskowania – Mamo, tato ćwicz ze mną

  GŁOSKOWANIE – to ćwiczenie słuchu fonematycznego (bardzo ważny etap w nauce czytania). Głoskowanie, to dzielenie wyrazu na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko SŁYSZY w wyrazie np. przeszkoda 3 sylaby  prze-szko-da 8 głosek  p-rz-e-sz-k-o-d-a 10 liter    p-r-z-e-s-z-k-o-d-a KROK 1 – ustalenie głoski na początku słowa – słowa z samogłoskami.

Czytaj więcej >

Co planujemy?

Grudzień

 

Jak wyglądał świat przed milionami lat

Osiągnięcia dziecka:­­

 • Wymienia głoski w słowach lalka, Lola, układa schematy i modele słów: lalka, Lola, określa samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • Opisuje wygląd litery L,l oraz odtwarza ich kształty;
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami;
 • Opisuje jak wyglądał świat, w którym żyły dinozaury;
 • Dzieli się z innymi swoją wiedzą na temat dinozaurów, z zainteresowaniem słucha informacji prezentowanych przez n-la;
 • Wykonuje ćwiczenia według podanej przez n-la instrukcji;
 • Podaje kolejne etapy powstawania węgla;
 • Wypowiada się na temat pracy górnika;
 • Wyjaśnia znaczenie pojęć: lasy tropikalne, torf, geolog;
 • Śpiewa piosenkę;
 • Opisuje wygląd kopalni,
 • Wykonuje pracę plastyczną węglem;
 • Liczy elementy w zbiorach, określa gdzie jest więcej;
 • Rozpoznaje znaki matematyczne : <,>,= i stosuje je poprawnie;

 

Idzie zima ze śniegiem

Osiągnięcia dziecka:

 • Obserwuje zmieniający się krajobraz, podaje cechy charakterystyczne dla zimy;
 • Buduje poprawnie wypowiedzi;
 • Wymienia głoski w słowie: domy, układa schemat i model tego słowa;
 • Opisuje wygląd litery Y,y, odtwarza jej kształt;
 • Śpiewa piosenkę;
 • Opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń;
 • Poprawnie stosuje przyimki związane z położeniem przedmiotów: za, na, przed, obok, między;
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 • Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy;
 • Bada i wymienia właściwości fizyczne wody i lodu;
 • Porusza się rytmicznie do muzyki;
 • Reaguje na ustalone sygnały;
 • Nazywa wybrane zimowe dyscypliny sportowe;
 • Wymienia zasady, których należy przestrzegać podczas zimowych zabaw;
 • Aktywnie wykonuje ćwiczenia;
 • Odczytuje rysunki graficzne;
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę 7;
 • Wykonuje prace plastyczne;

 

 

Idą święta

Osiągnięcia dziecka:

 • Wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Wypowiada się na określony temat;
 • Wymienia głoski w słowach ramka, Romek, układa schematy i modele słów;
 • Opisuje wygląd liter R,r, odtwarza ich kształt;
 • Śpiewa piosenkę;
 • Odszyfrowuje zakodowane hasła;
 • Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne;
 • Wyjaśnia znaczenie słowa wigilia;
 • Reaguje odpowiednim ruchem na muzykę;
 • Wykonuje prace p0lastyczne;
 • Wypowiada się na temat tradycji ubierania choinki;
 • Wykonuje ozdoby choinkowe;
 • Aktywnie wykonuje ćwiczenia;
 • Nazywa kolejne dni tygodnia;
 • Przelicza dni tygodnia, posługuje się liczebnikami porządkowymi;

Wiersze

Listopad

Dom rodzinny

Gdy jakiś straszek, strach, straszydło

Chce, żeby życie mi obrzydło,

Przyspieszam kroku, biegnę i…

Przed nosem im zamykam drzwi!

Za tymi drzwiami mama z tatą

Osłabią strachów moc herbatą,

Serdecznym słowem, czułym gestem.

Tam się nie boję. W domu jestem.

/P. Beręsewicz/

 

O prawach dziecka

Niech się każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Który za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić,

Stworzyli dla Was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta

Próbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,

I każdego mogą zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały,

Najlepiej jak umiecie.

/ fragm. wiersza M. Brykczyńskiego/

 

 

Chory kotek

Wyszedł kotek na deszczyk,

dostał kaszlu i dreszczy.

Boli głowa i oczy,

nogi w błocie przemoczył.

Kładzie mama koteczka do ciepłego łóżeczka.

Bierze syna za rączkę:

– Oj, masz, kotku, gorączkę.

Przyszedł tatuś wieczorem

z siwym panem doktorem.

– Ratuj panie doktorze,

bo synkowi wciąż gorzej!

Doktor kotka opukał,

okularów poszukał i powiada:

– Dam ziółka, będzie zdrowy jak pszczółka.

Dam i proszki na dreszcze,

niech przeleży dzień jeszcze,

ale lepsze niż proszki są na deszczyk kaloszki.

/ W. Grodzieńskiej/

 

Czyste ręce

Ręce czyste zawsze mam,

o paznokcie krótkie dbam.

Czyste włosy mam i szyję,

no bo się dokładnie myję.

Żeby zdrowym zawsze być,

trzeba się dokładnie myć.

I pamięta każdy zuch:

w zdrowym ciele zdrowy duch.

/I.R. Salach/

Piosenki

Luty

Baśniowe postacie (J. kucharczyk)

1.Znam legendy o powstaniu Krakowa

i stolicy Polski, Warszawie:

o szewczyku, o smoku i Wiśle,

o Syrence, i Warsie i Sawie.

 Ref.: Książki niezwykłe, książki ciekawe,

 tysiące legend, baśni i bajek.

 Historii tyle, że trudno zliczyć,

 chcę poznać wszystkie, więc będę je czytać.

2.Z książek znam też krasnoludki, królewny

i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,

Czerwonego Kapturka, kłamczuchę,

Kota w butach i Piękną i Bestię.

 Ref.: Książki niezwykłe,

3.Lubię czytać książki z mamą i z tatą,

piękne wiersze, opowiadania,

z nich się uczę, historię poznaję,

więc zachęcam was też do czytania

Ref.: Książki niezwykłe …

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
mgr Ewa Krawczyk Wychowawca
Pani Katarzyna Głogowska Pomoc nauczyciela