Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

Październik

Idzie jesień… przez ogród i sad

Osiągnięcia dziecka:

 • Opisuje zmiany jakie zaszły jesienią w sadzie.
 • Wymienia głoski w słowach osa, Ola; układa schematy i modele słów osa, Ola; określa miejsca samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • Opisuje wygląd liter o,O oraz odtwarza ich kształt.
 • Wykonuje prace plastyczne i inne zadania według podanej instrukcji.
 • Wymienia najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami jeża, osy i szerszenia.
 • Opisuje ilustracje, budując poprawne zadania; przelicza słowa w zdaniach.
 • Czynnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych, wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją.
 • Rozpoznaje owoce, wykorzystując zmysły: wzroku, węchu, smaku i dotyku.
 • Odpowiada na pytania.
 • Układa melodie.
 • Przelicza w zakresie 6; określa, gdzie jest więcej a gdzie mniej oraz o ile więcej/mniej.
 • Aktywnie wykonuje ćwiczenia.
 • Rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce oraz wykonane z nich przetwory.
 • Wymienia wartości odżywcze przetworów.

Idzie jesień…do zwierząt

Osiągnięcia dziecka:

 • Interesuje się książkami, ogląda je zgodnie z ustalonymi zasadami.
 • Wymienia słowa rozpoczynjące się głoską a, kończące się i mające ją w środku, dzieli je na sylaby.
 • Wymienia głoski w słowach album, Ada, układa schematy i modele tych słów, określa miejsce samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.
 • Wycina, wykonuje pacynki i ćwiczenia graficzne.
 • Wyjaśnia w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do izmy, grupuje obrazki w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: zasypia na zimę, gromadzi zapasy, odlatuje do ciepłych krajów, pozostaje na zimę w Polsce.
 • Odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków.
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Podaje informacje na temat sposobów przygotowania się niektórych zwierząt do zimy, wymienia zmiany zachodzące w życiu zwierząt jesienią.
 • Układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń.
 • Śpiewa piosenkę.
 • Układa, dodaje i odejmuje owoce.
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę 3.
 • Aktynie wykonuje ćwiczenia.
 • Bada w zabawie właściwości różnych  gatunków orzechów: kształt, kolor, wielkość, ciężar, struktura, powierzchnia.
 • Dostrzega zależności przyczynowo – skutkowe między działaniem a uzyskanym efektem: formułuje wypowiedzi przedstawiając własne spostrzeżenia, wyciąga wnioski.
 • Układa obrazki, rysuje, maluje farbami, nakleja elementy.

Co z czego otrzymujemy

Osiągnięcia dziecka:

 • Wypowiada się na temat swojej mamy, opisuje jej wygląd, wymienia czym się zajmuje.
 • Wymienia słowa z głoską m w nagłosie, wygłosie i śródgłosie.
 • Wymienia głoski w słowach mama, Mela, układa schematy i modele tych słów.
 • Opisuje wygląd litery M, oraz odtwarza jej wygląd.
 • Wyraża obserwacje w postaci pracy plastycznej.
 • Wie na czym polega zawód hutnika, rolnika, mleczarza, sprzedawcy, wymienia korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.
 • Opowiada, z czego otrzymujemy szkło, mleko i cukier; prowadzi obserwacje; wyciąga i formułuje wnioski.
 • Czynnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych, wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem.
 • Rozpoznaje i nazywa różne rodzaje ziaren oraz pieczywa, wypowiada się na temat poszczególnych etapów produkcji chleba.
 • Wypowiada się na temat historyjki obrazkowej, przelicza słowa, wypowiada się na forum grupy.
 • Wymienia produkty, które otrzymujemy z węgla i z wełny.
 • Bada właściwości węgla i wełny za pomocą zmysłów.
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Rozpoznaje prostokąt wśród innych figur geometrycznych, opisuje wygląd prostokąta.
 • Wymienia nazwy liczebników porządkowych.
 • Koloruje figury, kończy rysowanie linii w figurach.

Idzie jesień z deszczem

Osiągnięcia dziecka:

 • Prawidłowo wymawia poszczególne głoski i grupy spółgłoskowe.
 • Wymienia głoski w słowach ekran, Ema, układa schematy i modele słów, określa samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.
 • Opisuje wygląd liter e,E oraz odtwarza ich kształt.
 • Wykonuje prace plastyczną i inne zadanie według podanej instrukcji.
 • Opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią.
 • Wyjaśnia zjawiska związane ze stanami skupienia wody.
 • Wyciąga wnioski, uzasadnia swoje zdanie.
 • Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Popranie odmienia rzeczowniki, układa rymy.
 • Opisuje deszcz za pomocą określeń przymiotnikowych, poprawnie podaje antonimy.
 • Śpiewa piosenkę.
 • Rozpoznaje cyfrę 4.
 • Ubiera się odpowiednio do pogody.
 • Odczytuje pogodę zapisaną w postaci umownych znaków.
 • Wykonuje prace według instrukcji.

Wiersze

Piosenki

Październik

,,Zbiory sadu i ogrodu” – J. Kucharczyk

1. Już owoce i warzywa
pięknie nam dojrzały,
więc w jesienny dzień słonecznych
plony pozbieramy.
W sadzie rosną słodkie gruszki,
na powidła śliwki,
żółte i czerwone jabłka
i smaczne malinki.

2. A w ogrodzie jest marchewka,
pietruszka, selery,
teraz wszystkie te warzywa
z mama wykopiemy.
W piwniczce je przechowamy
aż do końca zimy,
ba sałatki i surówki
chętnie z nich robimy.

,,Jesienna zagadka’’- K. Gowik

Ref.

Zagadkę zadam ci i powiedz mi czy wiesz,

co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.

1.Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy

bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat.

Lecz zagadka rozwiązana tak, tak, tak, tak, tak!

Ref.

Zagadkę zadam ci i powiedz …

2.Bociany mówią, że gniazdo, nieczynne jest do wiosny,

bo lecą stąd do Afryki, a każdy bocian radosny.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat.

Lecz zagadka rozwiązana tak, tak, tak, tak, tak!

Ref.

Zagadkę zadam ci i powiedz …

3.A jeżyk gruby jak piłka, podreptał gdzie lasek rośnie,

zakopał się pośród liści I chrapie tak śniąc o wiośnie.

bo lecą stąd do Afryki, a każdy bocian radosny.

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat.

,,Jak to z chlebem było’’- J. Kucharczyk

1. Rolnik zasiał zboże, dało piękne plony.

W żniwa kombajn zebrał ziarna pełne wory.

Młynarz z tego zboża zrobił w młynie mąkę,

Z mąki piekarz upiekł pieczywo pachnące.

Ref: Bułki, bagietki, rogale,

Bułeczki pełne ziaren,

Chleb jasny i ciemny,

Pszenny i żytni,

Okrągły, podłużny, pyszny!

2.Moja mama co dzień w piekarni na rogu

Kupuje pieczywo: świeże, smaczne, zdrowe.

Rolnik, młynarz, piekarz mają ciężka pracę.

Zawsze gdy chleb jemy, podziękujmy za to.

,,Kłótnia kaloszy’’- K. Gowik

1.Pada z nieba deszcz, zimny deszcz.

Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr

A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap!

A moje kalosze po błocie ciapu-ciap!

Ref: Kap, kap, kap, kap, kap,kap!

Ciapu-ciapu-ciap! (x2)

2.Aż jednego dnia kalosz siadł,

a z kaloszem też jego brat.

I postanowił, że pójdą sobie w świat.

I postanowił, że pójdą sobie w świat.

Ref: Klap, klap, klap

3.Jeden kalosz chciał w sklepie stać,

drugi kalosz chciał w piłkę grać.

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

Ref: Kap, kap, kap

4.Prawy kalosz aż tupnął: tup!

Lewy kalosz aż skoczył: siup!

Kto rozsądzi kłótnie, by spokój wrócił tu?

Kto rozsądzi kłótnie, by spokój wrócił tu?

Ref: Kap, kap, kap…

5.No i wreszcie już kłótni kres

Mama mówi: -Chodź witać deszcz!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

Ref: Kap, kap, kap

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Marta Dedio Wychowawca
mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
Bożena Turewicz Pomoc nauczyciela