Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

EMOCJE NASZYCH DZIECI

Złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym Już u dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej możemy spotkać się z przejawami zachowań agresywnych. Z czego takie zachowania wynikają? Dlaczego dziecko w przypływie złości zachowuje się agresywnie? Temat jest warty zastanowienia, gdyż agresja wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem narastającym, procesem,

Czytaj więcej >

Złote zasady głoskowania – Mamo, tato ćwicz ze mną

  GŁOSKOWANIE – to ćwiczenie słuchu fonematycznego (bardzo ważny etap w nauce czytania). Głoskowanie, to dzielenie wyrazu na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko SŁYSZY w wyrazie np. przeszkoda 3 sylaby  prze-szko-da 8 głosek  p-rz-e-sz-k-o-d-a 10 liter    p-r-z-e-s-z-k-o-d-a KROK 1 – ustalenie głoski na początku słowa – słowa z samogłoskami.

Czytaj więcej >

Co planujemy?

Listopad

 

MÓJ DOM

Osiągnięcia dziecka:

 • Wymienia nazwy czynności wykonywanych w domu przez mamę i tatę,
 • Rozwiązuje zagadki: słuchowe, dotykowe i pantomimiczne,
 • Wymienia głoski w słowachtata, Tomek; układa schematy i modele słów tata, Tomek; określa miejsce spółgłoski t w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • Opisuje wygląd litery t, T oraz odtwarza ich kształt,
 • Wykonuje prace plastyczną z wykorzystaniem ołówków o różnej twardości, rozciera rysunek kawałkiem papierka,
 • Wyjaśnia na czym polega zawód architekta i murarza,
 • Stosuje pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, na, pod, pomiędzy; orientuje się na kartce papieru; stosuje pojęcia: nad, obok, u góry, na dole, pierwszy z brzegu, po prawej stronie, drugi od góry, po lewej stronie,
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • Orientuje się w planie przedszkola, odtwarza plan z klocków,
 • Wyjaśnia, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, pokarm, bezpieczeństwo),
 • Wypowiada się na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec zwierząt (odpowiedzialność, znęcanie się nad zwierzętami),
 • Wymienia zagrożenia ze strony nieznanych zwierząt, opisuje ,jak należy zachować się w razie zaatakowania przez psa,
 • Śpiewa piosenkę Magiczne miejsce,
 • Wie, na czym polega aranżacja wnętrz,
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5,
 • Wymienia nazwy wybranych urządzeń domowych wykorzystywanych dawniej i obecnie,
 • Wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego,
 • Wykonuje racę plastyczną według instrukcji, tworzy przeplatankę.

 

MOJA OJCZYZNA

Osiągnięcia dziecka:

 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe,
 • Rozpoznaje spośród innych konturów państw kontur Polski,
 • Nazywa większe miasta Polski, wskazuje skąd wypływa Wisła i gdzie wpada.
 • Poznaje wielkich Polaków – ciekawostki,
 • Zna ważniejsze zabytki Warszawy, Krakowa.
 • Rozpoznaje i odtwarza Mazurka Dąbrowskiego – Hymn Polski; wie jaką pozycję przyjmuje się podczas słuchania i śpiewania oraz w jakich okolicznościach jest śpiewana.
 • Z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych.
 • Wykonuje pracę plastyczną

 

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

Osiągnięcia dziecka:

 • Podaje właściwy sposób zachowania się, gdy jest świadkiem przemocy w rodzinie,
 • Poznaje swoje prawo do ochrony przed przemocą; zdaje sobie sprawę, że w trudnych sytuacjach może prosić nauczyciela o pomoc,
 • Wymienia głoski w słowach dom, Dorota; układa schematy i modele słów dom, Dorota; wymienia słowa zawierające głoskę d; dzieli je na głoski; określa miejsce głoski d w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • Opisuje wygląd litery d, D oraz odtwarza ich kształt,
 • Wykonuje pracę plastyczną, wycina i nakleja elementy,
 • Wie, że tak, jak dorośli posiada swoje prawa,
 • Recytuje wiersz,
 • Wypowiada się na forum grupy uzasadniając swoje zdanie; cierpliwie czeka na swoją kolej,
 • Aktywnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • Tworzy symbole dotyczące praw i obowiązków,
 • Odtwarza prezentowane rytmy,
 • Rysuje szlaczek po śladzie a potem samodzielnie,
 • Wyjaśnia, jakie są konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków,
 • Wyjaśnia, dlaczego nie zawsze może robić to, co lubi,
 • Nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę 0,
 • Wymienia prawa dziecka,
 • Wykonuje pracę plastyczną za pomocą techniki malowania mokra kreda.

 

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Osiągniecia dziecka:

 • Podaje konsekwencje niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych,
 • Podaje sposoby zapobiegania przeziębieniu oraz alergii na sierść,
 • Wymienia głoski w słowach kot, Kama; układa schemat i model słów kot, Kama; określa miejsce spółgłoski k w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • Opisuje wygląd litery k, K oraz odtwarza ich kształt,
 • Nazywa przedmioty służące do utrzymania higieny osobistej i czystości w różnych pomieszczeniach, opisuje ich zastosowanie,
 • Wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu w kategoriach: ruch, dieta, higiena,
 • Rozumie konieczność systematycznego dbania o czystość ciała,
 • Recytuje wiersz Czystość to zdrowie
 • Wymienia nazwy osób, w tym lekarzy, do których można zwrócić się o pomoc z konkretnym schorzeniem,
 • Śpiewa refren piosenki,
 • Wymienia konsekwencje wybranych niebezpiecznych zachowań,
 • Podaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
 • Rysuje szlaczki po śladzie i samodzielnie; kreśli znaki literopodobne,
 • Rozwiązuje rebusy,
 • Wymienia zasady zdrowego odżywiania,
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę 6.

 

Wiersze

Piosenki

Styczeń

Czasolot     sł. i muz.: K. Gowik

Gdy przyszliśmy do przedszkola, to był wrzesień,

To był wrzesień, a z nim jesień tak złota jak słońce.

Gdy wakacje się zbliżają, to jest czerwiec.

To jest czerwiec, a z nim lato gorące, pachnące.

A co potem, co będzie potem?

Polecimy sprawdzić to czasolotem!

 

Ref.: Czaso – czas – czasolot to pojazd, co nie widać go.

 

Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop!

Potem października bieg i bieg listopada.

Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada.

Wiosna marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu

Czerwiec niesie lataczar – wysiadka z czasolotu!

Lipiec – hop! Sierpień – prask!

I znowu mamy września czas!

2.Kiedy przyszłam do przedszkola, byłam mała.

Taka mała, ze pod stołem mieściłam się cała.

Gdy przyszedłem do przedszkola, byłem mały.

Taki mały, że pod krzesłem mieściłem się cały.

A co potem, co będzie potem?

Polecimy to sprawdzić czasolotem!

 

Ref.: Czao – czas – czasolot …

 

 1. A w ogrodzie przy przedszkolu rosły róże.

Były małe, malusieńkie, a teraz są duże.

A to drzewko, które miało małe listki,

Tak urosło, że w dzień skwarny cień rzuca dla wszystkich.

A co potem? Co będzie potem?

Polecimy sprawdzić to czasolotem!

 

Ref.: Czaso – czaso- czasolot …

 

 

 

Pomóż ptakom   sł. i muz.: J. Kucharczyk

 1. Zastukały ptaki w okno:

„Hejże, hejże, dzieci!

Zima mrozem postraszyła,

śnieżek z nieba leci!

 

Ref.: Dajcie ptakom ziarnek

i okruszków chleba!

Gdy na dworze zima,

ptakom pomoc trzeba!”

 

 1. Tata zbija z desek karmnik,

chleb szykuje mama,

słonecznika ziarnka dzieci

wsypią tutaj zaraz.

 

Ref.: Dajcie ptakom …

 

 1. Ile ptaków jest w karmniku,

jak bardzo się cieszą!

Za jedzenie świergotaniem

podziękują dzieciom!

 

Ref.: Dajcie ptaszkom …

 

 

 

 

Kraina babci i dziadka   sł. i muz.: K. Gowik

1.Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas,

   Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.

   Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia.

   Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan!

   Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

 

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,

         karuzela i spacer z psem,

         wszystko wyczarował dziadek z babcią ja to wiem!

         A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

        Potem pizza, a może dżem?

        Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

 

2.Mama stara się jak może, by być bliżej nas,

   ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!

   Tata stara się jak może, aby z nami być,

   ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć.

   Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

 

Ref.: A tam lody …

 

 

 

Taniec pajacyków sł. i muz.: K. Gowik

1.Tanczą pajacyki,

   hip, hop, hopla, hop,

   tupią im buciki,

   hip, hop, hopla, hop.

   Obracają się w kółeczko,

   hip, hop, hopla, hop,

   na śniadanie piją mleczko,

   hip, hop, hopla, hop.

 

2.Bawią się misiami,

   hip, hop, hopla, hop,

   tańczą z laleczkami,

   hip, hop, hopla, hop.

   A wieczorem zasypiają,

   cii, cii, cicho, cii,

   i wesołe rano wstają,

   hip, hop, hopla, hop.

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
mgr Ewa Krawczyk Wychowawca
Pani Katarzyna Głogowska Pomoc nauczyciela