Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

EMOCJE NASZYCH DZIECI

Złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym Już u dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej możemy spotkać się z przejawami zachowań agresywnych. Z czego takie zachowania wynikają? Dlaczego dziecko w przypływie złości zachowuje się agresywnie? Temat jest warty zastanowienia, gdyż agresja wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem narastającym, procesem,

Czytaj więcej >

Złote zasady głoskowania – Mamo, tato ćwicz ze mną

  GŁOSKOWANIE – to ćwiczenie słuchu fonematycznego (bardzo ważny etap w nauce czytania). Głoskowanie, to dzielenie wyrazu na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko SŁYSZY w wyrazie np. przeszkoda 3 sylaby  prze-szko-da 8 głosek  p-rz-e-sz-k-o-d-a 10 liter    p-r-z-e-s-z-k-o-d-a KROK 1 – ustalenie głoski na początku słowa – słowa z samogłoskami.

Czytaj więcej >

Co planujemy?

Grudzień

 

Jak wyglądał świat przed milionami lat

Osiągnięcia dziecka:­­

 • Wymienia głoski w słowach lalka, Lola, układa schematy i modele słów: lalka, Lola, określa samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • Opisuje wygląd litery L,l oraz odtwarza ich kształty;
 • Wypowiada się pełnymi zdaniami;
 • Opisuje jak wyglądał świat, w którym żyły dinozaury;
 • Dzieli się z innymi swoją wiedzą na temat dinozaurów, z zainteresowaniem słucha informacji prezentowanych przez n-la;
 • Wykonuje ćwiczenia według podanej przez n-la instrukcji;
 • Podaje kolejne etapy powstawania węgla;
 • Wypowiada się na temat pracy górnika;
 • Wyjaśnia znaczenie pojęć: lasy tropikalne, torf, geolog;
 • Śpiewa piosenkę;
 • Opisuje wygląd kopalni,
 • Wykonuje pracę plastyczną węglem;
 • Liczy elementy w zbiorach, określa gdzie jest więcej;
 • Rozpoznaje znaki matematyczne : <,>,= i stosuje je poprawnie;

 

Idzie zima ze śniegiem

Osiągnięcia dziecka:

 • Obserwuje zmieniający się krajobraz, podaje cechy charakterystyczne dla zimy;
 • Buduje poprawnie wypowiedzi;
 • Wymienia głoski w słowie: domy, układa schemat i model tego słowa;
 • Opisuje wygląd litery Y,y, odtwarza jej kształt;
 • Śpiewa piosenkę;
 • Opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń;
 • Poprawnie stosuje przyimki związane z położeniem przedmiotów: za, na, przed, obok, między;
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 • Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy;
 • Bada i wymienia właściwości fizyczne wody i lodu;
 • Porusza się rytmicznie do muzyki;
 • Reaguje na ustalone sygnały;
 • Nazywa wybrane zimowe dyscypliny sportowe;
 • Wymienia zasady, których należy przestrzegać podczas zimowych zabaw;
 • Aktywnie wykonuje ćwiczenia;
 • Odczytuje rysunki graficzne;
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę 7;
 • Wykonuje prace plastyczne;

 

 

Idą święta

Osiągnięcia dziecka:

 • Wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Wypowiada się na określony temat;
 • Wymienia głoski w słowach ramka, Romek, układa schematy i modele słów;
 • Opisuje wygląd liter R,r, odtwarza ich kształt;
 • Śpiewa piosenkę;
 • Odszyfrowuje zakodowane hasła;
 • Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne;
 • Wyjaśnia znaczenie słowa wigilia;
 • Reaguje odpowiednim ruchem na muzykę;
 • Wykonuje prace p0lastyczne;
 • Wypowiada się na temat tradycji ubierania choinki;
 • Wykonuje ozdoby choinkowe;
 • Aktywnie wykonuje ćwiczenia;
 • Nazywa kolejne dni tygodnia;
 • Przelicza dni tygodnia, posługuje się liczebnikami porządkowymi;

Wiersze

Piosenki

Marzec

Na sawannie    sł. i muz.: K. Gowik

 1. Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

a zwierzęta maja swoje różne sprawy.

Chodzą, biegną i pływają, i fruwają,

więc zobaczmy, jakie ważne sprawy mają.

Gepard głośno chwali się, ze jest najszybszy.

Nosorożec martwi się, że jest najbrzydszy.

Zebra twierdzi, że jest tutaj najpiękniejsza,

A żyrafa, że jest tutaj najmądrzejsza.

Ref.: Bo to sawanna, sawanna pełna słońca.

         Bo to sawanna życiem zwierząt tętniąca.

         Bo to sawanna tak gorąca, że dla ochłody

         Zwierzęta ciągle wskakują do wody.

         Chlup, chlup, chlup, chlup,

         Chlup, chlup, chlup, chlup!

 1. W cieniu wielkich baobabów śpią lamparty.

Hieny dziś opowiadają sobie żarty,

a pod palmą przyczaiła się pantera.

Na akacji siedzi sęp i myśli zbiera.

Na sawannie dzień jak co dzień, bez pośpiechu,

trochę żartów, trochę kłótni, trochę śmiechu.

Na sawannie słońce piecze, szumią trawy,

a zwierzęta mają swoje różne sprawy.

Ref.: Bo to sawanna jest…

 

 

W lesie  sł. i muz.: J. Kucharczyk

 1. Lubię spacerować po lesie zielonym,

obserwować żuki, biedronki i pszczoły.

Kwiatkiem się zachwycić, spróbować poziomkę,

słuchać, jaki piękny las nam daje koncert.

Ref.: Las tak pięknie szumi – szu, szu, szu, szu, szu,

        Strumyk wody toczy – chlup, chlup, chlup.

        Pszczoły, osy bzyczą – bzy, bzy, bzy, bzy, bzy,

        ptaszek gdzieś zaśpiewa – tirli, tirli, li.

        Kukułeczka kuka – kuku, kuku, kuku,

       dzięcioł w drzewo stuka – stuku, stuku, stuk.

       Cicho jeż przemyka – tupu, tupu, tup.

       Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

       Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór.

 1. Tu rosną paprocie, tam mech, jak dywanik,

i leśne jeżyny, i leśne maliny.

Pod listkiem się schował muchomor czerwony,

Białymi kropkami pięknie przystrojony.

Ref.: Las tak pięknie szumi…

 

 

Żartowniś marzec  sł. i muz. K. Gowik

 1. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe,

a ubranie ma od deszczu prawie całe mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

        taki pogodowy sos!

        Kto nie wierzy, ten dostanie pstryczka w nos!

        Kap, kap, kap, kap –deszcz.

        Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg.

       Puk, puk, puk, puk – grad.

      Uuuu – wiatr!

 1. Wiosna wzięła się pod boki,

dzieci jest jej szkoda.

– Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

Ref.: W marcu, w marcu…

 1. Marzec skoczył hop! pod chmury

i mówi do cioci:

– Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę wam na dzieci!

Ref.: W marcu, w marcu…

 

 

Bajeczka wielkanocna    sł.: M. Jelonek, muz.: A. Zagajewski

Wesoły zajączek, milutki szaraczek,

poszedł do kokoszki po kilka jajeczek.

Wielkanocny zając maluje pisanki,

na pierwszej kropeczki, na drugiej sasanki.

Trzecią w żółte piórka przystroiła kurka,

a na czwartej szlaczek – tęczowy zygzaczek!

Ref.: Jaja, jajeczka, będą z nich pisanki

w zygzaki i piórka, w kropki i sasanki.  / 2x

Zdziwił się zajączek, wesoły szaraczek,

gdy z każdej pisanki, wyskoczył szaraczek,

Pierwszy ma na piórkach kropki kolorowe,

drugi ma na grzbiecie kwiatki fioletowe,

trzeci stroszy piórka puszyste jak chmurka,

a czwarty ma szlaczek – tęczowy zygzaczek!

Ref.: Nie ma pisanek, za to są kurczaki,

w kropki i sasanki, żółte i w zygzaki!  / 2x

 

   

 

Wielkanoc     sł. i muz. J. Kucharczyk

 1. Gdy przychodzi do nas wiosna,

ciepła, uśmiechnięta,

to przychodzą razem z wiosną

wielkanocne święta.

Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.

         Święta, święta, wielkanocne święta.

 1. Barwne palmy wielkanocne

             pysznią się w wazonie,

            jajka w różne piękne wzorki

           są przyozdobione.

Ref.: Święta, święta…

 1. Jest koszyczek ze święconką,

      nim kilka pisanek,

     chleb, kiełbasa, chrzan i jajka,

     cukrowy baranek.

Ref.: Święta, święta…

 1. W poniedziałek wielkanocny

jest świetna zabawa.

Śmigus-dyngus wszystkich wodą

leje już od rana.

Ref.: Święta, święta…

 

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
mgr Ewa Krawczyk Wychowawca
Pani Katarzyna Głogowska Pomoc nauczyciela