Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

EMOCJE NASZYCH DZIECI

Złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym Już u dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej możemy spotkać się z przejawami zachowań agresywnych. Z czego takie zachowania wynikają? Dlaczego dziecko w przypływie złości zachowuje się agresywnie? Temat jest warty zastanowienia, gdyż agresja wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem narastającym, procesem,

Czytaj więcej >

Złote zasady głoskowania – Mamo, tato ćwicz ze mną

  GŁOSKOWANIE – to ćwiczenie słuchu fonematycznego (bardzo ważny etap w nauce czytania). Głoskowanie, to dzielenie wyrazu na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko SŁYSZY w wyrazie np. przeszkoda 3 sylaby  prze-szko-da 8 głosek  p-rz-e-sz-k-o-d-a 10 liter    p-r-z-e-s-z-k-o-d-a KROK 1 – ustalenie głoski na początku słowa – słowa z samogłoskami.

Czytaj więcej >

Co planujemy?

Październik

Idzie jesień… przez ogród i sad

Osiągnięcia dziecka:

 • Opisuje zmiany jakie zaszły jesienią w sadzie.
 • Wymienia głoski w słowach osa, Ola; układa schematy i modele słów osa, Ola; określa miejsca samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • Opisuje wygląd liter o,O oraz odtwarza ich kształt.
 • Wykonuje prace plastyczne i inne zadania według podanej instrukcji.
 • Wymienia najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami jeża, osy i szerszenia.
 • Opisuje ilustracje, budując poprawne zadania; przelicza słowa w zdaniach.
 • Czynnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych, wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją.
 • Rozpoznaje owoce, wykorzystując zmysły: wzroku, węchu, smaku i dotyku.
 • Odpowiada na pytania.
 • Układa melodie.
 • Przelicza w zakresie 6; określa, gdzie jest więcej a gdzie mniej oraz o ile więcej/mniej.
 • Aktywnie wykonuje ćwiczenia.
 • Rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce oraz wykonane z nich przetwory.
 • Wymienia wartości odżywcze przetworów.

Idzie jesień…do zwierząt

Osiągnięcia dziecka:

 • Interesuje się książkami, ogląda je zgodnie z ustalonymi zasadami.
 • Wymienia słowa rozpoczynjące się głoską a, kończące się i mające ją w środku, dzieli je na sylaby.
 • Wymienia głoski w słowach album, Ada, układa schematy i modele tych słów, określa miejsce samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.
 • Wycina, wykonuje pacynki i ćwiczenia graficzne.
 • Wyjaśnia w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do izmy, grupuje obrazki w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: zasypia na zimę, gromadzi zapasy, odlatuje do ciepłych krajów, pozostaje na zimę w Polsce.
 • Odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków.
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Podaje informacje na temat sposobów przygotowania się niektórych zwierząt do zimy, wymienia zmiany zachodzące w życiu zwierząt jesienią.
 • Układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń.
 • Śpiewa piosenkę.
 • Układa, dodaje i odejmuje owoce.
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę 3.
 • Aktynie wykonuje ćwiczenia.
 • Bada w zabawie właściwości różnych  gatunków orzechów: kształt, kolor, wielkość, ciężar, struktura, powierzchnia.
 • Dostrzega zależności przyczynowo – skutkowe między działaniem a uzyskanym efektem: formułuje wypowiedzi przedstawiając własne spostrzeżenia, wyciąga wnioski.
 • Układa obrazki, rysuje, maluje farbami, nakleja elementy.

Co z czego otrzymujemy

Osiągnięcia dziecka:

 • Wypowiada się na temat swojej mamy, opisuje jej wygląd, wymienia czym się zajmuje.
 • Wymienia słowa z głoską m w nagłosie, wygłosie i śródgłosie.
 • Wymienia głoski w słowach mama, Mela, układa schematy i modele tych słów.
 • Opisuje wygląd litery M, oraz odtwarza jej wygląd.
 • Wyraża obserwacje w postaci pracy plastycznej.
 • Wie na czym polega zawód hutnika, rolnika, mleczarza, sprzedawcy, wymienia korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.
 • Opowiada, z czego otrzymujemy szkło, mleko i cukier; prowadzi obserwacje; wyciąga i formułuje wnioski.
 • Czynnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych, wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem.
 • Rozpoznaje i nazywa różne rodzaje ziaren oraz pieczywa, wypowiada się na temat poszczególnych etapów produkcji chleba.
 • Wypowiada się na temat historyjki obrazkowej, przelicza słowa, wypowiada się na forum grupy.
 • Wymienia produkty, które otrzymujemy z węgla i z wełny.
 • Bada właściwości węgla i wełny za pomocą zmysłów.
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Rozpoznaje prostokąt wśród innych figur geometrycznych, opisuje wygląd prostokąta.
 • Wymienia nazwy liczebników porządkowych.
 • Koloruje figury, kończy rysowanie linii w figurach.

Idzie jesień z deszczem

Osiągnięcia dziecka:

 • Prawidłowo wymawia poszczególne głoski i grupy spółgłoskowe.
 • Wymienia głoski w słowach ekran, Ema, układa schematy i modele słów, określa samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.
 • Opisuje wygląd liter e,E oraz odtwarza ich kształt.
 • Wykonuje prace plastyczną i inne zadanie według podanej instrukcji.
 • Opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią.
 • Wyjaśnia zjawiska związane ze stanami skupienia wody.
 • Wyciąga wnioski, uzasadnia swoje zdanie.
 • Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Popranie odmienia rzeczowniki, układa rymy.
 • Opisuje deszcz za pomocą określeń przymiotnikowych, poprawnie podaje antonimy.
 • Śpiewa piosenkę.
 • Rozpoznaje cyfrę 4.
 • Ubiera się odpowiednio do pogody.
 • Odczytuje pogodę zapisaną w postaci umownych znaków.
 • Wykonuje prace według instrukcji.

Wiersze

Piosenki

GRUDZIEŃ

Czas Świętego Mikołaja (sł. M. Jelonek, muz. A. Zagajewski)

1.Jest taka jedna grudniowa noc,

co niesie ze sobą magii moc.

I każde dziecko już dobrze wie,

że dziś marzenia spełniają się.

Ref: Święty Mikołaju, w ten grudniowy czas

Na ciebie czekamy- prosimy odwiedź nas!

Kochany Mikołaju, przyjacielu nasz,

Worek pełen niespodzianek dla nas masz!

2.Czy świeci słońce, czy wicher dmie,

Mikołaj nigdy nie spóźni się.

Choć worek ciężki i śnieg po pas,

Mikołaj zawsze zdąży na czas.

Ref: Święty Mikołaju, w ten grudniowy czas

Na ciebie czekamy- prosimy odwiedź nas!

Kochany Mikołaju, przyjacielu nasz,

Worek pełen niespodzianek dla nas masz!

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
mgr Ewa Krawczyk Wychowawca
Pani Katarzyna Głogowska Pomoc nauczyciela