Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Wszystkie żabki myją łapki!

Drodzy rodzice! Wokół tyle się dzieje, że łatwo zapomnieć o myciu rąk. Dlatego postarajmy się –razem, aby mycie rąk dla dzieci stało się rutynowym nawykiem.  Prosimy również o trening w domu takich czynności jak odkręcanie/zakręcanie kranu, spuszczanie wody w toalecie, używanie papieru toaletowego i mycie rąk.  

Czytaj więcej >

Co planujemy?

Październik

 

„IDZIE JESIEŃ… PRZEZ OGRÓD I SAD”

Cele:

 • Poznawanie różnych owoców i warzyw
 • Wzbogacanie słownika czynnego
 • Rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą dotyku
 • Rozwijanie syntezy i analizy słuchowej
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z braku higieny i niezdrowego trybu życia
 • Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4
 • Poznawanie wybranych owoców
 • Poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Uświadamianie wartości odżywczych owoców i warzyw
 • Rozpoznawanie owoców i warzyw
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie zmysłu węchu
 • Wzbogacenie doświadczeń smakowych
 • Rozwijanie inwencji twórczej
 • Wdrażanie do uważnego słuchania wiersza

Osiągnięcia dziecka:

 • Wskazuje konkretne wskazane przez nauczyciela warzywo wśród innych warzyw
 • Samodzielnie podaje nazwę poszczególnych warzyw i owoców
 • Rozpoznaje wcześniej prezentowane owoce i warzywa za pomocą dotyku
 • Dzieli rytmicznie nazwy owoców i warzyw (na sylaby)
 • Syntezuje sylaby nazw owoców i warzyw oraz wskazuje odpowiedni owoc lub odpowiednie warzywo
 • Śpiewa refren piosenki
 • Wymienia owoce występujące w piosence
 • Przestrzega podstawowych zasad higieny
 • Wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe
 • Wykonuje pracę plastyczną według instrukcji
 • Liczy z zakresie 4
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane owoce z sadu i z ogrodu
 • Zna niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw
 • Koloruje przygotowane sylwety
 • Wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe
 • Rozpoznaje nazwy wybranych owoców i warzyw
 • Wykonuje prace plastyczna według instrukcji
 • Rozpoznaje wybrane warzywa po zapachu
 • Potrafi skomponować zdrową przekąskę
 • Wykonuje działania praktyczne według instrukcji
 • Uważnie słucha wiersza

 

„IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT”

Cele:

 • Poznawanie zwyczajów wiewiórki
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie sprawności artykulacyjnej
 • Zapoznanie ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Wzbogacenie słownictwa
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia- stosowanie liczebników głównych w zakresie 4
 • Utrwalanie pojęć tyle samo
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
 • Rozwijanie zmysłu dotyku
 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Rozwijanie umiejętności liczenia- stosowanie liczebników porządkowych w zakresie 4
 • Poznawanie zwierząt leśnych
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Rozwijanie zdolności wypowiadania się na podany temat

Osiągnięcia dziecka:

 • Rozpoznaje wiewiórkę i określa czym się żywi
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • Reaguje ruchem na zmianę sygnału dźwiękowego
 • Wykonuje celowe ruchy warg i języka
 • Wie, jakie zwierzęta przygotowują się do zimy
 • Śpiewa piosenkę
 • Nazywa wybrane zwierzęta
 • Kreśli linie, wydziera sylwety liści z gazet
 • Liczy w zakresie 4
 • Nakleja tyle samo elementów, ile jest kropek
 • Składa obrazek z dwóch (trzech) części
 • Rozpoznaje faktury za pomocą dotyku
 • Wie, co robi jeż jesienią
 • Liczy, stosując liczebniki porządkowe w zakresie 4
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne
 • Naśladuje ruchy i odgłosy wydawane przez zwierzęta leśne
 • Wie, jak zachowuje się przyjaciel lasu
 • Wypowiada się na podany temat

 

„CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY”

Cele:

 • Zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Zapoznanie z etapami powstawania chleba
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie sprawności rąk (małej motoryki)
 • Łączenie w paru obrazków zwierząt z produktami uzyskiwanymi w gospodarstwie
 • Przeliczanie w zakresie 4
 • Zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Integracja grupy rówieśniczej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej

Osiągnięcia dziecka:

 • Wie, jak piecze się chleb
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • Wykonuje celowe ruchy rąk
 • Opowiada w jaki sposób powstaje chleb
 • Śpiewa refren piosenki
 • Maluje pieczywo z masy solnej
 • Tworzy sensowne pary obrazków
 • Liczy w zakresie 4
 • Rozpoznaje i nazywa produkty które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt
 • Rozpoznaje i naśladuje odgłosy zwierząt żyjących na wsi
 • Bierze udział w zabawach grupowych (swobodnych i zorganizowanych)
 • Wykonuje prace plastyczna pod kierunkiem nauczyciela
 • Wie, że istnieją różne rodzaje pieczywa
 • Ilustruje ruchem piosenki tradycyjne i ludowe

 

„IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM”

Cele:

 • Poznawanie roli wody w życiu człowieka
 • Rozwijanie koncentracji uwagi rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • dziecka rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie małej motoryki
 • utrwalanie pojęć mały duży
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych przez malowanie i odbijanie folii bąbelkowej
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • pobudzanie ciekawości badawczej
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • rozwijanie umiejętności w małych grupach

Osiągnięcia dziecka:

 • rozumie, że deszcz jest potrzebny
 • słucha z uwaga czytanego tekstu
 • naśladuje ruchem i dźwiękiem deszcz i rozchlapywanie wody
 • wypowiada się na określony temat
 • porusza się rytmiczne przy piosence
 • śpiewa refren piosenki
 • stosuje słowa duży mały
 • stosuję technikę rozcierania węgla i kredy
 • słucha, rozróżnia i nazywa odgłosy
 • maluje i odbija folię bąbelkową na kartce
 • kreśli kreski, rysuje krople
 • eksperymentuje z wodą
 • odszukuje przedmioty położone w różnych miejscach sali
 • potrafi zgodnie działać w grupie podczas zabaw ruchowych i badawczych

Wiersze

Październik

 

Na straganie J. Brzechwy  

Na straganie w dzień targowy

Takie słyszy się rozmowy:

„Może pan się o mnie oprze,

Pan tak więdnie, panie koprze”.

„Cóż się dziwić, mój szczypiorku,

Leżę tutaj już od wtorku!”

Rzecze na to kalarepka:

„Spójrz na rzepę – ta jest krzepka!”

Groch po brzuszku rzepę klepie:

„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”

„Dzięki, dzięki, panie grochu,

Jakoś żyje się po trochu.

Lecz pietruszka – z tą jest gorzej:

Blada, chuda, spać nie może”.

„A to feler” –

Westchnął seler.

Burak stroni od cebuli,

A cebula doń się czuli:

„Mój buraku, mój czerwony,

Czybyś nie chciał takiej żony?”

Burak tylko nos zatyka:

„Niech no pani prędzej zmyka,

Ja chcę żonę mieć buraczą,

Bo przy pani wszyscy płaczą”.

„A to feler” –

Westchnął seler.

Naraz słychać głos fasoli:

„Gdzie się pani tu gramoli?!”

„Nie bądź dla mnie taka wielka” –

Odpowiada jej brukselka.

„Widzieliście, jaka krewka!” –

Zaperzyła się marchewka.

„Niech rozsądzi nas kapusta!”

„Co, kapusta?! Głowa pusta?!”

A kapusta rzecze smutnie:

„Moi drodzy, po co kłótnie,

Po co wasze swary głupie,

Wnet i tak zginiemy w zupie!”

„A to feler” –

Westchnął seler.

 

 

Chodzi lisek (zabawa popularna)

  Chodzi lisek koło drogi,

  cichuteńko stawia nogi,

  cichuteńko się zakrada,

  nic nikomu nie powiada.

 

 

Gdy pada deszcz

  Gdy deszcz pada,

  parasol nad głową rozkładam.

  Idę szczęśliwy w kaloszach po kałużach:

  kalosze: chlap, chlap…

  krople: kap, kap…

  chlap, chlap, kap, kap…

 

 

Historia małej chmurki (masażyk)

                                                                                                       Dzieci:

Ciepłe promienie słońca                                                           kreślą kreski od środka pleców,

zasłoniła mała, wesoła chmurka biała,                                 masują plecy wewnętrzną stroną dłoni 

co po niebie wesoło skakała.                                                 poklepują otwartymi dłońmi,

Od wiatru pęczniała, ciemniała, aż się rozpłakała.            rysują dłonią coraz większe koła,

Łzy wolno kap, kap, kap, kapały,                                           pukają palcami,

oczy jej smutniały i deszczem płakały.                               rysują kreski z góry na dół, 

Chmurka pochmurniała, grzmiała,                                      ostukują piąstkami,

rozbłyskała.                                                                            rysują zygzaki – pioruny,

Gdy się wypłakała, to zmalała.                                          rysują dłonią coraz mniejsze koła,

Oczy z łez ocierała,                                                             dłońmi poruszające wycieraczki 

aż się tęcza pokazała.                                                       kreślą łuk na plecach otwartą dłonią.

 

Piosenki

Październik

 

Stary niedźwiedź (melodia popularna)

  Stary niedźwiedź mocno śpi.

  Stary niedźwiedź mocno śpi!

  My się go boimy,

  na palcach chodzimy.

  Jak się zbudzi, to nas zje.

  Jak się zbudzi, to nas zje.

  (Dzieci się zatrzymują).

  Pierwsza godzina –

  niedźwiedź śpi.

  Druga godzina –

  niedźwiedź chrapie.

  Trzecia godzina –

  niedźwiedź łapie! (Niedźwiedź próbuje złapać dziecko. Gdy mu się to uda, zamieniają się rolami).

 

 

Owoce i warzywa (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Gruszki, śliwki, jabłka,

    ludzie je zjadają,

    słodkie i witamin

    wiele w sobie mają.

  Ref.:  Witamina A, witamina C

    są w owocach i warzywach.

    Każdy o tym wie.

  2.  Groszek, pomidory

    i inne warzywa

    zdrowe i dlatego

    często je spożywaj.

  Ref.:  Witamina A…

  3.  Zupa jarzynowa,

    przecier ogórkowy.

    Jedz warzywa i owoce,

    będziesz zawsze zdrowy.

  Ref.:  Witamina A…

 

 

Zwierzęta jesienią (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Szuka orzechów

    wiewióreczka mała,

    pewnie już kilka

    w dziupli zebrała.

Ref.:  Będą zapasy

    na zimowe czasy. (2 x)

  2.  Jeżyk pod liśćmi

    znalazł legowisko.

    Czuje, że zima

    jest bardzo blisko.

Ref.:  Spać smacznie będzie,

    aż wiosna przybędzie. (2 x)

  3.  Robi porządki

    w norce myszka mała,

    ziarenek wiele

    dawno zebrała.

Ref.:  Dla swej rodziny

    na czas długiej zimy. (2 x)

 

 

Rolnik sam w dolinie (melodia popularna)

  1.  Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie.

    Hejże, dzieci, hejże, ha, rolnik sam w dolinie.

  2.  Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę.

    Hejże, dzieci…

  3.  Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko.

    Hejże, dzieci…

  4.  Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka.

    Hejże, dzieci…

  5.  Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę.

    Hejże, dzieci…

  6.  Myszka bierze serek, myszka bierze serek.

    Hejże, dzieci…

    (Wszystkie dzieci klaszczą w dłonie).

  7.  Ser zostaje w kole, ser zostaje w kole.

    Hejże, dzieci…

 

 

Stary McDonald (melodia popularna)

  Stary McDonald farmę miał, ija, ija, o! 

  A na tej farmie krowy miał, ija, ija, o!

  Mu-mu tu i mu-mu tam, wszędzie mu-mu, tam i tam.

  Stary McDonald farmę miał, ija, ija, o! 

  A na tej farmie kury miał, ija, ija, o!

  Ko-ko tu i ko-ko tam, ko-ko wszędzie, tu i tam.

  Stary McDonald farmę miał, ija, ija, o! 

  A na tej farmie kozy miał, ija, ija, o!

  Me-me tu i me-me tam, i me-me wszędzie, tu i tam.

  Stary McDonald farmę miał, ija, ija, o! 

  A na tej farmie owce miał, ija, ija, o!

  Be-be tu i be-be tam, i be-be wszędzie, tu i tam.

  Stary McDonald farmę miał.

 

 

Jak powstaje chleb (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Dojrzało zboże,

    kombajn je ścina,

    młóci i ziarno

    wiezie do młyna.

  Ref.:  Będą ciasteczka,

    bułki chrupiące,

    chleby, rogale

    smaczne, pachnące. 

  2.  W młynie od rana

    pracy jest wiele,

    ziarna na mąkę

    młynarz wciąż miele.

  Ref.:  Będą ciasteczka…

  3.  Już piekarz z mąki

    ciasto wytwarza,

    to ważna sprawa

    jest dla piekarza.

  Ref.:  Z ciasta upiecze

    bułki chrupiące,

    chleby, rogale

    smaczne, pachnące.

 

 

Jesienna szaruga (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Deszcz po szybie ścieka: sza, sza, sza,

    kapią krople deszczu: pla, pla, pla.

  Ref.:  Jesienna muzyka

    dziś od rana gra:

    sza, sza, sza, plum, plum, plum,

    plum, ta-ra-ra-ra.

  2.  Wiatr piosenkę śpiewa: tu, tu, tu,

    szumią z wiatrem drzewa: szu, szu, szu.

  Ref.:  Jesienna…

  3.  Tańczą krople deszczu: kap, kap, kap,

    wszystko wkoło mokre: chlap, chlap, chlap.

  Ref.:  Jesienna…

 

 

Galeria

Kadra

Grupa II – Żabki

To grupa 20 wspaniałych dzieci w wieku od 3 do 4 lat. W naszej grupie przeważa ilość dziewczynek. Dzieci w tej grupie są bardzo aktywne ruchowo, dlatego staramy się jak najwięcej wiedzy przekazywać w zabawach ruchowych. Nasza sala znajduje się na II piętrze po lewej stronie. Sala jest bardzo słoneczna z dużymi oknami oraz dostępem do balkonu. Wiosną i latem w ciepłe dni przesiadujemy na naszym balkonie łapiąc promienie słoneczne. Bierzemy udział w zajęciach dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, gimnastyka.

Karolina Ambroży-Marten Wychowawca
Mgr Gibek Anna Wychowawca
Ukończyłam 5 letnie studia z tytułem magistra na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Na kierunku pedagogika specjalna ukończyłam specjalizacje: oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna.

Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcje. W pracy z dziećmi ważne jest dla mnie indywidualne podejście, dostosowanie metod, form i środków na miarę możliwości dziecka. Dzieci, z którymi do tej pory pracowałam w żłobku bądź opiekowałam się prywatnie jako niania uwielbiały spędzać ze mną czas. Ciągle poszerzam swoją wiedzę w zakresie zainteresowań oraz poszukuje nowych rozwiązań i możliwości w pracy z dziećmi. Nie są mi obce nowe technologie oraz innowacyjne metody, terapie, które wykorzystuje w pracy.

Prywatnie uwielbiam wszystko co kreatywne: rysować na papierze bądź digitalnie, tańczyć, grać w gry planszowe.
Pani Danuta Dudziak Pomoc nauczyciela