Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Wszystkie żabki myją łapki!

Drodzy rodzice! Wokół tyle się dzieje, że łatwo zapomnieć o myciu rąk. Dlatego postarajmy się –razem, aby mycie rąk dla dzieci stało się rutynowym nawykiem.  Prosimy również o trening w domu takich czynności jak odkręcanie/zakręcanie kranu, spuszczanie wody w toalecie, używanie papieru toaletowego i mycie rąk.  

Czytaj więcej >

Co planujemy?

Wrzesień

 

„TO JESTEM JA”

Cele:

 • Rozwijanie słownictwa czynnego
 • Zapoznanie z kolegami i nauczycielem
 • Rozwijanie koncentracji uwagi 
 • Budowanie relacji w grupie 
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania się
 • Kształtowanie poczucia rytmu 
 • Rozwijanie inwencji ruchowej
 • Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Rozwijanie wypowiedzi słownych
 • Zachęcanie do twórczych działań muzycznych
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy
 • Kształtowanie znajomości własnego ciała i akceptowanie samego siebie
 • Dostrzeganie wspólnych cech przedmiotów
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • Rozwijanie zdolności manualnych
 • Dostrzeganie rytmów
 • Nabywanie umiejętności ustawiania się w kole i poruszania się po jego obwodzie
 • Poznawanie techniki plastycznej kolażu
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
 • Rozwijanie zdolności manualnych
 • Integrowanie dzieci w grupie rówieśniczej 
 • Rozwijanie mowy
 • Kształtowanie umiejętności skupiania uwagi

Osiągnięcia dziecka:

 • Podejmuje próbę przedstawienia się
 • Uważnie słucha opowiadania
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • Potrafi współdziałać z kolegami
 • Uczestniczy w zabawie ilustrującej piosenkę
 • Uczestniczy w zabawach z elementem rzutu 
 • Wymienia podstawowe zasady zachowania się na placu zabaw i w Sali przedszkolnej
 • Zapamiętuje polecenia nauczyciela  
 • Wymyśla zabawy dla siebie i innych
 • Poznaje i nazywa części swojego ciała
 • Wskazuje przedmioty mające jedną wspólną cechę 
 • Rysuje pastelami olejnymi
 • Dostrzega proste rymy i je kontynuuje
 • Wykonuje prace plastyczną techniką kolażu
 • Układa puzzle (samodzielnie lub z pomocą innych 
 • Lepi proste kształty z plasteliny
 • Bawi się w zabawy ruchowe 

„MOJA GRUPA”

Cele:

 • Rozwijanie słownictwa czynnego
 • Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Wzbogacanie słownictwa czynnego
 • Rozwijanie aktywności twórczej i spostrzegawczości
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy 
 • Poznawanie imion dzieci z grupy
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Nauka tworzenia koła
 • Porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność
 • Kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Kształtowanie bezpiecznych zachowań w ogrodzie przedszkolnym
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej 
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Utrwalanie poczucia przynależności do grupy
 • Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej
 • Umożliwienie kontaktu ze znakami i symbolami
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania z kolegami z grupy
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Poznawanie tradycyjnych zabaw

Osiągnięcia dziecka:

 • Nazywa części garderoby
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • Określa w co jest ubrany
 • Odpowiednio dobiera części garderoby
 • Czuje się bezpiecznie w grupie 
 • Wymienia imiona kolejnych dzieci z grupy
 • Śpiewa refren piosenki
 • Ustawia się w kole z innymi dziećmi
 • Segreguje przedmioty ze względu na przynależność do grupy zabawek
 • Stosuje określenia; pod, nad, za, obok
 • Liczy do 4 i odlicza o jeden element mniej
 • Bezpiecznie bawi się w ogrodzie przedszkolnym
 • Rozpoznaje i wskazuje kierunek dochodzącego do niego dźwięku
 • Koloruje rysunek 
 • Stosuje się do wspólnie ustalonych zasad grupowych
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych w Sali i na świeżym powietrzu
 • Rozpoznaje swój znaczek rozpoznawczy
 • Bawi się z innymi w różnych sytuacjach (aranżowanych przez nauczyciela i swobodnych)
 • Określa chronologię wydarzeń na podstawie dwóch obrazków (co było wcześniej, co było później)
 • Uczestniczy w zabawach popularnych (Różyczka, Sroczka)

„MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA”

Cele:

 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze 
 • Rozwijanie koncentracji uwagi 
 • Zaznajomienie z numerem alarmowym 112
 • Wzbogacanie słownictwa czynnego 
 • Wdrażanie do bezpiecznych zachowań
 • Utrwalenie znajomości numeru alarmowego 112
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Zachęcanie do zabaw w ogrodzie
 • Kształtowanie umiejętności stosowania się do uzgodnionych reguł gry 
 • Rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym 
 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym
 • Poznawanie bezpiecznych sposobów przejścia przez jezdnię
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Wzbogacanie słownictwa
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Rozwijanie spostrzegawczości 
 • Pogłębianie wiedzy na temat różnych pojazdów
 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Poznawanie pracy policjanta

Osiągnięcia dziecka:

 • Wie jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • Rozpoznaje numer alarmowy 112
 • Wymienia nazwy różnorodnych pojazdów
 • Wypowiada się na temat bezpiecznych zachowań
 • Potrafi poinformować służby ratownicze o wypadku
 • Wyklaskuje rytm piosenki
 • Bezpiecznie bawi się w ogrodzie przedszkolnym 
 • Przestrzega reguł podczas gry
 • Rozpoznaje wybrane znaki drogowe
 • Stosuje określenia; do przodu, do tyłu, w bok, w górę, dół
 • Zgodnie bawi się w ogrodzie przedszkolnym
 • Wie jak bezpiecznie przejść przez ulicę 
 • śpiewa znaną piosenkę
 • rozumie dwojakie znaczenie słowa zebra
 • odciska ręce w farbie, dba o estetykę pracy
 • łączy symbol z daną czynnością
 • wypowiada się na temat różnych środków lokomocji
 • rozwiązuje quiz
 • wie, co robi policjant

„IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK”

Cele:

 • rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni
 • rozwijanie pamięci
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • wzbogacanie słownictwa czynnego
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody
 • słuchanie i rozumienie tekstu piosenki
 • rozwijanie koncentracji uwagi 
 • układanie ciągów przedmiotów (roślin w szeregi rytmiczne
 • rozwijanie pamięci słuchowej
 • rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczby elementów
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość
 • poszerzenie doświadczeń plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
 • budzenie zainteresowania przyrodą
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad w grze
 • rozwijanie zdolności manualnych
 • kształtowanie inwencji twórczej 
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
 • integrowanie grupy rówieśniczej 

Osiągnięcia dziecka:

 • Nazywa wybrane dary jesieni
 • Recytuje wiersz
 • Segreguje przedmioty według określonej cechy
 • Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • Współtworzy kącik przyrodniczy w grupie
 • Podaje wymienione w tekście elementy
 • Skupia uwagę na wykonywanej czynności
 • Dostrzega rytmy i je kontynuuje
 • Recytuje wiersz
 • Liczy i porównuje, stosuje określenia: więcej, mniej
 • Segreguje liście według wielkości
 • Stosuje określenia: duży, mały
 • Wykonuje prace plastyczną z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
 • Poznaje wybrane grzyby
 • Przestrzega zasad gry planszowej
 • Lepi proste formy z plasteliny 
 • Porusza się przy muzyce w wybrany przez siebie sposób 
 • Rozpoznaje i nazywa elementy złożonego przedmiotu (ludziki)
 • Bawi się w grupie

Wiersze

Wrzesień

 

Balonik

Baloniku nasz malutki, 

rośnij duży, okrąglutki. 

Balon rośnie, że aż strach, 

przebrał miarę, no i trach.

 

 

Sroczka

  Sroczka kaszkę warzyła. 

  Dzieci swoje karmiła. 

  Temu dała na łyżeczce.  

  Temu dała na miseczce.  

  Temu dała na spodeczku.  

  Temu dała w garnuszeczku.  

  A dla tego? Nic nie miała!  

  Frrr! Po więcej poleciała.  

 

 

Kasztany A. Widzowskiej 

Lato ukryło się w dziupli,  

z kokardą słońca we włosach.     

Na ziemię spłynęła jesień     

z deszczem i z chustką do nosa.   

 

 

Jesień B. Kołodziejskiego (masażyk)

                                                                                                  Dzieci:

  Drzewom we włosy dmucha wiatr,                                 dmuchają we włosy,

  a deszczyk kropi: kap, kap, kap.                                     delikatnie opukują palcami,

  Krople kapią równiuteńko,                                             opukują rytmicznie dłonią,

  szepcą cicho: mój maleńki.                                          głaskają otwartą dłonią,

  Śpij już, śpij,                                                                    głaskają po włosach,

  leci listek, leci przez świat,                                           rysują faliste linie,

  gdzieś tam na ziemię cicho spadł.                             lekko uciskają,

  Leci drugi, leci trzeci,                                                   przesuwają w dół pleców opuszkami palców,

  biegną zbierać listki dzieci                                         szybko stukają palcami,

  i z uśmiechem wszystkie liście                                głaszczą po palcach.

  układają w piękne kiście.

Piosenki

Wrzesień

 

Kółko graniaste (melodia popularna)

Kółko graniaste, czterokanciaste!

Kółko nam się połamało, 

cztery grosze kosztowało, 

a my wszyscy bęc!

 

 

Karuzela (melodia popularna)

Chłopcy, dziewczęta, dalej wszyscy wraz.

Karuzela czeka, wzywa nas z daleka.

Starsi już poszli, a młodsi jeszcze nie.

Hej, hopsasa, jak ona szybko mknie!

Hej, dalej, dalej, 

do zabawy spieszmy się.

 

 

Ojciec Wirgiliusz (melodia popularna)

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje,

a miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje.

Hejże, dzieci, hejże, ha, hejże, ha, hejże, ha,

róbcie wszystko to co ja, to co ja.

 

 

Mało nas (melodia popularna)

Mało nas, mało nas do pieczenia chleba,

tylko nam, tylko nam (imię) tu potrzeba.

 

 

Idzie wąż (melodia popularna)

Idzie wąż, idzie wąż.

Rośnie wciąż, rośnie wciąż.

Kasia węża się nie boi

i dlatego za nim stoi.

Długi jest ten wąąąąąąż.

Długi jest ten wąąąąąąż.

Ssssss!

Ssssss!

 

 

Różyczka (melodia popularna)

Stoi Różyczka w czerwonym wieńcu,

my się kłaniamy jako książęciu.  

Ty, Różyczko, dobrze wiesz,

dobrze wiesz, dobrze wiesz,

kogo kochasz, tego bierz,

tego bierz!

 

 

Mam chusteczkę haftowaną (melodia popularna)

Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi.

  Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.

  Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję,

  a chusteczkę haftowaną tobie podaruję.

 

 

Wesoła zabawa (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Jedna noga, druga noga,

    tupiemy nogami.

    Jeśli tylko masz ochotę,

    potup razem z nami.

  Ref.:  Tupu-tupu, tup, tup,

    raz, dwa, trzy,

    teraz ze mną tupiesz ty. (bis)

  2.  Jedną rękę, drugą rękę

    teraz podam tobie.

    W małych kołach dookoła

    zatańczymy sobie.

  Ref.:  Tralalala, la, la, raz, dwa, trzy,

    teraz ze mną tańczysz ty. (bis)

  3.  Ruszam głową, mrugam okiem,

    uginam kolana,

    klaszczę w dłonie i wesoło

    ćwiczę już od rana.

  Ref.:  Pac, pac, pac, pac, pac, pac, 

    raz, dwa, trzy,

    teraz klaszczesz ze mną ty. (bis)

 

 

Olek i Ada (sł. i muz. K. Gowik)

  Ref.:  To jest Ada, a to Olek, siostra i brat

    Małe przedszkolaki, które odkrywają świat.

    Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia

    I wesoło uśmiechają się, o tak.

    Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia

    I wesoło uśmiechają się, o tak.

  1.  Jedźmy dziś do domu dziadków – prosi Ada

    Dziadek cudnie tak o ptakach opowiada

    Na wycieczkę – niespodziankę z nim pójdziemy

    A od babci pyszne lody dostaniemy.

  Ref.:  To jest Ada, a to Olek, siostra i brat…

  2.  Tata często na rowery dzieci bierze.

    Mówi, jak najlepiej jeździć na rowerze.

    Na wypadek, gdyby zranił ktoś kolana

    Razem z nimi jedzie lekarz, czyli mama.

  Ref.:  To jest Ada, a to Olek, siostra i brat…

  3.  – Podaj rękę – prosi Olek małą Adę.

    Brat i siostra muszą dawać sobie radę!

    Zawsze razem, z mamą, tatą i dziadkami

    Wędrujemy warszawskimi ulicami.

  Ref.:  To jest Ada, a to Olek, siostra i brat…

 

 

Moje przedszkole (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Maszeruję rano

    do przedszkola z mamą,

    śpiewa ptak, wiatr powiewa,

    a ja głośno śpiewam.

  Ref.:  Czas wesoło płynie

    w przedszkolnej drużynie,

    tu przyjaciół mam

    i nie jestem sam,

    tu przyjaciół mam

    i nie jestem sam.

  2.  W drzwiach nas wita pani,

    mam laurkę dla niej,

    w sali już jest wesoło,

    wszyscy robią koło.

  Ref.:  Czas wesoło…

  3.  Znam magiczne słowa:

    proszę i przepraszam,

    powiem wam – zawsze chętnie

    do przedszkola wracam.

  Ref.:  Czas wesoło…

 

 

Na skrzyżowaniu (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Zielone światło,

    jak liść zielone,

    teraz przejść mogę

    na drugą stronę,

    i trzymam mocno

    mamę za rękę,

    nucąc wesoło

    swoją piosenkę.

  Ref.:  Światła drogowe

    znaki nam dają,

    światła drogowe

    do nas mrugają,

    i teraz głośno

    powiem wam:

    nigdy przez ulicę

    nie przechodzę sam!

  2.  Czerwone światło,

    jak mak czerwone.

    Stop! Nie przechodzę

    na drugą stronę.

    Cierpliwie czekam

    i mamy rękę

    wciąż mocno trzymam,

    nucąc piosenkę.

  Ref.:  Światła drogowe…

 

 

Jesień (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Dzisiaj od rana

    jesień czarowała,

    w parku i w lesie

    dary rozdawała.

  2.  W kolczastych czapkach

    kasztany spadają,

    śmieją się dzieci,

    w trawie ich szukają.

  Ref.:  Jesień, jesień, jesień

    z wiatrem zatańczyła,

    liście złote i brązowe

    wszędzie rozrzuciła.

  3.  Cała w koralach,

    piękna jarzębina

    z wesołym wiatrem

    taniec rozpoczyna.

  Ref.:  Jesień…

 

Galeria

Kadra

Grupa II – Żabki

To grupa 20 wspaniałych dzieci w wieku od 3 do 4 lat. W naszej grupie przeważa ilość dziewczynek. Dzieci w tej grupie są bardzo aktywne ruchowo, dlatego staramy się jak najwięcej wiedzy przekazywać w zabawach ruchowych. Nasza sala znajduje się na II piętrze po lewej stronie. Sala jest bardzo słoneczna z dużymi oknami oraz dostępem do balkonu. Wiosną i latem w ciepłe dni przesiadujemy na naszym balkonie łapiąc promienie słoneczne. Bierzemy udział w zajęciach dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, gimnastyka.

Karolina Ambroży-Marten Wychowawca
Mgr Gibek Anna Wychowawca
Ukończyłam 5 letnie studia z tytułem magistra na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Na kierunku pedagogika specjalna ukończyłam specjalizacje: oligofrenopedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna.

Praca z dziećmi sprawia mi ogromną radość i satysfakcje. W pracy z dziećmi ważne jest dla mnie indywidualne podejście, dostosowanie metod, form i środków na miarę możliwości dziecka. Dzieci, z którymi do tej pory pracowałam w żłobku bądź opiekowałam się prywatnie jako niania uwielbiały spędzać ze mną czas. Ciągle poszerzam swoją wiedzę w zakresie zainteresowań oraz poszukuje nowych rozwiązań i możliwości w pracy z dziećmi. Nie są mi obce nowe technologie oraz innowacyjne metody, terapie, które wykorzystuje w pracy.

Prywatnie uwielbiam wszystko co kreatywne: rysować na papierze bądź digitalnie, tańczyć, grać w gry planszowe.
Pani Danuta Dudziak Pomoc nauczyciela