Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Listopad

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.
 • Wypowiada się na interesujący je temat w małych zespołach.
 • Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji lub przygotowanej przez N.
 • Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 • Obserwuje zmiany zachodzące w pogodzie i wypowiada się na ich temat
 • Dostrzega piękno jesieni
 • Wskazuje różnice miedzy jesienią a zimą
 • Zna członków swojej rodziny
 • Wskazuje i nazywa części ciała
 • Rozpoznaje koło i trójkąt
 • Posługuje się pojęciem dużo-mało
 • Naśladuje rytm
 • Kreśli linie w poziomie
 • Rysuje dowolne rysunki
 • Posługuje się plasteliną
 • Buduje z piasku
 • Ustawia się w rzędzie
 • Ustawia się w kole
 • Uczestniczy w zabawach taneczno-muzycznych