Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

LISTOPAD

I.W BAŚNIOWEJ KRAINIE

 • Opowiada o zdarzeniach, odpowiada na pytania,
 • Odróżnia rzeczywistość od fikcji,
 • Rozpoznaje literę l, L oraz buduje model wyrazów: lalka, Leon; wskazuje samogłoski i spółgłoski w tych wyrazach,
 • Rozróżnia głoski w nagłosie,
 • Rysuje wzory literopodobne i litery po śladzie,
 • Koduje: rozwiązuje dyktando graficzne według instrukcji słownej, graficznej – odczytuje koordynaty
 • Wykonuje ćwiczenia przy użyciu kostki obrazkowej (kodu) i kostki z oczkami,
 • Gra w gry planszowe (zakodowane),
 • Uczestniczy w zabawach z SiGumą – aktywnie słucha muzyki,
 • Przelicza elementy, segreguje i dodaje,
 • Określa kierunki w prawo – w lewo, rozróżnia stronę prawą od lewej.
 • Odwiedza miejsca zasłużonych ludzi na Cmentarzu Rakowickim – wzbogaca wiadomości.

 

II. BOHATEROWIE POLSKICH LEGEND

 • Słucha Legendy o Orle białym oraz opowiada o zdarzeniach,
 • Utrwala symbole Polski oraz wybrane herby „Palcem po mapie”,
 • Uczy się hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego,
 • Wykonuje kotylion na 11 listopada,
 • Śpiewa piosenkę „Nasza Polska”,
 • Uczy się inscenizacji „Opowiedz mi…”
 • Tańczymy wg układu do piosenki „Jestem Polakiem”,
 • Dzieli wyrazy na sylaby, wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie, wskazuje wyrazy z tymi głoskami,
 • Rozpoznaje literę i, I, buduje modele wyrazów: igła, Iga, skazuje samogłoski i spółgłoski,
 • Prezentuje wiersze i piosenki w podczas akademii z okazji akcji „Szkoła do hymnu” – Święta Niepodległości.

 

III. POMYSŁY NA DESZCZOWE DNI

 • Podejmuje aktywność poznawczą- bada, obserwuje (latarka)
 • Wyraża swoje opinie, sądy w oparciu o własna wiedzę ale i o obserwacje,
 • Uczy się kodu SOS w alfabecie Morse’a,
 • „Cienie” – projektuje i wycina sylwety do teatru cieni,
 • Odkrywa literę d, D poprzez zabawy z głoską, wyrazami podstawowymi dom, Dorota oraz układaniem z rozsypanki literowej wyrazów na dywanikach,
 • Słucha opowiadania i odpowiada na pytania dotyczące treści,
 • Konstruuje grę planszową na deszczowe dni,
 • Poznaje układ taneczny w parach do piosenki „Jesienny walczyk”,
 • „Ile to waży?” – waży przedmioty, stawia hipotezy, porównuje wyniki,
 • Układa historie np. o misiu z zachowaniem ciągłości zdarzeń,
 • Sprawnie pokonuje tor przeszkód,
 • „Burza mózgów” – układa misia z kółek według własnej interpretacji.

 

IV. NASZE ULUBIONEKSIĄŻKI

 • „Biblioteka” – co to jest? Poznaje zawód –bibliotekarza. Układa zasady dbania o książki,
 • „Moja książka” – wykonuje swoją książkę według własnego pomysłu,
 • Odkrywa litery u, U w wyrazach podstawowych ul, Ula; bawi się głoskami,
 • Podejmuje próby czytania metodą sylabową z poznanych liter,
 • Ćwiczy grafomotorykę
 • Przelicza elementy zbiorów, szacuje liczebność zbiorów, posługuje się porządkowymi i głównymi, określa kierunki, rozróżnia strony lewą i prawą,
 • Uczy się piosenki z układem tanecznym „Woogi boogi”,
 • „Zakładka do książki” – z wydzieranki.