Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Luty

 

 1. Baśnie, bajki, bajeczki
 2. Muzyka wokół nas
 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie
 4. Projekt Budowle

 

Osiągnięcia dziecka:

 • słucha z uwagą czytanego tekstu, utworów muzycznych,
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, dotyczące wiersza,
 • wypowiada się na temat wysłuchanego utworu literackiego,
 • rysuje wzory po śladzie,
 • używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki,
 • rysuje wybranego bohatera baśni,
 • rysuje drogę w labiryncie,
 • liczy w zakresie czterech (pięciu),
 • wskazuje różnice między obrazkami,
 • kontynuuje proste rytmy,
 • poznaje baśń Czerwony Kapturek,
 • wykonuje pracę plastyczną z wyprawki,
 • oddziela drobne elementy od większych,
 • kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy,
 • aktywnie słucha muzyki,
 • rozpoznaje dźwięki i określa ich źródła,
 • śpiewa piosenkę,
 •  gra na bębenku,
 • wskazuje na obrazku źródło dźwięku znane z natury, naśladuje dźwięki natury na instrumencie,
 • naśladuje dźwięki dochodzące z otoczenia,  dźwięki instrumentów,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych, bierze udział w zabawach muzycznych,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty,
 • rozpoznaje trąbkę i naśladuje dźwięki, jakie ona wydaje,
 • układa trąbkę z naciętych części, układa trąbkę z figur geometrycznych,
 • naśladuje grę na instrumentach i odgłosy zwierząt,