Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Luty

„Każdy chciałby być odkrywcą” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

Znam już dobrze kraj nasz,
Polskę, miasta, góry, morze.
Byłem także w innych krajach
zwiedziłem Europę.
Ref.: Chcę poznać cały świat:
kontynenty, morza, oceany.
A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,
rakietą w kosmos polecę.
2. Znam też inne kontynenty:
Azję i Afrykę, a niedługo także
zwiedzę ogromną Amerykę.
Ref.: Chcę poznać cały świat…
3. Będę pływał wielkim statkiem,
latał samolotem,
podróżował autokarem
i jeździł autostopem.
Ref.: Chcę poznać cały świat…