Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Luty

 1. Zimowe zabawy
 2. Tak mija nam czas
 3. Czy jesteśmy sami w kosmosie?
 4. Urządzenia elektryczne

 

Dziecko:

 • słucha wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • rozpoznaje litery drukowane – małe i wielkie
 • poznaje literę g, p: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • poznaje nazwy dni tygodnia
 • porównuje liczebność zbiorów
 • rozwija integrację percepcyjno- motoryczną
 • klasyfikuje przedmioty pod względem jednej cechy lub kilku cech
 • rozpoznaje cyfry
 • rozwija sprawność manualną poprzez zabawy plastyczne i techniczne
 • czyta wyrazy o prostej budowie fonetycznej
 • rozwija poczucie rytmu w czasie zabaw rytmicznych
 • rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe
 • interesuje się przyrodą nieożywioną
 • rozwija umiejętności wokalne
 • aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych
 • ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych
 • układa i rozwiązuje zagadki
 • nazywa pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór i noc
 • odpowiednio stosuje określenia: przedwczoraj, wczoraj, jutro i pojutrze
 • poznaje wybrane mierniki czasu
 • zwraca uwagę na kalendarze i ich rolę w określaniu dni tygodni i miesięcy
 • nazywa pory roku
 • wskazuje kontynenty na globusie
 • zna nazwy niektórych planet Układu Słonecznego