Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

LUTY

 1. Baśnie, bajki, bajeczki.
 2. Muzyka wokół nas.
 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.
 4. Projekt Pieniądze.

 

Zamierzenia wychowawcze:

Dziecko:

 • odgrywa wybrane scenki dramowe;
 • maluje scenę z wymyślonej przez siebie bajki;
 • wyjaśnia znaczenie słów:scenografia, kurtyna, aktor, widownia, scenariusz;
 • wymienia zasady zachowania obowiązującego w teatrze;
 • odszukuje ukryte pudełko, kierując się znakami na mapie;
 • wypowiada się na temat smoków, które są bohaterami w literaturze dziecięcej;
 • układa historyjkę obrazkową;
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 • rozpoznaje obrazki i rekwizyty pochodzące z poszczególnych baśni, podaje ich tytuły, dostrzega nieprawdziwe fakty w treści utworu;
 • rozwiązuje zagadki;
 • wskazuje w książce okładkę, stronę tytułową i numer strony;
 • wyjaśnia znaczenie słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta;
 • samodzielnie tworzy muzykę, gra akompaniament na instrumentach perkusyjnych;
 • wyjaśnia znaczenie nowych słów: filharmonia, sala koncertowa;
 • wymienia zasady obowiązujące podczas słuchania koncertu;
 • wypowiada się na temat Fryderyka Chopina, wyjaśnia słowo kompozytor;
 • wykonuje ilustracje do wysłuchanego fragmentu utworu muzyki klasycznej, porusza się zgodnie z charakterem muzyki;
 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne;
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji podanej przez N.;
 • wyjaśnia znaczenie słów: nuta, klucz wiolinowy, gama;
 • poznaje znaczenie nowych pojęć, zna obiekty i zjawiska związane z kosmosem, wymienia nazwy(gwiazdy i planet) wchodzących w skład układu słonecznego.
 • W skupieniu słuch opowiadania;
 • formułuje dłuższe, poprawne wypowiedzi;
 • rozpoznaje piosenki po usłyszanej melodii;
 • wykonuje układ ruchowy do piosenki;
 • formułuje dłuższe wypowiedzi, poprawne pod względem gramatycznym;
 • wyobraża sobie wygląd ufoludka;
 • tworzy rodziny słów, wypowiada się na określony temat;
 • odszukuje polskie monety, wskazuje charakterystyczne znaki;
 • aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych;
 • z uwagą słucha legendy;
 • poprawnie nazywa produkty, wymienia nazwy sklepów, w których można je kupić;
 • prezentuje nabyte wiadomości i umiejętności.