Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Luty

Baśnie, bajki, bajeczki

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • dokonuje oceny postępowania głównego bohatera, uzasadnia swoje zdanie,
 • odgrywa wybrane scenki dramowe, wykorzystując wszystkie dostępne środki wyrazu: mimikę, gest, modulację głosem,
 • opisuje wygląd litery G,g oraz odtwarza ich kształt,
 • maluje scenę z wymyślonej przez siebie bajki
 • wyjaśnia znaczenie słów: scenografia, kurtyna, aktor, widownia, scenariusz,
 • wymienia zasady zachowania obowiązujące w teatrze,
 • odgrywa swoją rolę, przestrzegając ustalonego scenariusz przedstawienia,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • dodaje i odejmuje w zakresie 8,
 • wykorzystuje w grach i zabawach ruchowych znajomości kierunków i określeń dotyczących położenia w przestrzeni,
 • odszukuje ukryte pudełko, kierując się znakami na mapie,
 • reaguje odpowiednim ruchem na podane sygnały,
 • porusza się odpowiednio w metrum trójdzielnym,
 • wypowiada się na temat,
 • układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością wydarzeń,
 • opowiada historyjkę obrazkową,
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • rozpoznaje obrazki i rekwizyty pochodzące z poszczególnych baśni, podaje ich tytuły, dostrzega nieprawdziwe fakty w treści utworu,
 • rozwiązuje zagadki,
 • wskazuje w książce okładkę, stronę tytułową i numery stron,
 • wykonuje własną książeczkę.

 

Muzyka wokół nas

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wyjaśnia znaczenie słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta,
 • poznaje dawne i nowoczesne urządzenia służące do rejestrowania i odtwarzania muzyki,
 • samodzielnie tworzy muzykę, gra akompaniament na instrumentach perkusyjnych,
 • wymienia głoski w słowach: worek, Waldek; układa schematy u modele tych słów, określa miejsce położenia spółgłoski, opisuje wygląd litery W,w, odtwarza jej kształt,
 • wyjaśnia znaczenie nowych słów: filharmonia, sala koncertowa, kurtyna, widownia,
 • wymienia zasady zachowania obowiązujące podczas słuchania koncertu,
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • wypowiada się na temat Fryderyka Chopina, wyjaśnia znaczenie słowa kompozytor,
 • wykonuje ilustrację do wysłuchanego fragmentu utworu muzyki poważnej, porusza się zgodnie z muzyką,
 • gra na poznanych instrumentach perkusyjnych,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne, dokonuje ich podziału na instrumenty perkusyjne, dęte i strunowe,
 • wymienia nazwy liczebników głównych i porządkowych w danym zakresie,
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 9,
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji,
 • wyjaśnia znaczenie słów: klucz wiolinowy, nuta, gama oraz nazywa nuty na pięciolinii,
 • odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków,
 • wymienia części składowe gitary, bada właściwości strun,
 • wykonuje papierową gitarę,

Nie jesteśmy sami w kosmosie

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • poznaje znaczenia nowych pojęć, zna obiekty i zjawiska związane z kosmosem, wymienia nazwy obiektów (gwiazdy i planety) wchodzące w skład Układu Słonecznego,
 • wymienia głoski w słowach planeta, Pola; układa schematy i modele słów planety, określa miejsce spółgłoski p w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • wykonuje modele planet,
 • w skupieniu słucha opowiadania,
 • nadaje nazwy mieszkańcom różnych planet (przez analogię)
 • rozpoznaje planety US, podaje ich nazwy we właściwej kolejności,
 • formułuje dłuższe poprawne wypowiedzi,
 • wymienia właściwości fizyczne sody, octu, oleju, barwnika; miesza składniki podczas eksperymentu,
 • rozpoznaje piosenki po usłyszeniu melodii,
 • wykonuje układ ruchowy do piosenki,
 • wie co odkrył Mikołaj Kopernik,
 • rozwiązuje proste działania matematyczne,
 • uczestniczy w opowieści ruchowej; wyobraża sobie ufoludka i go opisuje,
 • tworzy rodziny słów, wypowiada się na określony temat,
 • wymienia nazwy wybranych gwiazdozbiorów,
 • wyraża swoje wyobrażenia na rysunku.

 

Projekt pieniądze

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • samodzielnie formułuje pytania dotyczące wiadomości, które chciałoby pozyskać,
 • odszukuje polskie momenty, wskazuje charakterystyczne znaki,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych
 • wypowiada się na temat historii polskich pieniędzy i sposobu ich wytwarzania,
 • podaje różnice pomiędzy wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie,
 • stosuje w praktyce słowa awers i rewers,
 • wykonuje z modeliny kształt monet, odciska awers i rewers,
 • wypowiada się na temat oszczędzania pieniędzy i sposobów ich przechowywania,
 • samodzielnie wykonuje skarbonkę,
 • wypowiada się na temat oszczędzania, planowania wydatków oraz racjonalnego wydawania pieniędzy,
 • z uwagą słucha legendy,
 • liczy na konkretach, przelicza, stosuje reguły transakcji: kupno-sprzedaż,
 • prezentuje nabyte wiadomości i umiejętności,
 • kontroluje swoje zachowanie.