Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

MARZEC

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

Dziecko:

–  rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela,

– rozwiązuje zagadki,

– uczestniczy w zabawach parateatralnych, wciela się w różne wskazane przez nauczyciela postacie z opowiadania,

– uczestniczy w zabawach usprawniających narządy mowy – gimnastyka buzi i języka,

– uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych,

– poznaje i nazywa wiosenne kwiaty, ptaki przylatujące z ciepłych krajów, zjawiska atmosferyczne,

– dostrzega i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie,

– poznaje tradycje i zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi,

– rozpoznaje koło, trójkąt, prostokąt,

– klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę – kształt lub kolor,

– wskazuje przedmioty, które nie pasują do pozostałych,

– przelicza w dostępnym dla siebie zakresie,

– rysuje i maluje na dowolny temat,

– swobodnie posługuje się kredkami,

– śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie,

– zna stały sygnał dźwiękowy oznaczający zbiórkę lub inne określone przez nauczyciela zachowanie,

– zna bębenek i swobodnie gra na nim dłonią,

– ustawia się w rzędzie,

– ustawia się w kole wiązanym,

– wykonuje podskoki z nogi na nogę,

– uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.