Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

PAŻDZIERNIK

Tydzień:

 1. Jesień w sadzie.
 2. Jesień na działce.
 3. Nasze rodziny.
 4. Nasi domowi ulubieńcy.

 

Zamierzenia wychowawcze:

Tydzień I

Dziecko:

 • rozpoznaje wybrane owoce oraz nazywa drzewa owocowe,
 • rozpoznaje i nazywa literę o: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • wykonuje ćwiczenia z piłką,
 • liczy w zakresie sześciu,
 • łączy ze sobą różne elementy w celu utworzenia jednej całości,
 • nazywa owoce,
 • maluje sylwety owoców,
 • rozpoznaje i nazywa cyfry 1 i 2,
 • wykonuje sałatkę owocową,
 • stosuje liczby – pojedynczą i mnogą,
 • stosuje nazwę owoce egzotyczne,

Tydzień II

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa warzywa,
 • wypowiada się na podany temat, tworzy proste dialogi,
 • rozpoznaje i nazywa literę a: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • wykonuje ćwiczenia ruchowe,
 • zna pory dnia; opowiada historyjkę z uwzględnieniem kolejności zdarzeń,
 • śpiewa piosenkę i rytmicznie klaszcze,
 • wymienia części warzyw i określa, w jakiej postaci nadają się do spożycia,
 • kisi ogórki i kapustę,
 • rozpoznaje i nazywa cyfry: 1, 2, 3,
 • podejmuje zaproponowane działania, analizuje je, wyciąga wnioski

Tydzień III

Dziecko:

 • wypowiada się na określony temat,
 • rozpoznaje i nazywa literę m: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia,
 • wymienia członków swojej rodziny,
 • wykonuje ćwiczenia artykulacyjne rozwijające aparat mowy,
 • segreguje przedmioty według określonych cech i układa je zgodnie z zaproponowanym rytmem,
 • interpretuje muzykę ruchem,
 • prawidłowo nakrywa do stołu,
 • rozpoznaje i nazywa kwadrat,
 • wykonuje ćwiczenia,
 • rozpoznaje wybrane zawody; wypowiada się na temat pracy zawodowej swoich rodziców,
 • podaje przykłady pozytywnych i negatywnych wpływów wiatru na środowisko przyrodnicze.

Tydzień IV

Dziecko:

 • wypowiada się na dany temat,
 • mówi wyraźnie,
 • rozpoznaje i nazywa literę e: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • wypowiada się na temat psich zwyczajów,
 • wypełnia ograniczoną konturem powierzchnię ścianki wełny,
 • reaguje ruchem na opadającą i wznoszącą się melodię,
 • określa liczebność danego wzoru,
 • łączy ze sobą różne elementy według własnych pomysłów,
 • rozpoznaje i nazywa cyfry: 1, 2, 3, 4.
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia,
 • dokarmia zwierzęta.