Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

PAŹDZIERNIK

I. Bezpiecznie na drodze.

II. Nasze zwierzaki.

III. Jesienny las.

IV. Przygotowania do zimy.

Umiejętności dziecka:

 • Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie
 • Rozróżnia głoski w nagłosie, wygłosie i w środku wyrazu
 • Inicjuje zabawy konstrukcyjne, wykorzystując materiał naturalny
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Klasyfikuje przedmioty według przeznaczenia
 • Rozpoznaje litery: a, A ; m, M; t, T; e, E
 • Buduje model wyrazu
 • Rysuje po śladzie i samodzielnie wzory literopodobne
 • Koduje i dekoduje
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-rytmicznych
 • Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach np. wysłuchanego tekstu, historyjki obrazkowej
 • Rozpoznaje i nazywa wartości – odpowiedzialności za zwierzęta i troska o nie
 • Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego oraz impresji plastycznej
 • Rozpoznaje cyfry: 2; 3
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt, roślin, korzystania z dóbr przyrody
 • Usprawnia aparat artykulacyjny
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu
 • Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru
 • Segreguje, przelicza elementy zbioru, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów
 • Określa kierunki, rozróżnia stronę lewą i prawą
 • Wykonuje dodawanie i odejmowanie
 • Tworzy prace plastyczne z materiałów przyrodniczych lub materiałów wtórnych
 • Recytuje wiersze i rymowanki
 • Respektuje ustalone zasady