Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

PAŹDZIERNIK

 

  1. Jesienią w parku- zwierzęta w parku
  2. Las jesienią- zwierzęta w lesie
  3. Przygotowania do zimy
  4. Moja rodzina

 

 

Osiągnięcia dziecka:

-Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi

-Słucha krótkich utworów literackich, wypowiada się na ich temat, opowiada co znajduje się na ilustracjach

-Uczestniczy w zabawach usprawniających pracę narządów mowy

-Uczestniczy w zabawach ortofonicznych

-Dzieli słowa na sylaby

-Podejmuje próby przezwyciężenia nieśmiałości poprzez dowolne zabawy z rówieśnikami

-Poznaje i określa właściwości wody

-Rozpoznaje, wyróżnia i nazywa znane przedmioty, osoby, zwierzęta

-Stosuje się do zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na świeżym powietrzu.

-Poznaje budowę roślin

-Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie, poznaje dary jesieni

-Poznaje liście, ich wygląd budowę, wykonuje prace plastyczną z użyciem darów natury

-Poznaje środowisko przyrodnicze-park, las

-Wie, jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy

-Rozpoznaje nasiona i ziarna dla ptaków

-Zna i stosuje pojęcie: taki sam

-Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę-kształt

-Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie

-Rysuje i maluje na dowolny temat

-Rozróżnia tempo do marszu i do biegu

-Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych

-Wie, że są grzyby, których nie wolno pod żadnym pozorem spożywać

-Wie, że należy być ostrożnym w kontaktach ze zwierzętami

-Używa zwrotów grzecznościowych