Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Prawa dziecka – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – 20 listopada

dzień praw dziecka

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają  (źródło: https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka)

 

Konwencja zawiera ujęcie praw dziecka w sposób nie dostosowany do możliwości dzieci dlatego zachęcamy do przeczytania ich treści w przyjaznej formie tutaj -> PRAWA DZIECKA. A z ich pełnym brzmienie zapoznają się Państwo tutaj:

♦ Konwencja o Prawach Dziecka

♦ Deklaracja Praw dziecka