Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

WRZESIEŃ

  1. W PRZEDSZKOLU
  2. WAKACYJNE WSPOMNIENIA
  3. JESTEŚMY BEZPIECZNI
  4. DBAM O SIEBIE I ŚRODOWISKO

 

Zamierzenia wychowawcze

 

– przypomnienie imion dzieci w grupie przedszkolnej,

– kształtowanie umiejętności przedstawiania się,

– kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych,

– rozwijanie umiejętności samoobsługowych,

– kształtowanie umiejętności rzutu oburącz,

– przypomnienie zasad panujących w przedszkolu,

– wyrabianie nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,

– rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej,

– wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi,

– wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji,

– kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej,

– wyrabiania ogólnej sprawności ruchowej dzieci,

– zapoznanie z mapą Polski,

– wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu,

 

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca zamieszkania,

– kształtowanie poczucia przynależności do rodziny,

– poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego,

– wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze,

– wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami,

– uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi,

– zapoznanie z numerami alarmowymi,

 

– kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,

– zapoznanie ze zmysłami,

– rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych,

– wdrażanie do dbania o porządek w sali,

– kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń,

– kształtowanie świadomości ekologicznej.