Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Wrzesień

 

 1. To jestem ja.
 2. Moja grupa.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Idzie jesień…przez las, park.

 

Zamierzenia wychowawcze:

 • wypowiada się na swój temat;
 • wymienia nazwy poszczególnych części ciała;
 • wypowiada się na temat opowiadania, ilustracji w książce oraz na temat swoich ulubionych zwierząt, owoców, pojazdów i zabawek;
 • przelicza zdania w wypowiedzi;
 • przyjmuje prawidłową postawę podczas ćwiczeń;
 • rozpoznaje zapis graficzny swojego imienia;
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej swojego imienia;
 • rozpoznaje i nazywa emocje: radość, smutek, strach, złość;
 • wyraża muzykę ruchem;
 • wskazuje i nazywa różnic, wykorzystując zmysły: dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku;
 • wyjaśnia rolę zmysłów w życiu człowieka,
 • określa położenie przedmiotów względem innych przedmiotów;
 • wypowiada się na temat treści, nastroju, techniki wykonania przedstawionych reprodukcji;
 • wykonuje swój projekt;
 • wymienia ustalone zasady regulujące zachowanie społeczności przedszkolnej i przestrzega tych zasad;
 • umiejętnie planuje na kartce poszczególne elementy swojej pracy;
 • wykonuje pracę na zadany temat z wyko wykorzystaniem techniki kolażu;
 • pokazuje emocje za pomocą ruchu, gestu, mimiki;
 • wyjaśnia, co to znaczy dobry przyjaciel, i wymienia jego cechy;
 • wymienia obowiązki dyżurnego;
 • śpiewa piosenkę;uczestniczy w zabawie ilustracyjnej do piosenki;
 • porusza się według mapy, skręcając w prawo lub w lewo;
 • określa położenie piłki w przestrzeni,
 • wyjaśnia związek między wrzosem a wrześniem;
 • podaje charakterystyczne cechy wrześniowej pogody;
 • wymienia zasady ruchu drogowego i stosuje się do nich;
 • posiada element odblaskowy, przedstawia etapy przejścia przez ulicę;
 • wypowiada się na temat opowiadania oraz poczynionych obserwacji;
 • wie, jak należy przechodzić prawidłowo przez jezdnię;
 • poznaje typy sygnalizatorów świetlnych, rozpoznaje i nazywa kolory;
 • aktywnie wykonuje ćwiczenia;
 • nazywa i rozróżnia wybrane znaki drogowe i ich rodzaje, wyjaśnia ich znaczenie;
 • posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; podaje wagę znajomości tych informacji;
 • rozpoznaje koło wśród innych figur;
 • rysuje koło, przekształca kola w rysunki innych przedmiotów;
 • zna numery telefonów alarmowych:999, 998, 997 i 112, stosuje je w zabawie;
 • nazywa pojazdy specjalistyczne;
 • rysuje, kalkuluje, maluje i dokleja elementy;
 • opisuje krajobraz oraz wymienia zaobserwowane zmiany, charakterystyczne dla jesieni;
 • wykonuje ludziki z tworzywa przyrodniczego;
 • odpowiada na pytania związane z treścią przedstawienia teatralnego;
 • odgrywa scenki teatralne;
 • nazywa wybrane grzyby – jadalne i trujące;
 • porusza się rytmicznie przy muzyce;
 • rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa iglaste;
 • wymienia podstawowe cechy kwadratu;