Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Serdecznie witamy na stronie internetowej


Znajdą tu Państwo informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola,
sprawozdania z organizowanych imprez i ważnych uroczystości.

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego, radosnego rozwoju wszystkim wychowankom. Sprawimy, że będą się czuć kochani, akceptowani i szczęśliwi, że z chęcią przyjdą do przedszkola. Pragniemy zapoznać dzieci z tradycjami i obyczajami naszego miasta, kraju, świata. Wszyscy będą rozumieć, co to znaczy być tolerancyjnym i będą to okazywać innym.

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat..."

Plan Dnia

Przedszkole codziennie jest czynne od 6:00 do 18:00

Codziennie rano z wesołą miną przychodzimy do przedszkola. Tu Czekaja na nas koleżanki, koledzy i nasz a pani. Witamy się ze wszystkimi i rozpoczynamy zabawę. Wybieramy to co nas interesuje: klocki, lalki, samochody, gry planszowe, puzzle itp.

A CO PÓŹNIEJ?

6.00-8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy spontaniczne, rozmowy indywidualne, czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne.

8.30-8.45 Stymulowanie fizycznego rozwoju dziecka w zabawach ruchowych lub porannych ćwiczeniach gimnastycznych.

8.45-9.00 Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe i higieniczne oraz porządkowe.

9.00-9.30 Śniadanie.

9.30-10.00 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw i sytuacji umożliwiających aktywne doskonalenie w zakresie kompetencji, językowych, doświadczeń matematycznych. Zdobywanie wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym, rozwijanie wyobraźni oraz sprawności manualnej w trakcie aktywności plastycznej i technicznej. Rozbudzanie i rozwijane zainteresowań muzycznych.

10.00-10.50 Zorganizowanie aktywności na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze,  porządkowe, ogrodnicze itp. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych: dowolna działalność dzieci.

10.50-11.10 Przygotowanie do II śniadania – czynności higieniczne.

11.10-11.30 II śniadanie.

11.30-13.30 Odpoczynek przedobiedni: słuchanie bajek literackich, słuchowisk muzycznych oraz muzyki relaksacyjnej (dzieci, które odpoczną przechodzą do zabaw przy stolikach).

13.50-14.00 Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne.

14.00-14.35 Obiad.

14.35-15.30 Zabawy o charakterze relaksacyjnym w sali lub w ogrodzie. Spotkania z literaturą. Zabawy(integracyjne) wyzwalające różne formy aktywności. Praca indywidualna – wyrównywanie szans edukacyjnych.

15.30-15.45 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne.

15.45-16.20 Podwieczorek.

16.20-18.00 Dowolna aktywność dzieci: zabawy w kącikach tematycznych według zainteresowań dzieci lub zabawy ruchowe w ogrodzie.

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy spontaniczne, rozmowy indywidualne, czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne.

8.00-8.15 Stymulowanie fizycznego rozwoju dziecka w zabawach ruchowych lub porannych ćwiczeniach gimnastycznych.

8.15-8.30 Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe i higieniczne oraz porządkowe (pełnienie dyżurów).

8.30-9.00 Śniadanie.

9.00-10.30 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw i sytuacji umożliwiających aktywne doskonalenie w zakresie kompetencji, językowych, doświadczeń matematycznych. Zdobywanie wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym, rozwijanie wyobraźni oraz sprawności manualnej w trakcie aktywności plastycznej i technicznej. Rozbudzanie i rozwijane zainteresowań muzycznych.

10.30-10.45 Przygotowanie do II śniadania.

10.45-11.00 II śniadanie.

11.00-13.00 Zorganizowane aktywności na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, itp. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych: dowolna działalność dzieci.

13.00-13.15 Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne.

13.15-13.45 Obiad.

13.45-15.45 Zabawy o charakterze relaksacyjnym w sali lub w ogrodzie. Spotkania z literaturą. Zabawy (integracyjne) wyzwalające różne formy aktywności. Praca indywidualna – wyrównywanie szans edukacyjnych.

15.45-16.00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne.

16.00-16.20 Podwieczorek.

16.20-18.00 Dowolna aktywność dzieci: zabawy w kącikach tematycznych według zainteresowań dzieci lub zabawy ruchowe w ogrodzie.

Kończy się dzień w przedszkolu. Rodzice zabierają nas do domów.
Ci którzy jeszcze zostają mają czas na zabawę lub na utrwalenie wiadomości zdobytych w ciągu całego dnia. Pamiętamy też o zabawach ruchowych

UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu

Dodaj tu swój tekst nagłówka