Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Grudzień

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach
 • Wypowiada się na interesujący je temat
 • Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące treści
 • Rozumie i dostosowuje się do zasad
 • Różnicuje pojęcia paczka, list, poczta, listonosz
 • Uczestniczy w zabawach i zajęciach dydaktycznych
 • Poznaje i określa właściwości śniegu
 • Wskazuje zmiany jakie zachodzą w przyrodzie zimą
 • Wskazuje, nazywa ptaki: gil, wróbel, sikorka
 • Wie jakie zwierzęta przygotowują się do Zimy
 • Poznaję tradycje świąteczne
 • Śpiewa piosenki
 • Tańczy do rytmu
 • Rozpoznaje kwadrat i trójkąt
 • Konstruuje budowle z klocków
 • Rysuje, maluje na dowolny temat
 • Tworzy prace plastyczne
 • Gra na instrumentach muzycznych
 • Ustawia się w rzędzie
 • Naśladuje ruchy