Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

STYCZEŃ

1. Witamy Nowy Rok.
2. Goście za oknem.
3. Święto babci i dziadka.
4. Co można robić zimą.

Zamierzenia wychowawcze
Dziecko:
– wiąże zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku,
– rozumie konieczności zabezpieczania się przed mrozem,
– posługuje się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych,
– doskonali umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe,
– buduje wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia,
– kształtuje myślenie przyczynowo – skutkowe,
– kształtuje poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
– posługuje się określeniami: zimny, mokry, miękki,
– wyraża nastrój poprzez taniec oraz grę na instrumentach,
– eksperymentuje z lodem; poznaje właściwości lodu,
– posługuje się określeniami : zimny, twardy, przezroczysty,
– rozwija zachowania sprzyjające dobremu zdrowiu – hartowanie,
– porównuje kształty; łączy takie same elementy w pary,
– rozumie postawy szacunku wobec osób starszych,
– zna członków najbliższej rodziny: babcia, dziadek,
– doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem,
– wdraża się do świadomego przygotowania niespodzianek z okazji święta dziadków,
– pokonuje nieśmiałość podczas występu na forum grup
– nabiera wiarę we własne możliwości.

Wiersze

STYCZEŃ

Ola się ubiera

Patrycja Siewiera – Kozłowska

 

Najpierw buty włożę sama – tak mnie nauczyła mama.

Bucik jeden, za nim drugi – każda nóżka ciepło lubi.

Gdy buciki są na nóżkach – wnet zatupię jak kaczuszka.

Kurtkę wkładam – raz, dwa, trzy – żeby było ciepło mi!

Teraz szyja moja mała będzie w szal się zawijała.

Szyja lubi mieć ciepełko, a ja zdrowe mam gardełko!

Jeszcze czapka – hyc na głowę, rękawiczki – i gotowe!

Taki zuch przed wami stoi, który mrozu się nie boi!

 

Roczek

Czesław Janczarski

 

Przyszła do nas wiosna

W kolorowych kwiatach.

Przyleciały ptaki

Z dalekiego świata.

 

Dobrze, że jest wiosna,

Wiosna cieszy nas.

Słonko grzeje mocno,

Już na lato czas.

 

Przyszło do nas lato

I pogodą darzy,

Budujemy zamki

Na słonecznej plaży.

Dobrze, że jest lato,

Lato cieszy nas.

Rumienią się jabłka,

Już na jesień czas.

 

Przyszła do nas jesień,

Borowiki rosną,

Pękają kasztany,

Co tu kwitły wiosną!

 

Dobrze, że jest jesień,

Jesień cieszy nas.

Płyną ciężkie chmury,

Już na zimę czas.

 

Przyszła do nas zima,

Śnieg przyprószył pole.

Pędzą z góry sanki

I już są na dole.

 

Dobrze, że jest zima,

Chociaż mroźna, zła.

Dobrze, że te roczek

Cztery pory ma.

 

 

 

 

 

 

Śniegowe płatki

Dominika Niemiec

 

Spójrz za okno, co tam się dzieje:

Śnieżynki wirują, zima szaleje.

Raz wolno lecą w dół, raz szybko kołują,

Podmuchom mroźnego wiatru swój taniec ofiarują.

Śnieżynki spadają na ziemię, swobodnie, wesoło,

A potem wiatr ustaje i cisza zapada wkoło.

Piosenki

Listopad

„Pucu, pucu” sł. S. Jedynak, muz. K. Majewska

 

  1. Dzisiaj u nas wielkie pranie,

Wielkie pranie i sprzątanie.

 

Pucu, pucu, chlapu, chlapu,

Wielkie pranie i sprzątanie /x2

 

  1. Wymieciemy wszystkie kurze,

i te małe, i te duże.

 

Pucu, pucu, chlapu, chlapu,

I te małe, i te duże. /x2

Galeria

Kadra

Grupa II

mgr Teresa Gdowska Wychowawca
mgr Paulina Podmanicka Wychowawca
Pani Józefa Hladowczak Pomoc nauczyciela