Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

Wrzesień

 

Tematy tygodniowe:

 

  1. Pierwszy raz w przedszkolu.
  2. Jestem przedszkolakiem.
  3. Moja grupa.
  4. Idzie jesień.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

Dziecko:

– poznaje imiona i nazwiska dzieci z grupy,

– przestrzega ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,

– stara się komunikować swoje potrzeby,

– odpowiada na pytania,

– zapoznaje się z wyglądem sali, łazienki, jadalni, szatni,

– zapoznaje się z kącikami zainteresowań

– zapoznaje się z piosenką „ Jesteśmy Jagódki”,

 

– słucha i odpowiada na pytania dotyczące wiersza,

– rozpoznaje i nazywa wybrane kolory,

– porusza się rytmicznie przy muzyce,

– rozciera palcami krople farby,

– stara się samodzielnie ubierać i rozbierać,

 

– nazywa części garderoby,

– słucha z uwagą czytanego tekstu,

– ustawia się w kole z innymi dziećmi,

– rozwija umiejętności liczenia,

– segreguje przedmioty ze względu na przynależność do grupy zabawek,

– koloruje rysunek,

– uczestniczy w zabaw ruchowych,

 

– nazywa wybrane dary jesieni,

– skupia uwagę na wykonywanej czynności,

– dostrzega rytmy i je kontynuuje,

– stosuje określenia: duży, mały,

– poznaje wybrane grzyby,

– bawi się w grupie.

 

 

Wiersze

Piosenki

Galeria

Kadra

Grupa II

mgr Teresa Gdowska Wychowawca
mgr Paulina Podmanicka Wychowawca
Pani Józefa Hladowczak Pomoc nauczyciela