Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

WRZESIEŃ

 

  1. W przedszkolu
  2. Droga do przedszkola
  3. Oto ja
  4. Owoce
  5. Warzywa

 

Osiągnięcia dziecka:

-Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji lub przygotowanej przez nauczyciela

-Słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści

-Rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela

-Uczestniczy w zabawach usprawniających pracę narządów mowy

-Rozpoznaje odgłosy z najbliższego otoczenia

-Zadaje pytania w sposób zrozumiały

-Zna i wskazuje swoje miejsce i swój znaczek

-Zna i podaje swoje imię i nazwisko

-Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach

-Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych

-Uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym

-Orientuje się i wymienia pomieszczenia w przedszkolu i zna ich przeznaczenie

-Zna, nazywa i wskazuje części ciała u siebie i innych

-Rozpoznaje przedmioty poprzez użycie zmysłów

-Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie

-Zna i stosuje słowa określające położenie przedmiotów w przestrzeni

-Zna i stosuje słowa określające kierunek oraz wielkość

-Rozpoznaje koło

-Podejmuje próbę kontynuacji rytmu

-Posługuje się dłonią i narzędziami malarskimi

-Tworzy pracę plastyczną w małym zespole

-Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie

-Ustawia się w kole, rzędzie

-Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, reaguje na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków

-Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

-Odczytuje sens informacji na niektórych znakach drogowych, zna sygnalizator i wie, jak zachować się przy poszczególnych kolorach światła

-Zna zasady utrzymania higieny, stosuje je

-Poznaje zwroty grzecznościowe i stosuje je

Wiersze

,,Przedszkolne znaczki”

Każdy przedszkolaczek w szatni ma swój znaczek.

Na swoim wieszaczku wiesza swój plecaczek

Swój znaczek odnajdzie w przedszkolnej łazience,

a pod nim- ręczniczek, żeby wytrzeć ręce.

Znaczek też widnieje na jego półeczce

oraz na krzesełku i przedszkolnej teczce.

Po co są te znaczki? Już odpowiedz znamy!

To dzięki nim wiemy, gdzie swe miejsca mamy.

Piosenki

,,Idą dzieci do przedszkola”

muz. Michał Ciechan, sł. Adam Hort

 

Już od rana tupu tup

Po chodniku tupią buty!
Każdy but śpieszy się,
Do przedszkola zdążyć chce!

Ref.:
Do przedszkola… la la la,
Biegnie Grześ i Ola la!
Jeden but i drugi but…
Hop la la la tupu tup!

Tupią buty tupu tup,
Jak piłeczki sobie skaczą,
Każdy but dobrze wie,
Sznurowadła wiąże się!

Ref.

A w przedszkolu buty śpią
W kolorowych ciepłych workach,
Każdy but i we śnie
Do przedszkola śpieszy się!

Galeria

Grupa I

Grupa Kotki. Nasza grupa to piętnaścioro wspaniałych odkrywców, którzy zaczynają przygodę przedszkolną. Codziennie uczymy się nowych rzeczy, poznajemy otaczający nas świat. Uwielbiamy tańczyć i śpiewać, pracę plastyczne to dla nas pestka. Jesteśmy artystami! Nasza sala mieści się na drugim piętrze, na wprost schodów. Bierzemy udział w zajęciach takich jak: angielski, rytmika i gimnastyka.

Kadra

mgr Gabriela Konieczna Wychowawca
mgr Ewa Krawczyk Wychowawca
Pani Beata Kowalik Pomoc nauczyciela
Pani Katarzyna Głogowska Pomoc nauczyciela