Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

LISTOPAD

 1. Moja rodzina.
 2. Mój dom.
 3. Moje prawa i obowiązki.
 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Zamierzenia wychowawcze:

Dziecko:

 • wypowiada się pełnymi zdaniami, tworzy wielozdaniowe wypowiedzi;
 • wymienia głoski w słowach igła, Iwo;
 • opisuj wygląd liter i, I oraz odtwarza ich kształty;
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • wyjaśnia pojęcie drzewo genealogiczne, tworzy skrócone drzewo genealogiczne(trzy pokolenia swojej rodziny: babcia- dziadek, mama – tata, dzieci);
 • rozpoznaje i nazywa takie wartości, jak np.:miłość, dobro, przyjaźń, uczciwość, odwaga;
 • dokonuje oceny zachowania bohaterów literackich, uzasadnia swoje zdanie, dostrzega i opisuje krzywdę innych ludzi, odróżnia dobro od zła;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • podaje informacje na temat zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji;
 • łączy pracę rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu domowego niezbędnego do utrzymania rodziny;
 • śpiewa piosenkę;
 • projektuje pokój przeznaczony do odpoczynku według własnego pomysłu;
 • nazywa figury geometryczne;
 • po przeprowadzeniu eksperymentu formułuje odpowiednie wnioski;
 • wymienia wybrane właściwości magnezu;
 • przedstawia na obrazku aktywny sposób spędzaniu czasu wolnego z rodziną;
 • wykonuje plakat na zadany temat;
 • wymienia głoski w słowach tata, Tomek; układa schematy i modele słów tata, Tomek;
 • opisuje wygląd litery t, T oraz odtwarza ich kształt;
 • wyjaśnia, na czym polegają zawody architekta i murarza;
 • stosuje pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, na, pod, między; orientuje się na kartce papieru; stosuje pojęcia: nad, obok, u góry, na dole, pierwszy z brzegu, po prawej stronie, po lewej stronie, drugi od góry, po lewej stronie u góry;
 • wyjaśnia, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, pokarm,bezpieczeństwo);
 • wypowiada się na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec zwierząt;
 • wie, na czym polega aranżacją wnętrz; poznaje zawód dekoratora;
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 5;
 • wymienia nazwy wybranych urządzeń domowych wykorzystywanych dawniej i obecnie;
 • wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego;
 • potrafi określić stany emocjonalne innych osób;
 • wymienia głoski w słowach dom, Dorota; układa schematy i modele słów dom, Dorota; wymienia słowa zawierające głoskę d, dzieli je na głoski;
 • wie, że – tak jak dorośli – posiada swoje prawa;
 • recytuje wiersz;
 • wypowiada się przed grupą;
 • wypowiada się na temat praw i obowiązków;
 • wymienia prawa, jakie mu przysługują;
 • wyjaśnia, dlaczego nie zawsze może robić to co lubi;
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 0;
 • wymienia prawa dziecka;
 • podaje konsekwencje niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych;
 • wymienia sposoby zapobiegania przeziębieniu;
 • wymienia głoski w słowach kot, Kama;
 • opisuje wygląd liter k, K oraz odtwarza ich kształty;
 • nazywa przedmioty służące do utrzymania higieny osobistej oraz porządku w rożnych pomieszczeniach;
 • wymienia nazwy osób, w tym lekarzy, do których można zwrócić się o pomoc;
 • reaguje na zmiany tempa;
 • wymienia zachowania sprzyjające lub zagrażające bezpieczeństwo i zdrowiu;
 • podaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia;
 • wymienia zasady zdrowego odżywiania;
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 6;
 • tworzy kompozycje ze zdrowych produktów, nakleja elementy.

 

Wiersze

Październik

 

„Dary jesieni” I.R. Salach

Zwierzęta do siebie jesień poprosiła
i tak im mówi, co postanowiła:
– Idzie zima, chudy nie przetrzyma,
na zimowe czasy zbierajcie zapasy.
Potem skarby jesienne z torby wysypała,
skarbów się uzbierała górka wcale niemała.

Wiewiórki wzięły orzechy
i szyszek dwa duże miechy.
Ptaki – jagody suszone
i jarzębiny grona.
Dzik postrącał żołędzie –
ale tych zapasów będzie.
Przybyły motyle i trzmiele,
nawet pszczółek małych wiele.

Lecz hojna dotąd jesień
pustą miała już kieszeń.
Żaba i ślimak mały
także nic nie dostały.
Zamyśliła się jesień głęboko,
przymknęła jedno oko
i tak powiedziała:
Kto się doczekał odmowy,
niech zapadnie w sen zimowy.
Ptaki jednak spać nie chciały
i dlatego odleciały.

 

„Szara pogoda” K. Datkun – Czerniak

Szara chmurka, obok druga,
pełne kropel dżdżu.
Deszczyk pada już od rana,
smutno, smutno mu.
Szare pole, lasy szare,
kiedy pada deszcz.
Szare niebo, łąki szare,
wszędzie szaro jest.
A tu pada, pada, pada
już przez cały dzień!
Oj, deszczyku, już wystarczy,
zmień pogodę – zmień!
Niech rozzłoci się słonecznie
wszystko wkoło nas,
a szarości niech odpłyną.
Już słoneczka czas!

 

 

Piosenki

Październik

 

„Jesienna zagadka” (sł. i muz. K. Gowik)

1. Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy
bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,
co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż?
Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż?

2. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne do wiosny,
a lecą stąd do Afryki, a każdy bocian radosny!
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,
co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż?
Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż?

3. A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie,
zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie.
Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat,
lecz zagadka rozwiązana!
Tak, tak, tak, tak, tak!

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz,
co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż?
Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż?

 

„Kłótnia kaloszy” (sł. i muz. K. Gowik)

1. Pada z nieba deszcz, zimny deszcz.

Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr

A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap!

A moje kalosze po błocie ciapu-ciap!

Ref: Kap, kap, kap, kap, kap,kap!

Ciapu-ciapu-ciap! (x2)

2.Aż jednego dnia kalosz siadł,

a z kaloszem też jego brat.

I postanowił, że pójdą sobie w świat.

I postanowił, że pójdą sobie w świat.

Ref: Klap, klap, klap

3. Jeden kalosz chciał w sklepie stać,

drugi kalosz chciał w piłkę grać.

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!

Ref: Kap, kap, kap

4. Prawy kalosz aż tupnął: tup!

Lewy kalosz aż skoczył: siup!

Kto rozsądzi kłótnie, by spokój wrócił tu?

Kto rozsądzi kłótnie, by spokój wrócił tu?

Ref: Kap, kap, kap…

5. No i wreszcie już kłótni kres

Mama mówi: -Chodź witać deszcz!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!

Ref: Kap, kap, kap

 

 

Galeria

Kadra

Grupa IV 

mgr Danuta Kaczmarczyk Wychowawca
mgr Urszula Herok-Musialik Wychowawca
Pani Renata Źrebiec Pomoc nauczyciela