Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

EMOCJE NASZYCH DZIECI

Złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym Już u dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej możemy spotkać się z przejawami zachowań agresywnych. Z czego takie zachowania wynikają? Dlaczego dziecko w przypływie złości zachowuje się agresywnie? Temat jest warty zastanowienia, gdyż agresja wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem narastającym, procesem,

Czytaj więcej >

Złote zasady głoskowania – Mamo, tato ćwicz ze mną

  GŁOSKOWANIE – to ćwiczenie słuchu fonematycznego (bardzo ważny etap w nauce czytania). Głoskowanie, to dzielenie wyrazu na głoski, czyli pojedyncze dźwięki, które dziecko SŁYSZY w wyrazie np. przeszkoda 3 sylaby  prze-szko-da 8 głosek  p-rz-e-sz-k-o-d-a 10 liter    p-r-z-e-s-z-k-o-d-a KROK 1 – ustalenie głoski na początku słowa – słowa z samogłoskami.

Czytaj więcej >

Co planujemy?

Czerwiec

Niby tacy sami, a jednak inni

Proponowane osiągnięcia dziecka

 • poznaje kultury innych narodów
 • poznaje dzieci różnych ras oraz warunki, w których żyją
 • utrwala wiadomości na temat praw dziecka
 • wzbogaca wiedzę na temat innych kultur
 • kształtuje tolerancję wobec innych ludzi
 • odpowiada na pytania zgodnie z treścią,
 • wyjaśnia pojęcie tolerancji oraz akceptacji
 • opowiada historyjkę obrazkową prawidłowo łącząc przyczynę ze skutkiem
 • dokonuje oceny zachowania bohaterów
 • gra na instrumentach muzycznych
 • podaje właściwy sposób zachowania się w określanych sytuacjach
 • wyjaśnia co oznacza być dobrym przyjacielem
 • przedstawia scenki teatralne, wyjaśnia ich zakończenie
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych
 • mierzy długość i wysokość, podaje ich wyniki
 • koloruje zgodnie z instrukcją nauczyciela
 • współpracuje w zespole
 • wykonuje pracę na zadany temat, opisuje wizję wspólnych zabaw w kręgu

 

 

Wakacyjne podróże

Proponowane osiągnięcia dziecka

 • wnioskuje na temat wakacyjnych podróży
 • podaje rozwiązania zagadki
 • układa obrazek z części
 • wybiera litery składające się na dany wyraz, odczytuje krótki teksty
 • poprawie odpowiada na pytania
 • opisuje historyjkę powstania bursztynu, podaje sposoby jego wykorzystania,
 • wymienia skarby, które można znaleźć w morzu
 • wskazuje na mapie wybrane miejsca letniego wypoczynku, odczytuje wyrazy całościowo: wieś, Podhale, jezioro, morze
 • podaje propozycje spędzania czasu wolnego latem,
 • wypowiada się na temat swoich marzeń związanych z wakacjami,
 • śpiewa piosenkę,
 • swobodnie improwizuje przy muzyce
 • wymienia nazwy wybranych gatunków letnich kwiatów (róża, lilia, dalia, słonecznik)
 • wymienia nazwy figur geometrycznych
 • obserwuje prawidłowości, kontynuuje rozpoczęty rytm,
 • przekształca figurę poprzez dorysowanie różnych elementów
 • rozpoznaje i nazywa charakterystyczne cechy lata, podaje nazwy letnich zabaw
 • podaje rozwiązania zagadek
 • nazywa części garderoby
 • wycina z kartonu elementy, składa z niego walizkę

 

Pożegnania nadszedł czas

Proponowane osiągnięcia dziecka

 • tworzy pracę plastyczną
 • opisuje obrazki, formułuje dłuższe wypowiedzi
 • czyta proste teksty
 • orientuje się na kartce papieru
 • aktywnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • wymienia nazwy pór roku, miesięcy oraz ich cechy charakterystyczne
 • przyporządkowuje właściwie elementy do odpowiednich pór roku
 • stosuje znaki matematyczne
 • śpiewa piosenkę
 • reaguje ustalonym ruchem na podane sygnały

 

Projekt Sport

Proponowane osiągnięcia dziecka

 • samodzielnie formułuje pytania dotyczące wiadomości, które chciałoby pozyskać
 • rozpoznaje i nazywa dyscypliny sportowe
 • aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych
 • wypowiada się na temat tradycji organizowania igrzysk sportowych
 • wymienia letnie dyscypliny sportowe
 • wyraża chęć uprawiania sportu
 • wykonuje plakat promujący aktywność fizyczną
 • słuch opowiadania, odpowiada na pytania
 • poznaje zasady zdrowej rywalizacji
 • kształtuje odporność emocjonalną
 • współzawodniczy z kolegami z grupy
 • liczy elementy i ustala wyniki,
 • panuje nad swoimi emocjami
 • bierze udział w olimpiadzie sportowej

Wiersze

Wiersze

„Kim jesteś?”

Czy wiesz, kim jesteś?

– To oczywiste!

Co ci jest bliskie?

– Znaki ojczyste.

Ojczyste barwy

– biało-czerwone.

Ojczyste godło

– orzeł w koronie.

Ojczyste w hymnie

– mazurka dźwięki, no i stolica

– miasto syrenki.

I jeszcze Wisła,

Co sobie płynie:

raz po wyżynie,

raz po równinie

i mija miasta

prześliczne takie…

– Już wiesz, kim jesteś?

– Jestem Polakiem.

/ E. Stadtmüller/

 

„Moja mama” – rymowanka

Moja mama jest najdroższa,

Słodki uśmiech dla mnie ma.

Nawet kiedy nie ma czasu,

Chętnie mi buziaka da.

Gdy mnie weźmie na kolana

I przytuli mocno mnie,

To do ucha jej coś powiem:

– Mamo, bardzo kocham cię!

/ Marta Jelonek/

 

„Mamę i tatę bardzo kochamy”

Każde dziecko – duże małe,

Wie już o tym doskonale,

Czyje święto w maju mamy,

Więc rodziców zapraszamy.

 

Teraz na przedszkolnej scenie

Będzie dla nich przedstawienie.

Zaczynamy już z radością,

Bijąc brawa naszym gościom.

 

„Podaruj mojej mamie”

Podaruj mojej mamie

swe pomocne ręce,

aby sobie odpoczęła,

czasu miała więcej.

 

Podaruję mojej mamie

tort z bitą śmietaną.

Czule szepnę jej do ucha,

że jest super mamą.

 

Podaruję mojej mamie

uśmiechów tysiące,

dodam jeszcze bukiet kwiatów

zebranych na łące.

 

Podaruję mojej mamie

bardzo ważne słowa.

Kocham cię, dziękuję,

jesteś mi tak droga.

 

„Wspaniały tata”

 

Wyruszę z tata na koniec świata,

może będziemy balonem latać?

 

Lub motolotnią pomkniemy w chmury,

by wylądować na szczycie góry

i przy ognisku, w blasku księżyca

widokiem gwiazd się razem zachwycać.

 

Porwę też tatę nad polskie morze,

gdzie szumią fale o każdej porze.

 

A po powrocie z naszej wyprawy

zaproszę tatusia do wspólnej zabawy.

Przyniosę misia, klocki drewniane

i zbudujemy ogromny zamek.

 

Za to, że tata jest taki wspaniały

wręczę mu medal, ze złota cały.

 

A ja pałeczką zrobię czary-mary

i wyczaruję cztery puchary.

 

Chcę cię mieć tatku zawsze blisko siebie,

bo ja tak bardzo, bardzo kocham ciebie!

 

To jest już koniec przedstawienia,

czas na prezenty i życzenia.

 

Życzymy wam zdrowia, pomyślności,

małych i dużych codziennych radości.

 

Mocno was teraz uściskamy,

najbardziej na świecie was kochamy.

/ Anna Bomba/

Piosenki

Czerwiec

„Żegnamy przedszkole” sł. i muz. J. Kucharczyk.
1. Tak niedawno przyszły dzieci do przedszkola,
jednak to już pożegnania dzisiaj pora.
Czas pożegnać lalki, misie i pajace,
czeka na nas szkoła.
Ref.: Dziś żegnamy się,
choć tak smutno nam,
lecz przed nami nowy etap życia,
szkoła woła nas.
Zabierzemy stąd dobrych wspomnień moc.
Gdy będziemy tęsknić za przedszkolem,
odwiedzimy was.
2. Już czekają nowe książki i zeszyty,
nowy plecak, nowy piórnik, długopisy.
Koleżanki i koledzy,
nowa pani, więc się już żegnamy.
Ref.: Dziś żegnamy się…

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
mgr Ewa Krawczyk Wychowawca
Pani Katarzyna Głogowska Pomoc nauczyciela