Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

Listopad

 

MÓJ DOM

Osiągnięcia dziecka:

 • Wymienia nazwy czynności wykonywanych w domu przez mamę i tatę,
 • Rozwiązuje zagadki: słuchowe, dotykowe i pantomimiczne,
 • Wymienia głoski w słowachtata, Tomek; układa schematy i modele słów tata, Tomek; określa miejsce spółgłoski t w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • Opisuje wygląd litery t, T oraz odtwarza ich kształt,
 • Wykonuje prace plastyczną z wykorzystaniem ołówków o różnej twardości, rozciera rysunek kawałkiem papierka,
 • Wyjaśnia na czym polega zawód architekta i murarza,
 • Stosuje pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, na, pod, pomiędzy; orientuje się na kartce papieru; stosuje pojęcia: nad, obok, u góry, na dole, pierwszy z brzegu, po prawej stronie, drugi od góry, po lewej stronie,
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • Orientuje się w planie przedszkola, odtwarza plan z klocków,
 • Wyjaśnia, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, pokarm, bezpieczeństwo),
 • Wypowiada się na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec zwierząt (odpowiedzialność, znęcanie się nad zwierzętami),
 • Wymienia zagrożenia ze strony nieznanych zwierząt, opisuje ,jak należy zachować się w razie zaatakowania przez psa,
 • Śpiewa piosenkę Magiczne miejsce,
 • Wie, na czym polega aranżacja wnętrz,
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5,
 • Wymienia nazwy wybranych urządzeń domowych wykorzystywanych dawniej i obecnie,
 • Wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego,
 • Wykonuje racę plastyczną według instrukcji, tworzy przeplatankę.

 

MOJA OJCZYZNA

Osiągnięcia dziecka:

 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe,
 • Rozpoznaje spośród innych konturów państw kontur Polski,
 • Nazywa większe miasta Polski, wskazuje skąd wypływa Wisła i gdzie wpada.
 • Poznaje wielkich Polaków – ciekawostki,
 • Zna ważniejsze zabytki Warszawy, Krakowa.
 • Rozpoznaje i odtwarza Mazurka Dąbrowskiego – Hymn Polski; wie jaką pozycję przyjmuje się podczas słuchania i śpiewania oraz w jakich okolicznościach jest śpiewana.
 • Z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych.
 • Wykonuje pracę plastyczną

 

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

Osiągnięcia dziecka:

 • Podaje właściwy sposób zachowania się, gdy jest świadkiem przemocy w rodzinie,
 • Poznaje swoje prawo do ochrony przed przemocą; zdaje sobie sprawę, że w trudnych sytuacjach może prosić nauczyciela o pomoc,
 • Wymienia głoski w słowach dom, Dorota; układa schematy i modele słów dom, Dorota; wymienia słowa zawierające głoskę d; dzieli je na głoski; określa miejsce głoski d w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • Opisuje wygląd litery d, D oraz odtwarza ich kształt,
 • Wykonuje pracę plastyczną, wycina i nakleja elementy,
 • Wie, że tak, jak dorośli posiada swoje prawa,
 • Recytuje wiersz,
 • Wypowiada się na forum grupy uzasadniając swoje zdanie; cierpliwie czeka na swoją kolej,
 • Aktywnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • Tworzy symbole dotyczące praw i obowiązków,
 • Odtwarza prezentowane rytmy,
 • Rysuje szlaczek po śladzie a potem samodzielnie,
 • Wyjaśnia, jakie są konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków,
 • Wyjaśnia, dlaczego nie zawsze może robić to, co lubi,
 • Nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę 0,
 • Wymienia prawa dziecka,
 • Wykonuje pracę plastyczną za pomocą techniki malowania mokra kreda.

 

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Osiągniecia dziecka:

 • Podaje konsekwencje niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych,
 • Podaje sposoby zapobiegania przeziębieniu oraz alergii na sierść,
 • Wymienia głoski w słowach kot, Kama; układa schemat i model słów kot, Kama; określa miejsce spółgłoski k w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • Opisuje wygląd litery k, K oraz odtwarza ich kształt,
 • Nazywa przedmioty służące do utrzymania higieny osobistej i czystości w różnych pomieszczeniach, opisuje ich zastosowanie,
 • Wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu w kategoriach: ruch, dieta, higiena,
 • Rozumie konieczność systematycznego dbania o czystość ciała,
 • Recytuje wiersz Czystość to zdrowie
 • Wymienia nazwy osób, w tym lekarzy, do których można zwrócić się o pomoc z konkretnym schorzeniem,
 • Śpiewa refren piosenki,
 • Wymienia konsekwencje wybranych niebezpiecznych zachowań,
 • Podaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
 • Rysuje szlaczki po śladzie i samodzielnie; kreśli znaki literopodobne,
 • Rozwiązuje rebusy,
 • Wymienia zasady zdrowego odżywiania,
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę 6.

 

Wiersze

Listopad

Dom rodzinny

Gdy jakiś straszek, strach, straszydło

Chce, żeby życie mi obrzydło,

Przyspieszam kroku, biegnę i…

Przed nosem im zamykam drzwi!

Za tymi drzwiami mama z tatą

Osłabią strachów moc herbatą,

Serdecznym słowem, czułym gestem.

Tam się nie boję. W domu jestem.

/P. Beręsewicz/

 

O prawach dziecka

Niech się każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Który za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić,

Stworzyli dla Was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta

Próbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,

I każdego mogą zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu w wiersze poukładały

Prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały,

Najlepiej jak umiecie.

/ fragm. wiersza M. Brykczyńskiego/

 

 

Chory kotek

Wyszedł kotek na deszczyk,

dostał kaszlu i dreszczy.

Boli głowa i oczy,

nogi w błocie przemoczył.

Kładzie mama koteczka do ciepłego łóżeczka.

Bierze syna za rączkę:

– Oj, masz, kotku, gorączkę.

Przyszedł tatuś wieczorem

z siwym panem doktorem.

– Ratuj panie doktorze,

bo synkowi wciąż gorzej!

Doktor kotka opukał,

okularów poszukał i powiada:

– Dam ziółka, będzie zdrowy jak pszczółka.

Dam i proszki na dreszcze,

niech przeleży dzień jeszcze,

ale lepsze niż proszki są na deszczyk kaloszki.

/ W. Grodzieńskiej/

 

Czyste ręce

Ręce czyste zawsze mam,

o paznokcie krótkie dbam.

Czyste włosy mam i szyję,

no bo się dokładnie myję.

Żeby zdrowym zawsze być,

trzeba się dokładnie myć.

I pamięta każdy zuch:

w zdrowym ciele zdrowy duch.

/I.R. Salach/

Piosenki

LISTOPAD

Nasza Polska sł. D. Kluska, muz. P. Laska

Stary zegar zakurzony,

który choć ma tyle lat,

wciąż pamięta tę historię,

gdy o wolność walczył świat.

 

Stare drzewo w swej pamięci

najpiękniejsze chwile ma.

I wciąż dumne jest, że Polska

niepodległa jest i trwa.

 

Każde dziecko nawet małe,

Wie już, jak patriotą być.

Chce poznawać, chce się uczyć,

I chce w swojej Polsce żyć.

 

 

Mój przyjaciel sł. M. Mazan, muz. P. Pękalski, A. Środa-Pękalska

 

Fajnie jest mieć przyjaciela,

co cię zawsze rozwesela

i zawsze ma czas!

Który nigdy się nie śpieszy

i rozbawi, i pocieszy cię

niejeden raz.

 

Ref.: Otwierasz książkę,

(szu, szu)

odwracasz stronę

(szu, szu)

I już lecisz samolotem

lub rakietą czy balonem!

Smoki, przygody,

(szu, szu)

kosmiczne stacje!

(szu, szu)

Książka ma tylko najlepsze strony!

I ilustracje!

 

Książka nigdzie się nie spieszy,

czasem uczy, czasem śmieszy,

zawsze z tobą jest.

Czy w pociągu, czy w podróży,

Z książką czas ci się nie dłuży.

Lepiej z nią niż bez!

 

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Marta Dedio Wychowawca
mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
Bożena Turewicz Pomoc nauczyciela