Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

Październik

Idzie jesień… przez ogród i sad

Osiągnięcia dziecka:

 • Opisuje zmiany jakie zaszły jesienią w sadzie.
 • Wymienia głoski w słowach osa, Ola; układa schematy i modele słów osa, Ola; określa miejsca samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • Opisuje wygląd liter o,O oraz odtwarza ich kształt.
 • Wykonuje prace plastyczne i inne zadania według podanej instrukcji.
 • Wymienia najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami jeża, osy i szerszenia.
 • Opisuje ilustracje, budując poprawne zadania; przelicza słowa w zdaniach.
 • Czynnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych, wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją.
 • Rozpoznaje owoce, wykorzystując zmysły: wzroku, węchu, smaku i dotyku.
 • Odpowiada na pytania.
 • Układa melodie.
 • Przelicza w zakresie 6; określa, gdzie jest więcej a gdzie mniej oraz o ile więcej/mniej.
 • Aktywnie wykonuje ćwiczenia.
 • Rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce oraz wykonane z nich przetwory.
 • Wymienia wartości odżywcze przetworów.

Idzie jesień…do zwierząt

Osiągnięcia dziecka:

 • Interesuje się książkami, ogląda je zgodnie z ustalonymi zasadami.
 • Wymienia słowa rozpoczynjące się głoską a, kończące się i mające ją w środku, dzieli je na sylaby.
 • Wymienia głoski w słowach album, Ada, układa schematy i modele tych słów, określa miejsce samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.
 • Wycina, wykonuje pacynki i ćwiczenia graficzne.
 • Wyjaśnia w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do izmy, grupuje obrazki w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: zasypia na zimę, gromadzi zapasy, odlatuje do ciepłych krajów, pozostaje na zimę w Polsce.
 • Odczytuje informacje podane w formie uproszczonych rysunków.
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Podaje informacje na temat sposobów przygotowania się niektórych zwierząt do zimy, wymienia zmiany zachodzące w życiu zwierząt jesienią.
 • Układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń.
 • Śpiewa piosenkę.
 • Układa, dodaje i odejmuje owoce.
 • Rozpoznaje i nazywa cyfrę 3.
 • Aktynie wykonuje ćwiczenia.
 • Bada w zabawie właściwości różnych  gatunków orzechów: kształt, kolor, wielkość, ciężar, struktura, powierzchnia.
 • Dostrzega zależności przyczynowo – skutkowe między działaniem a uzyskanym efektem: formułuje wypowiedzi przedstawiając własne spostrzeżenia, wyciąga wnioski.
 • Układa obrazki, rysuje, maluje farbami, nakleja elementy.

Co z czego otrzymujemy

Osiągnięcia dziecka:

 • Wypowiada się na temat swojej mamy, opisuje jej wygląd, wymienia czym się zajmuje.
 • Wymienia słowa z głoską m w nagłosie, wygłosie i śródgłosie.
 • Wymienia głoski w słowach mama, Mela, układa schematy i modele tych słów.
 • Opisuje wygląd litery M, oraz odtwarza jej wygląd.
 • Wyraża obserwacje w postaci pracy plastycznej.
 • Wie na czym polega zawód hutnika, rolnika, mleczarza, sprzedawcy, wymienia korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.
 • Opowiada, z czego otrzymujemy szkło, mleko i cukier; prowadzi obserwacje; wyciąga i formułuje wnioski.
 • Czynnie uczestniczy w zajęciach gimnastycznych, wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem.
 • Rozpoznaje i nazywa różne rodzaje ziaren oraz pieczywa, wypowiada się na temat poszczególnych etapów produkcji chleba.
 • Wypowiada się na temat historyjki obrazkowej, przelicza słowa, wypowiada się na forum grupy.
 • Wymienia produkty, które otrzymujemy z węgla i z wełny.
 • Bada właściwości węgla i wełny za pomocą zmysłów.
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Rozpoznaje prostokąt wśród innych figur geometrycznych, opisuje wygląd prostokąta.
 • Wymienia nazwy liczebników porządkowych.
 • Koloruje figury, kończy rysowanie linii w figurach.

Idzie jesień z deszczem

Osiągnięcia dziecka:

 • Prawidłowo wymawia poszczególne głoski i grupy spółgłoskowe.
 • Wymienia głoski w słowach ekran, Ema, układa schematy i modele słów, określa samogłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.
 • Opisuje wygląd liter e,E oraz odtwarza ich kształt.
 • Wykonuje prace plastyczną i inne zadanie według podanej instrukcji.
 • Opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią.
 • Wyjaśnia zjawiska związane ze stanami skupienia wody.
 • Wyciąga wnioski, uzasadnia swoje zdanie.
 • Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Popranie odmienia rzeczowniki, układa rymy.
 • Opisuje deszcz za pomocą określeń przymiotnikowych, poprawnie podaje antonimy.
 • Śpiewa piosenkę.
 • Rozpoznaje cyfrę 4.
 • Ubiera się odpowiednio do pogody.
 • Odczytuje pogodę zapisaną w postaci umownych znaków.
 • Wykonuje prace według instrukcji.

Wiersze

Piosenki

PAŹDZIERNIK

Kolorowe światła

1.Do przedszkola co dzień rano
idę przez ulicę z mamą,
droga wcale nie jest łatwa,
bo na skrzyżowaniach światła.

Ref.: Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

2.Samochody w rzędach stoją,
a kierowcy spoglądają,
czy już światło jest zielone,
by odjechać w swoją stronę.

Ref.: Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

3.Policjanci wciąż pracują,
skrzyżowania obserwują,
czy przepisy wszyscy znają
i czy znaków przestrzegają.

Ref.: Czerwone światło: Stój!
Zielone światło: Idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

 

 

Zwierzak i ja      sł.: Maciejka Mazan

muz.: Paweł Pękalski i Agnieszka Środa-Pękalska

1.  Czy ja mogę mieć zwierzaka?

Ptaka, jeża lub robaka?

Bardzo chcę, więc czy rodzice

mi pozwolą mieć dżdżownicę?

Ref.:  Ze zwierzakiem,

ze zwierzakiem

życie jest nie byle jakie!

On ma mnie,

a ja go mam!

I już nikt nie będzie sam!

2.  Będę zawsze dbać o niego,

tak na co dzień, nie od święta.

Taki zwierzak to jest kumpel,

a o kumplu się pamięta!

Ref.:  Ze zwierzakiem…

 

Galeria

Kadra

Grupa IV to 21 wspaniałych i wesołych dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Od 4 lat grupa nazywa się Uszatki. Nasza sala znajduje się na I piętrze po lewej stronie. Sala jest słoneczna i kolorowa. Dzieci z tej grupy są bardzo aktywne i chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: angielski, bo uważają się za małych poliglotów; gimnastyce korekcyjnej, bo lubią fikać koziołki i mieć proste plecy. Niektórzy biorą udział w zajęciach z religii.

mgr Marta Dedio Wychowawca
mgr Dorota Krawczyk Wychowawca
Bożena Turewicz Pomoc nauczyciela