Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

Listopad

 

„Moja Rodzina”

Cele:

 • rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych,
 • zachęcanie do wypowiadania się na dany temat,
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • rozwijanie pamięci,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie pojęcia para,
 • poszerzanie słownictwa czynnego,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie empatii wobec członków rodziny
 • wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

Osiągnięcia dziecka:

 • przygotowuje drobne prezenty dla najbliższych,
 • wypowiada się na temat dzielenia się swoją własnością,
 • prezentuje elementy pantomimy przed grupą
 • powtarza wiersz,
 • wskazuje i nazywa części swojego ciała,
 • rysuje swoją rodzinę
 • dobiera obrazki do pary,
 • wypowiada się na określony temat,
 • wymyśla dalszy ciąg baśni
 • porusza się rytmicznie przy muzyce,
 • gra akompaniament na kołatce,
 • śpiewa refren piosenki,
 • opowiada, w jaki sposób pomaga rodzicom
 • dostrzega znaczenie rodziny,
 • słucha z uwagą czytanego tekstu,
 • opowiada o swojej rodzinie

 


 

„Mój Dom”

Cele:

 • rozwijanie mowy,
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie intuicji geometrycznej,
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu
 • rozwijanie mowy,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci (o słowa związane z rodziną).

Osiągniecia dziecka:

 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,
 • przelicza piętra bloku
 • nazywa domy zwierząt
 • rytmicznie klaszcze przy piosence,
 • śpiewa refren piosenki.
 • układa dom z figur geometrycznych,
 • poprawnie odwzorowuje wzór
 • rozpoznaje i nazywa pomieszczenia znajdujące się w domu,
 • rozpoznaje za pomocą wzroku i słuchu urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie domowym
 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
 • wypowiada się na temat rodziny (własnej i innych osób), zwierząt hodowanych w domach.

 


 

„Moje prawa i obowiązki”

Cele:

 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie empatii,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozszerzanie doświadczeń sensorycznych,
 • poznawanie praw i obowiązków dziecka,
 • utrwalanie znajomości praw dziecka,
 • rozwijanie wypowiedzi słownych,

Osiągnięcia dziecka:

 • podaje przykłady swoich praw i obowiązków,
 • słucha z uwagą czytanego tekstu,
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,
 • reaguje ruchem na zmianę rytmu,
 • śpiewa refren piosenki,
 • wie, w jaki sposób może pomagać innym,
 • segreguje przedmioty według danej cechy,
 • stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • koloruje rysunek – samo i w parze z inną osobą,
 • uczestniczy w zabawach sensorycznych,
 • wypowiada się na temat praw dziecka,
 • wymienia wybrane prawa dziecka,
 • wypowiada się na podany temat,

 


 

„Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

Cele:

 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • propagowanie zdrowego żywienia,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności szeregowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
 • rozwijanie postawy prozdrowotnej,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie zdolności manualnych.

Osiągnięcia dziecka:

 • jeździ na rowerze w kasku i ochraniaczach na kolana i łokcie,
 • podaje numer alarmowy,
 • słucha z uwagą czytanego tekstu,
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,
 • śpiewa piosenkę,
 • liczy elementy, porównuje liczebność zbiorów,
 • porównuje wielkości i stosuje określenia: mały, większy, największy,
 • ćwiczy sprawność dłoni i palców, manipuluje przy różnych zapięciach,
 • wymienia sposoby dbania o zdrowie,
 • wymienia przedmioty potrzebne do dbania o czystość,
 • segreguje przedmioty według ich zastosowania,
 • określa, co sprzyja zdrowiu, a co mu nie sprzyja,
 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
 • kreśli wzory grafomotoryczne.

 


 

 

 

Wiersze

Październik

 

Na straganie J. Brzechwy  

Na straganie w dzień targowy

Takie słyszy się rozmowy:

„Może pan się o mnie oprze,

Pan tak więdnie, panie koprze”.

„Cóż się dziwić, mój szczypiorku,

Leżę tutaj już od wtorku!”

Rzecze na to kalarepka:

„Spójrz na rzepę – ta jest krzepka!”

Groch po brzuszku rzepę klepie:

„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”

„Dzięki, dzięki, panie grochu,

Jakoś żyje się po trochu.

Lecz pietruszka – z tą jest gorzej:

Blada, chuda, spać nie może”.

„A to feler” –

Westchnął seler.

Burak stroni od cebuli,

A cebula doń się czuli:

„Mój buraku, mój czerwony,

Czybyś nie chciał takiej żony?”

Burak tylko nos zatyka:

„Niech no pani prędzej zmyka,

Ja chcę żonę mieć buraczą,

Bo przy pani wszyscy płaczą”.

„A to feler” –

Westchnął seler.

Naraz słychać głos fasoli:

„Gdzie się pani tu gramoli?!”

„Nie bądź dla mnie taka wielka” –

Odpowiada jej brukselka.

„Widzieliście, jaka krewka!” –

Zaperzyła się marchewka.

„Niech rozsądzi nas kapusta!”

„Co, kapusta?! Głowa pusta?!”

A kapusta rzecze smutnie:

„Moi drodzy, po co kłótnie,

Po co wasze swary głupie,

Wnet i tak zginiemy w zupie!”

„A to feler” –

Westchnął seler.

 

 

Chodzi lisek (zabawa popularna)

  Chodzi lisek koło drogi,

  cichuteńko stawia nogi,

  cichuteńko się zakrada,

  nic nikomu nie powiada.

 

 

Gdy pada deszcz

  Gdy deszcz pada,

  parasol nad głową rozkładam.

  Idę szczęśliwy w kaloszach po kałużach:

  kalosze: chlap, chlap…

  krople: kap, kap…

  chlap, chlap, kap, kap…

 

 

Historia małej chmurki (masażyk)

                                                                                                       Dzieci:

Ciepłe promienie słońca                                                           kreślą kreski od środka pleców,

zasłoniła mała, wesoła chmurka biała,                                 masują plecy wewnętrzną stroną dłoni 

co po niebie wesoło skakała.                                                 poklepują otwartymi dłońmi,

Od wiatru pęczniała, ciemniała, aż się rozpłakała.            rysują dłonią coraz większe koła,

Łzy wolno kap, kap, kap, kapały,                                           pukają palcami,

oczy jej smutniały i deszczem płakały.                               rysują kreski z góry na dół, 

Chmurka pochmurniała, grzmiała,                                      ostukują piąstkami,

rozbłyskała.                                                                            rysują zygzaki – pioruny,

Gdy się wypłakała, to zmalała.                                          rysują dłonią coraz mniejsze koła,

Oczy z łez ocierała,                                                             dłońmi poruszające wycieraczki 

aż się tęcza pokazała.                                                       kreślą łuk na plecach otwartą dłonią.

 

Piosenki

Październik

 

Stary niedźwiedź (melodia popularna)

  Stary niedźwiedź mocno śpi.

  Stary niedźwiedź mocno śpi!

  My się go boimy,

  na palcach chodzimy.

  Jak się zbudzi, to nas zje.

  Jak się zbudzi, to nas zje.

  (Dzieci się zatrzymują).

  Pierwsza godzina –

  niedźwiedź śpi.

  Druga godzina –

  niedźwiedź chrapie.

  Trzecia godzina –

  niedźwiedź łapie! (Niedźwiedź próbuje złapać dziecko. Gdy mu się to uda, zamieniają się rolami).

 

 

Owoce i warzywa (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Gruszki, śliwki, jabłka,

    ludzie je zjadają,

    słodkie i witamin

    wiele w sobie mają.

  Ref.:  Witamina A, witamina C

    są w owocach i warzywach.

    Każdy o tym wie.

  2.  Groszek, pomidory

    i inne warzywa

    zdrowe i dlatego

    często je spożywaj.

  Ref.:  Witamina A…

  3.  Zupa jarzynowa,

    przecier ogórkowy.

    Jedz warzywa i owoce,

    będziesz zawsze zdrowy.

  Ref.:  Witamina A…

 

 

Zwierzęta jesienią (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Szuka orzechów

    wiewióreczka mała,

    pewnie już kilka

    w dziupli zebrała.

Ref.:  Będą zapasy

    na zimowe czasy. (2 x)

  2.  Jeżyk pod liśćmi

    znalazł legowisko.

    Czuje, że zima

    jest bardzo blisko.

Ref.:  Spać smacznie będzie,

    aż wiosna przybędzie. (2 x)

  3.  Robi porządki

    w norce myszka mała,

    ziarenek wiele

    dawno zebrała.

Ref.:  Dla swej rodziny

    na czas długiej zimy. (2 x)

 

 

Rolnik sam w dolinie (melodia popularna)

  1.  Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie.

    Hejże, dzieci, hejże, ha, rolnik sam w dolinie.

  2.  Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę.

    Hejże, dzieci…

  3.  Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko.

    Hejże, dzieci…

  4.  Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka.

    Hejże, dzieci…

  5.  Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę.

    Hejże, dzieci…

  6.  Myszka bierze serek, myszka bierze serek.

    Hejże, dzieci…

    (Wszystkie dzieci klaszczą w dłonie).

  7.  Ser zostaje w kole, ser zostaje w kole.

    Hejże, dzieci…

 

 

Stary McDonald (melodia popularna)

  Stary McDonald farmę miał, ija, ija, o! 

  A na tej farmie krowy miał, ija, ija, o!

  Mu-mu tu i mu-mu tam, wszędzie mu-mu, tam i tam.

  Stary McDonald farmę miał, ija, ija, o! 

  A na tej farmie kury miał, ija, ija, o!

  Ko-ko tu i ko-ko tam, ko-ko wszędzie, tu i tam.

  Stary McDonald farmę miał, ija, ija, o! 

  A na tej farmie kozy miał, ija, ija, o!

  Me-me tu i me-me tam, i me-me wszędzie, tu i tam.

  Stary McDonald farmę miał, ija, ija, o! 

  A na tej farmie owce miał, ija, ija, o!

  Be-be tu i be-be tam, i be-be wszędzie, tu i tam.

  Stary McDonald farmę miał.

 

 

Jak powstaje chleb (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Dojrzało zboże,

    kombajn je ścina,

    młóci i ziarno

    wiezie do młyna.

  Ref.:  Będą ciasteczka,

    bułki chrupiące,

    chleby, rogale

    smaczne, pachnące. 

  2.  W młynie od rana

    pracy jest wiele,

    ziarna na mąkę

    młynarz wciąż miele.

  Ref.:  Będą ciasteczka…

  3.  Już piekarz z mąki

    ciasto wytwarza,

    to ważna sprawa

    jest dla piekarza.

  Ref.:  Z ciasta upiecze

    bułki chrupiące,

    chleby, rogale

    smaczne, pachnące.

 

 

Jesienna szaruga (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Deszcz po szybie ścieka: sza, sza, sza,

    kapią krople deszczu: pla, pla, pla.

  Ref.:  Jesienna muzyka

    dziś od rana gra:

    sza, sza, sza, plum, plum, plum,

    plum, ta-ra-ra-ra.

  2.  Wiatr piosenkę śpiewa: tu, tu, tu,

    szumią z wiatrem drzewa: szu, szu, szu.

  Ref.:  Jesienna…

  3.  Tańczą krople deszczu: kap, kap, kap,

    wszystko wkoło mokre: chlap, chlap, chlap.

  Ref.:  Jesienna…

 

 

Galeria

Kadra

Grupa II – Żabki

To grupa 20 wspaniałych dzieci w wieku od 3 do 4 lat. W naszej grupie przeważa ilość dziewczynek. Dzieci w tej grupie są bardzo aktywne ruchowo, dlatego staramy się jak najwięcej wiedzy przekazywać w zabawach ruchowych. Nasza sala znajduje się na II piętrze po lewej stronie. Sala jest bardzo słoneczna z dużymi oknami oraz dostępem do balkonu. Wiosną i latem w ciepłe dni przesiadujemy na naszym balkonie łapiąc promienie słoneczne. Bierzemy udział w zajęciach dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, gimnastyka.

mgr Karolina Ambroży-Marten Wychowawca
mgr Martyna Żurek Wychowawca
Pani Danuta Dudziak Pomoc nauczyciela