Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Komunikaty

Co planujemy?

Październik

 

„IDZIE JESIEŃ… PRZEZ OGRÓD I SAD”

Cele:

 • Poznawanie różnych owoców i warzyw
 • Wzbogacanie słownika czynnego
 • Rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą dotyku
 • Rozwijanie syntezy i analizy słuchowej
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z braku higieny i niezdrowego trybu życia
 • Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4
 • Poznawanie wybranych owoców
 • Poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Uświadamianie wartości odżywczych owoców i warzyw
 • Rozpoznawanie owoców i warzyw
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie zmysłu węchu
 • Wzbogacenie doświadczeń smakowych
 • Rozwijanie inwencji twórczej
 • Wdrażanie do uważnego słuchania wiersza

Osiągnięcia dziecka:

 • Wskazuje konkretne wskazane przez nauczyciela warzywo wśród innych warzyw
 • Samodzielnie podaje nazwę poszczególnych warzyw i owoców
 • Rozpoznaje wcześniej prezentowane owoce i warzywa za pomocą dotyku
 • Dzieli rytmicznie nazwy owoców i warzyw (na sylaby)
 • Syntezuje sylaby nazw owoców i warzyw oraz wskazuje odpowiedni owoc lub odpowiednie warzywo
 • Śpiewa refren piosenki
 • Wymienia owoce występujące w piosence
 • Przestrzega podstawowych zasad higieny
 • Wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe
 • Wykonuje pracę plastyczną według instrukcji
 • Liczy z zakresie 4
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane owoce z sadu i z ogrodu
 • Zna niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw
 • Koloruje przygotowane sylwety
 • Wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe
 • Rozpoznaje nazwy wybranych owoców i warzyw
 • Wykonuje prace plastyczna według instrukcji
 • Rozpoznaje wybrane warzywa po zapachu
 • Potrafi skomponować zdrową przekąskę
 • Wykonuje działania praktyczne według instrukcji
 • Uważnie słucha wiersza

 

„IDZIE JESIEŃ… DO ZWIERZĄT”

Cele:

 • Poznawanie zwyczajów wiewiórki
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie sprawności artykulacyjnej
 • Zapoznanie ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Wzbogacenie słownictwa
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia- stosowanie liczebników głównych w zakresie 4
 • Utrwalanie pojęć tyle samo
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
 • Rozwijanie zmysłu dotyku
 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Rozwijanie umiejętności liczenia- stosowanie liczebników porządkowych w zakresie 4
 • Poznawanie zwierząt leśnych
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Rozwijanie zdolności wypowiadania się na podany temat

Osiągnięcia dziecka:

 • Rozpoznaje wiewiórkę i określa czym się żywi
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • Reaguje ruchem na zmianę sygnału dźwiękowego
 • Wykonuje celowe ruchy warg i języka
 • Wie, jakie zwierzęta przygotowują się do zimy
 • Śpiewa piosenkę
 • Nazywa wybrane zwierzęta
 • Kreśli linie, wydziera sylwety liści z gazet
 • Liczy w zakresie 4
 • Nakleja tyle samo elementów, ile jest kropek
 • Składa obrazek z dwóch (trzech) części
 • Rozpoznaje faktury za pomocą dotyku
 • Wie, co robi jeż jesienią
 • Liczy, stosując liczebniki porządkowe w zakresie 4
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne
 • Naśladuje ruchy i odgłosy wydawane przez zwierzęta leśne
 • Wie, jak zachowuje się przyjaciel lasu
 • Wypowiada się na podany temat

 

„CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY”

Cele:

 • Zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Zapoznanie z etapami powstawania chleba
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie sprawności rąk (małej motoryki)
 • Łączenie w paru obrazków zwierząt z produktami uzyskiwanymi w gospodarstwie
 • Przeliczanie w zakresie 4
 • Zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Integracja grupy rówieśniczej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej

Osiągnięcia dziecka:

 • Wie, jak piecze się chleb
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • Wykonuje celowe ruchy rąk
 • Opowiada w jaki sposób powstaje chleb
 • Śpiewa refren piosenki
 • Maluje pieczywo z masy solnej
 • Tworzy sensowne pary obrazków
 • Liczy w zakresie 4
 • Rozpoznaje i nazywa produkty które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt
 • Rozpoznaje i naśladuje odgłosy zwierząt żyjących na wsi
 • Bierze udział w zabawach grupowych (swobodnych i zorganizowanych)
 • Wykonuje prace plastyczna pod kierunkiem nauczyciela
 • Wie, że istnieją różne rodzaje pieczywa
 • Ilustruje ruchem piosenki tradycyjne i ludowe

 

„IDZIE JESIEŃ… Z DESZCZEM”

Cele:

 • Poznawanie roli wody w życiu człowieka
 • Rozwijanie koncentracji uwagi rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • dziecka rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie małej motoryki
 • utrwalanie pojęć mały duży
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych przez malowanie i odbijanie folii bąbelkowej
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • pobudzanie ciekawości badawczej
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • rozwijanie umiejętności w małych grupach

Osiągnięcia dziecka:

 • rozumie, że deszcz jest potrzebny
 • słucha z uwaga czytanego tekstu
 • naśladuje ruchem i dźwiękiem deszcz i rozchlapywanie wody
 • wypowiada się na określony temat
 • porusza się rytmiczne przy piosence
 • śpiewa refren piosenki
 • stosuje słowa duży mały
 • stosuję technikę rozcierania węgla i kredy
 • słucha, rozróżnia i nazywa odgłosy
 • maluje i odbija folię bąbelkową na kartce
 • kreśli kreski, rysuje krople
 • eksperymentuje z wodą
 • odszukuje przedmioty położone w różnych miejscach sali
 • potrafi zgodnie działać w grupie podczas zabaw ruchowych i badawczych

Wiersze

Wrzesień

 

Balonik

Baloniku nasz malutki, 

rośnij duży, okrąglutki. 

Balon rośnie, że aż strach, 

przebrał miarę, no i trach.

 

 

Sroczka

  Sroczka kaszkę warzyła. 

  Dzieci swoje karmiła. 

  Temu dała na łyżeczce.  

  Temu dała na miseczce.  

  Temu dała na spodeczku.  

  Temu dała w garnuszeczku.  

  A dla tego? Nic nie miała!  

  Frrr! Po więcej poleciała.  

 

 

Kasztany A. Widzowskiej 

Lato ukryło się w dziupli,  

z kokardą słońca we włosach.     

Na ziemię spłynęła jesień     

z deszczem i z chustką do nosa.   

 

 

Jesień B. Kołodziejskiego (masażyk)

                                                                                                  Dzieci:

  Drzewom we włosy dmucha wiatr,                                 dmuchają we włosy,

  a deszczyk kropi: kap, kap, kap.                                     delikatnie opukują palcami,

  Krople kapią równiuteńko,                                             opukują rytmicznie dłonią,

  szepcą cicho: mój maleńki.                                          głaskają otwartą dłonią,

  Śpij już, śpij,                                                                    głaskają po włosach,

  leci listek, leci przez świat,                                           rysują faliste linie,

  gdzieś tam na ziemię cicho spadł.                             lekko uciskają,

  Leci drugi, leci trzeci,                                                   przesuwają w dół pleców opuszkami palców,

  biegną zbierać listki dzieci                                         szybko stukają palcami,

  i z uśmiechem wszystkie liście                                głaszczą po palcach.

  układają w piękne kiście.

Piosenki

Wrzesień

 

Kółko graniaste (melodia popularna)

Kółko graniaste, czterokanciaste!

Kółko nam się połamało, 

cztery grosze kosztowało, 

a my wszyscy bęc!

 

 

Karuzela (melodia popularna)

Chłopcy, dziewczęta, dalej wszyscy wraz.

Karuzela czeka, wzywa nas z daleka.

Starsi już poszli, a młodsi jeszcze nie.

Hej, hopsasa, jak ona szybko mknie!

Hej, dalej, dalej, 

do zabawy spieszmy się.

 

 

Ojciec Wirgiliusz (melodia popularna)

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje,

a miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje.

Hejże, dzieci, hejże, ha, hejże, ha, hejże, ha,

róbcie wszystko to co ja, to co ja.

 

 

Mało nas (melodia popularna)

Mało nas, mało nas do pieczenia chleba,

tylko nam, tylko nam (imię) tu potrzeba.

 

 

Idzie wąż (melodia popularna)

Idzie wąż, idzie wąż.

Rośnie wciąż, rośnie wciąż.

Kasia węża się nie boi

i dlatego za nim stoi.

Długi jest ten wąąąąąąż.

Długi jest ten wąąąąąąż.

Ssssss!

Ssssss!

 

 

Różyczka (melodia popularna)

Stoi Różyczka w czerwonym wieńcu,

my się kłaniamy jako książęciu.  

Ty, Różyczko, dobrze wiesz,

dobrze wiesz, dobrze wiesz,

kogo kochasz, tego bierz,

tego bierz!

 

 

Mam chusteczkę haftowaną (melodia popularna)

Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi.

  Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi.

  Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję,

  a chusteczkę haftowaną tobie podaruję.

 

 

Wesoła zabawa (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Jedna noga, druga noga,

    tupiemy nogami.

    Jeśli tylko masz ochotę,

    potup razem z nami.

  Ref.:  Tupu-tupu, tup, tup,

    raz, dwa, trzy,

    teraz ze mną tupiesz ty. (bis)

  2.  Jedną rękę, drugą rękę

    teraz podam tobie.

    W małych kołach dookoła

    zatańczymy sobie.

  Ref.:  Tralalala, la, la, raz, dwa, trzy,

    teraz ze mną tańczysz ty. (bis)

  3.  Ruszam głową, mrugam okiem,

    uginam kolana,

    klaszczę w dłonie i wesoło

    ćwiczę już od rana.

  Ref.:  Pac, pac, pac, pac, pac, pac, 

    raz, dwa, trzy,

    teraz klaszczesz ze mną ty. (bis)

 

 

Olek i Ada (sł. i muz. K. Gowik)

  Ref.:  To jest Ada, a to Olek, siostra i brat

    Małe przedszkolaki, które odkrywają świat.

    Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia

    I wesoło uśmiechają się, o tak.

    Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia

    I wesoło uśmiechają się, o tak.

  1.  Jedźmy dziś do domu dziadków – prosi Ada

    Dziadek cudnie tak o ptakach opowiada

    Na wycieczkę – niespodziankę z nim pójdziemy

    A od babci pyszne lody dostaniemy.

  Ref.:  To jest Ada, a to Olek, siostra i brat…

  2.  Tata często na rowery dzieci bierze.

    Mówi, jak najlepiej jeździć na rowerze.

    Na wypadek, gdyby zranił ktoś kolana

    Razem z nimi jedzie lekarz, czyli mama.

  Ref.:  To jest Ada, a to Olek, siostra i brat…

  3.  – Podaj rękę – prosi Olek małą Adę.

    Brat i siostra muszą dawać sobie radę!

    Zawsze razem, z mamą, tatą i dziadkami

    Wędrujemy warszawskimi ulicami.

  Ref.:  To jest Ada, a to Olek, siostra i brat…

 

 

Moje przedszkole (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Maszeruję rano

    do przedszkola z mamą,

    śpiewa ptak, wiatr powiewa,

    a ja głośno śpiewam.

  Ref.:  Czas wesoło płynie

    w przedszkolnej drużynie,

    tu przyjaciół mam

    i nie jestem sam,

    tu przyjaciół mam

    i nie jestem sam.

  2.  W drzwiach nas wita pani,

    mam laurkę dla niej,

    w sali już jest wesoło,

    wszyscy robią koło.

  Ref.:  Czas wesoło…

  3.  Znam magiczne słowa:

    proszę i przepraszam,

    powiem wam – zawsze chętnie

    do przedszkola wracam.

  Ref.:  Czas wesoło…

 

 

Na skrzyżowaniu (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Zielone światło,

    jak liść zielone,

    teraz przejść mogę

    na drugą stronę,

    i trzymam mocno

    mamę za rękę,

    nucąc wesoło

    swoją piosenkę.

  Ref.:  Światła drogowe

    znaki nam dają,

    światła drogowe

    do nas mrugają,

    i teraz głośno

    powiem wam:

    nigdy przez ulicę

    nie przechodzę sam!

  2.  Czerwone światło,

    jak mak czerwone.

    Stop! Nie przechodzę

    na drugą stronę.

    Cierpliwie czekam

    i mamy rękę

    wciąż mocno trzymam,

    nucąc piosenkę.

  Ref.:  Światła drogowe…

 

 

Jesień (sł. i muz. B. Forma)

  1.  Dzisiaj od rana

    jesień czarowała,

    w parku i w lesie

    dary rozdawała.

  2.  W kolczastych czapkach

    kasztany spadają,

    śmieją się dzieci,

    w trawie ich szukają.

  Ref.:  Jesień, jesień, jesień

    z wiatrem zatańczyła,

    liście złote i brązowe

    wszędzie rozrzuciła.

  3.  Cała w koralach,

    piękna jarzębina

    z wesołym wiatrem

    taniec rozpoczyna.

  Ref.:  Jesień…

 

Galeria

Kadra

Grupa II – Żabki

To grupa 20 wspaniałych dzieci w wieku od 3 do 4 lat. W naszej grupie przeważa ilość dziewczynek. Dzieci w tej grupie są bardzo aktywne ruchowo, dlatego staramy się jak najwięcej wiedzy przekazywać w zabawach ruchowych. Nasza sala znajduje się na II piętrze po lewej stronie. Sala jest bardzo słoneczna z dużymi oknami oraz dostępem do balkonu. Wiosną i latem w ciepłe dni przesiadujemy na naszym balkonie łapiąc promienie słoneczne. Bierzemy udział w zajęciach dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, gimnastyka.

mgr Karolina Ambroży-Marten Wychowawca
mgr Martyna Żurek Wychowawca
Pani Danuta Dudziak Pomoc nauczyciela