Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

PAŹDZIERNIK

  1. DARY JESIENI
  2. DBAMY O ZDROWIE
  3. JESIENIĄ W PARKU I LESIE
  4. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

 

 

Zamierzenia wychowawcze

– rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw,

– kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cech (rodzaj),

– wdrażanie do rozróżniania i nazywania popularnych owoców,

– uświadamianie, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące,

– kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,

– kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze,

– poszerzanie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem,

– zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w kuchni,

– promowanie zasad zdrowego żywienia,

– kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała,

 

– kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

– kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

– kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się,

– kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem,

– kształtowanie poczucia rytmu,

– zapoznanie się z pracą lekarza i pielęgniarki,

– rozumienie konieczności przyjmowania leków w czasie choroby,

– wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej,

– rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji,

 

– kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała,

– doskonalenie umiejętności zmian zachodzących w przyrodzie,

– posługiwanie się określeniami; wysokie i niskie,

– zapoznanie z barwami podstawowymi i pochodnymi,

– rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne,

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,

– rozwijanie kreatywności,

– rozwijanie cierpliwości i koncentracji,

– kształtowanie poczucia rytmu,

– rozwijanie zdolności improwizacyjnych,

– kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych,

– wyrabianie odwagi i śmiałości,

– rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.