Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Nowe zasady rekrutacji zostaną przedstawione w lutym.