Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Warsztaty – Emocje

Warsztaty oparte na fabule autorskich bajek mają na celu zwiększanie
świadomości emocjonalnej dzieci oraz stanowią wsparcie w kształtowaniu
umiejętności prospołecznych, których opanowanie na wczesnym etapie życia
pomaga w budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych w szkole i w domu.
Poprzez uczestnictwo w warsztatach dzieci:

  • pogłębiają nawyki konstruktywnego wyrażania swoich emocji,
  • doświadczają pozytywnych efektów samokontroli,
  • uczą się dbania o swoją przestrzeń i szanowania przestrzeni innych,
  • ćwiczą dialog prowadzący do porozumienia.